Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon (demografi, sykdomspanorama, alderspsykiatrisk utdanning) Veka 2016 09.00-09.30 Overlege Dagfinn Green.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon (demografi, sykdomspanorama, alderspsykiatrisk utdanning) Veka 2016 09.00-09.30 Overlege Dagfinn Green."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon (demografi, sykdomspanorama, alderspsykiatrisk utdanning) Veka 2016 09.00-09.30 Overlege Dagfinn Green

2 Hva er alderspsykiatri?(1) Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter fylte 65 a ̊ r. Pasienter med demens og betydelige atferdsproblemer og/eller betydelige psykiatriske symptomer. Alder er av mindre betydning. Pasienter med en uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt pa ̊ nevrodegenerativt grunnlag. Dagfinn Green 2016

3 Hva er alderspsykiatri? (2). Pasienter over 65/70 med en alvorlig psykiatrisk lidelse, tidligere syk,men ingen fast behandlingskontakt i voksenpsykiatrien. Dagfinn Green 2016

4 Ønskelig/nødvendig med spesiell kunnskap om: 1. aldring/nevropsykiatri/kognisjon 2. somatiske sykdommer og samspillet mellom disse samt 3.legemidler/polyarmasi. + ( 4. ”Alle” psykiatriske lidelser) Dagfinn Green 2016

5 Sengepost. Pasientgrupper. Moderate/alvorlige depresjoner, inkludert psykotiske depresjoner Kjent demens med psykotiske symptomer (hallusinasjoner/vrangforestillinger) Rene psykoser hos eldre (”parafreni”) Parkinsonpasienter med kognitiv svikt og psykose, inkludert Lewy Body demens Andre organiske lidelser (f.eks MS) med tilleggsymptomer (kognitiv svikt, depresjon, psykose) Uklare tilstander ….

6 Dagfinn Green 2016 Poliklinikk. Pasientgrupper. Mye av det samme som sengepost men mindre alvorlighetsgrad Demens med utagering/psykose på sykehjem (ambulant virksomhet) Veiledning av personal på sykehjem

7 Mye er likt voksne, men eldre har.. Aldersforandringer i hjernen og ellers i kroppen - Reduserte mentale funksjoner som tempo, hukommelse og eksekutive funksjoner - Reduksjon av fysisk funksjon som forflytningsevne, ADL-ferdigheter, syn og hørsel Degenerative hjernesykdommer som demens Somatiske sykdommer Tapsopplevelser Ensomhet Dagfinn Green 2016

8 Alderspsykiatri. Utviklingen i Norge 1952 Ullevål- geriatrisk klinisk avdeling 1970 Dikemark- første gerontopsykiatriske sengeavdeling Trang fødsel –ofte kun sengepost med tilsyn av psykiater eller psykolog 1970-1990 – stort sett langtidspsykiatri eller rett og slett omsorg

9 Utviklingen i Norge 1990-2016 Vesentlig endring fra langtidsomsorg (1970-1990) til korttids utredning- og behandlingsoppgaver Færre senger- flere pasienter innlagt pr år Økt forskning, fagutvikling, undervisning Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fra pessimisme til optimisme ! Dagfinn Green 2016

10 Litt epidemiologi (usikre tall) 20-25 % (200 000) eldre over 65 år har en psykisk lidelse som trenger utredning og behandling Demens – 60 000 personer Depresjon – 100 000 eldre (17%) ca 40000? (6%?) alvorlig Psykoser inkl bipolare 2-5 % av de eldre Funksjonelle psykoser 0.5-1% ?

11 Demografisk utvikling ÅR67-89 (%)90- (%) 2015606 (13,2)43 (0,8) 20501363 (20,8)170 (2,6) Dagfinn Green 2016

12 Fremtidsperspektiver… Økt overlevelse ved alvorlig somatisk sykdom, flere eldre vil ma ̊ tte leve med nevropsykiatriske følgetilstander. Følger av alvorlig rusproblematikk vil gjøre seg gjeldende. Transkulturell psykiatri. Dagfinn Green 2016

13 Utdanning alderspsykiatri Grunnutdanningen/universitetet: Lite og tilfeldig (mildt sagt..) LIS-krav fra 2018: 5 demenspasienter, 2 skriftlige rapporter vedr. diff.diagnostikk demens, 5 alderspsykiatriske pas (angst, psykose, depresjon), 2 skriftlige arb. om AP og medikamenter/somatikk Obligatorisk emnekurs (alderspsyk. 2 dager) Spesialområde alderspsykiatri for spesialister (grenspesialitet i fremtiden ??) Dagfinn Green 2016


Laste ned ppt "Introduksjon (demografi, sykdomspanorama, alderspsykiatrisk utdanning) Veka 2016 09.00-09.30 Overlege Dagfinn Green."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google