Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teksttyper vs. sjangre Hvordan oppleves endringen til teksttyper i klasserommet? Konsekvenser for lærere, elever og vurderings- og sensurarbeid Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teksttyper vs. sjangre Hvordan oppleves endringen til teksttyper i klasserommet? Konsekvenser for lærere, elever og vurderings- og sensurarbeid Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teksttyper vs. sjangre Hvordan oppleves endringen til teksttyper i klasserommet? Konsekvenser for lærere, elever og vurderings- og sensurarbeid Hvordan tilpasse undervisningen til teksttyper i praksis? Bør vi beholde teksttypebegrepet i framtida?

2 I klasserommet Lærebøkene: De fleste omtaler både sjangre og teksttyper Vanskelig å løsrive seg helt fra de klassiske sjangerbegrepene Ulike reaksjoner fra elevene Mange begreper å forholde seg til i norskfaget

3 Konsekvenser i skolehverdagen Viktig med klare oppgaveinstrukser For mange begreper kan skape forvirring Hovedbegrepene: – Informativ – Resonnerende – Reflekterende – Kreativ Er disse intuitivt forståelige for elevene?

4 Eksamen i vgs 2013 Kortsvaroppgåve Formuler kort bodskapen i den samansette teksten frå Natur og Ungdom. Peik på nokre verkemiddel og den funksjonen dei har i teksten. Kommentar: I svaret ditt skal du skrive om både biletet og teksten og samspelet mellom dei. Du skal svare på ein presis måte og bruke relevant fagspråk.

5 Eksamen i norsk 2015 Kortsvaroppgåve Skriv ein informativ tekst der du forklarer kvifor den vedlagde teksten er typisk for sagalitteraturen. Bruk konkrete eksempel frå tekstvedlegget. Kommentar: Du skal vise gjennom eksempel at du har kunnskap om form og innhald i norrøn litteratur. Bruk relevant fagspråk.

6 Eksamen grunnskolen 2014 Oppgåve 1B Kva vil det seie å ha det ein treng? Skriv ein tekst til eit blad eller eit nettmagasin der tittelen skal vere Det gode liv i Noreg. Teksten skal ha som formål å underhalde lesaren. (Tidlegare har du kanskje blitt spurd om å skrive forteljing, novelle, kåseri eller andre meir kreative, sakprega tekstar. Oppgåva opnar opp for fleire typar tekstar. Det viktige er at du svarer på det oppgåva spør om.)

7 Eksamen grunnskolen 2015 Oppgåve B3 Hausten 2015 er det 125 år sidan Hamsun skreiv romanen Sult. Ved dette høvet skal Hamsuns forlag gi ut ei tekstsamling med tittelen Svolt 2015. Forlaget har lyst ut ein skrivekonkurranse og vil publisere dei beste tekstane som kjem inn. Skriv ditt bidrag til konkurransen. Vel sjølv kva slags type tekst du vil skrive, og lag ein tittel som passar til bidraget ditt.

8 Vurderingsarbeid Skillet mellom resonnerende og informerende Skillet mellom kreativ tekst og saktekst Fordeler ved kreative tekster: Mindre sjangerbundet

9 Eleven og samfunnet Teksten de skal skrive har et klart formål Samfunnsoppdraget som ligger bak skriveopplæringen: Ludvigsenutvalget legger vekt på det kreative.

10 Teksttypeundervisning i praksis Opplæring i både sjangre og teksttyper? Saktekster: Artikkelsjangeren åpner både for resonnerende og informative tekster. Fordelen ved teksttyper er det tydelige formålet teksten skal ha. Kreative tekster: Krever mer konkret opplæring – språk, innhold, struktur. Fordel med frihet fra sjangerkrav?

11 Bør vi beholde teksttypene i framtida?


Laste ned ppt "Teksttyper vs. sjangre Hvordan oppleves endringen til teksttyper i klasserommet? Konsekvenser for lærere, elever og vurderings- og sensurarbeid Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google