Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RePULSE- styr dine impulser Presentasjon PPT 10.11.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RePULSE- styr dine impulser Presentasjon PPT 10.11.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 rePULSE- styr dine impulser Presentasjon PPT 10.11.15

2 STAVANGER KOMMUNE rePULSE ■ Et anerkjent behandlingsprogram for personer som har problemer med å kontrollere sine impulser. ■ Gunilla Dobrin har utviklet denne metoden. ■ Utgangspunktet var opprinnelig gruppemetoden ART, utarbeidet av professor Arnold P Goldstein. Goldstein har oppmuntret og verdsatt Gunillas arbeidsmetode. ■ Mangel på impulskontroll manifester seg på mange forskjellige måter. En person kan handle impulsivt uten kontroll, mens en annen kan ha for mye og derfor viser en innadvendt/depressiv atferd.

3 STAVANGER KOMMUNE rePULSE ■ Vi arbeider sammen som to forskere. Man finner ut at det noen ganger går galt og sammen finner man nye måter å håndtere vanskelige situasjoner. ■ Barnet trener på å få tanker, følelser og oppførsel til å gå fra å være impulsivt til kontrollert og gjennomtenkt. ■ Det er 10 temaer en skal gå gjennom Vi stiller spørsmål om tankene Undersøker følelsene Prøver nye måter å gjøre det på, oppførsel.

4 STAVANGER KOMMUNE rePULSE ■ Vi har alle 7 psykososiale behov som vi trenger å få tilfredsstilt; respekt, tillit, bekreftelse, ømhet/varme, nærhet, tilhørighet og identitet. Våre ulikheter viser seg i hvordan vi forsøker å få tilfredsstilt disse behovene. Vi ønsker og trenger det samme, men det er hvordan vi ønsker å få dekket disse behovene som er opp til hver enkelt. ■ Vi prøver alle å unngå negative følelser, så vi utvikler et forsvar som skal beskytte oss fra å bli såret. Vi tar på oss frakken, dvs holdninger, oppførsel og forsvar, som kan være både dysfunksjonelle og funksjonelle. Vi må komme innenfor frakken.

5 STAVANGER KOMMUNE rePULSE ■ Individuelle timer med et barn der de skal bli bedre kjent med seg selv og lære seg noen nye strategier for å håndtere ulike utfordringer. Barnet er forskeren og den voksne er forskerassistenten. Gjennom samtaler skal vi avdekke hvilke utfordringer hvert enkelt barn har på de tre områdene; TANKE, FØLELSE og ATFERD.

6 STAVANGER KOMMUNE Vi undersøker; ■ Hva er årsaken til og hva er det som vekker ulike følelser. ■ Hvordan vi fungerer i vanskelige situasjoner. ■ Hvordan vi slapper av på best mulig måte. ■ Hvordan man ta seg tid til å fatte kloke beslutninger. ■ Hva som skjer i etterkant. ■ Hvordan andre blir påvirket av vår atferd. ■ Hvordan man fremføre sine hensikter på en god måte.

7 STAVANGER KOMMUNE Dette øver vi på; ■ Å lytte ■ Si takk ■ Snakke om hva jeg føler. ■ Vite hva jeg føler ■ Si unnskyld ■ Ha selvkontroll ■ Dele med andre ■ Forstå hvordan andre føler ■ Hvordan være sammen med andre.

8 STAVANGER KOMMUNE

9

10

11

12 Hvem er dette for; ■ Dette er en metode som omfavner mange barn. ■ Det er nyttig for de barna som er veldig synlig ute i barnehagene, som har reguleringsvansker og mangel på impulskontroll. ■ Det er også nyttig for de barna som er lite synlige i barnehagen og som trenger å trene på å bli sett og ta sin plass i barnegruppen. De stille barna. ■ Det er blitt brukt på barn og ungdom med ulik problematikk innen psykiatrien. ■ De bør være 4 år, da det kreves en del kognitivt for å forstå. Førskolebarna.

13 STAVANGER KOMMUNE Organisering; ■ Møte med foresatte før oppstart av tiltaket for å informere om rePULSE ■ Møte med avdelingen ■ Enetime mellom spesialpedagog og barn ■ Hvert tema kan en godt tenke 2 timer. ■ Bruker mye tid på relasjonsbygging i starten om det er et nytt barn. ■ Trenger eget rom, slik at vi får arbeidsro ■ Det er 10 tema å gå gjennom, så det tar minst 10 uker. ■ Hele veien kontakt med hjem og barnehage gjennom kurset for å informere og få informasjon


Laste ned ppt "RePULSE- styr dine impulser Presentasjon PPT 10.11.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google