Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt studieveilederseminar 22. september 2015 Hvordan har studentene det, egentlig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt studieveilederseminar 22. september 2015 Hvordan har studentene det, egentlig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt studieveilederseminar 22. september 2015 Hvordan har studentene det, egentlig?

2 Fakta om SHoT 2014 Kartlegger studenters helse, trivsel og mestring Oppfølging av SHoT 2010 Norges største undersøkelse Gjelder heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap Omfatter 10 samskipnadsområder og 31 læresteder 47514 spurte, 13663 svar (29%) Datainnsamlingen ble gjennomført på internett fra 24. februar til 27. mars 2014 Studielivet er referanserammen for svarene

3 Hovedfunn De aller fleste studenter har det bra! 77 % av studentene har fulgt, og følger, normert studieprogresjon Studenter flest knytter nære og varige vennskapsbånd under studiene 7 av 10 studenter opplever å ha god fysisk helse 3 av 10 oppgir å være i en økonomisk sårbar situasjon Opp mot 15 % av studentene opplever lav mestringsfølelse Stadig flere synes å streve med å håndtere krav og forventninger i studiesituasjonen 16 % føler seg ensomme 1 av 5 opplever alvorlige psykiske symptomplager Over 40 % av studentene har et alkoholkonsum som kan karakteriseres som risikofylt

4 Psykisk helse 19 % av studentene rapporterer alvorlige psykiske symptomplager (økt fra 14 % i 2010) Studenter er dobbelt så utsatt som tilsvarende aldersgruppe i befolkningen forøvrig Kvinner er dobbelt så utsatt som menn Kun 1/3 av de med alvorlige plager har søkt hjelp Kvinner søker i større grad hjelp enn menn Udekket behov for hjelp i 4 – 6 % av studentpopulasjonen Årsakssammenhengene er komplekse og sammensatte

5 Alkohol Andelen med risikofylt alkoholkonsum er fortsatt høy, men redusert fra 45 % til 40 % fra 2010 3 % drikker på en måte som er direkte skadelig (som i 2010) Sosialisering inn i et høyt alkoholkonsum ved studiestart, spesielt knyttet til fadderukene Andelen studenter som drikker flere ganger i uken øker med alder og studieansiennitet. Menn er overrepresentert både når det gjelder risikofylt og skadelig drikking Et høyt og skadelig konsum ser ut til å ha større konsekvenser for kvinner enn for menn

6 Videre ser vi at Andelen daglige røykere er lav og synkende, fra 5 % i 2010 til 3 % i 2014. Andelen som snuser daglig er stabil på 18 %. 25 % av studentene har prøvd narkotika 5 % har brukt hasj / marihuana minst 5 ganger i løpet av siste halvår Andre illegale stoffer er svært lite utbredt 4,2 % av studentene svarer bekreftende på å ha brukt midler enten for å øke energinivået eller for å roe ned før eksamen

7 Sammenhenger og kryssproblematikk SHoT viser sammenheng mellom høyt og skadelig alkoholkonsum og Alvorlige psykiske symptomplager Dårlig livskvalitet Lav studiemestring Stryk Eksamensangst Redsel for muntlige fremlegg / ta ordet Ingen sammenheng mellom høyt og skadelig alkoholkonsum og ensomhet Ellers sammenheng mellom psykiske plager og negativt selv- og kroppsbilde, hyppige konsentrasjonsproblemer, lav studiemestring og ensomhet.

8 Hvordan kan vi sammen forebygge? Bygge felles kunnskap, erfaringer og engasjement Utvikle gode nettverk for samarbeid og kontakt på tvers Tenke både individuelt og universelt Legge til rette for gode møteplasser og inkluderende miljøer - både i et fysisk, organisatorisk / pedagogisk og psykososialt perspektiv Systematisk refleksjon omkring sammenhenger - og bakgrunnen for den utviklingen vi ser


Laste ned ppt "Nasjonalt studieveilederseminar 22. september 2015 Hvordan har studentene det, egentlig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google