Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdatert 07.09.2015 Side 1 Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdatert 07.09.2015 Side 1 Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdatert 07.09.2015 Side 1 Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Vidaregåande opplæring 2016–2017 Gjeldande for skoleåret 2016–2017

2 Oppdatert 07.09.2015 Side 2 Kva er vidaregåande opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til vidare studium Studieførebuande og yrkesfagleg opplæring: –Studieførebuande opplæring legg mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) –Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke (gir yrkeskompetanse med eller utan fagbrev eller sveinebrev) Alt om vidaregåande opplæring finn du på vilbli.novilbli.no Gjeldande for skoleåret 2016–2017

3 Oppdatert 07.09.2015 Side 3 Kva er vidaregåande opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Gjeldande for skoleåret 2016–2017

4 Oppdatert 07.09.2015 Side 4 13 utdanningsprogram 5 studieførebuande Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Gjeldande for skoleåret 2016–2017

5 Oppdatert 07.09.2015 Side 5 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglege Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk, med to alternativ på Vg1: –Design og handverk –Medieproduksjon Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk (med eitt studieførebuande Vg3) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon +Påbygging til generell studiekompetanse på Vg3 Gjeldande for skoleåret 2016–2017

6 Oppdatert 07.09.2015 Side 6 Gratis læremiddel og utstyr Alle elevar på Vg1, Vg2 og Vg3 får: Gratis trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Ikkje-behovsprøvd utstyrsstipend frå Lånekassen. Dette gjeld elevar med ungdomsrett, men ikkje lærlingar, lærekandidatar eller praksisbrevkandidater. Stipendsatsane varierer mellom utdanningsprogramma (frå 967 til 3577 kroner skoleåret 2015–2016). Når du søkjer om utstyrsstipend, sjekkar Lånekassen automatisk om du også kan ha rett til andre stipend. Les meir på www.lanekassen.nowww.lanekassen.no Gjeldande for skoleåret 2016–2017

7 Oppdatert 07.09.2015 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STIPEND OG LÅN Er du elev i vidaregåande skole, kan du søkje om stipend og lån frå Lånekassen. Du kan få støtte i ti månader per skoleår. For å få lån til vidaregåande opplæring frå Lånekassen må du frå skoleåret 2015–2016 vere over 18 år og bu borte frå foreldra dine. Les meir på lanekassen.no/lån til elevar over 18 år. lanekassen.no/lån til elevar over 18 år Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 7

8 Oppdatert 07.09.2015 Grunnstipend – behovsprøvd Det er nye reglar for tildeling av grunnstipend frå skoleåret 2015– 2016. Mange som tidlegare fekk dette stipendet, vil ikkje lenger få det. Storleiken på grunnstipendet er avhengig av inntekta til forsørgjarane dine – det er på anten 1 006 kroner, 2 012 kroner eller 3 020 kroner per månad. Les meir om grunnstipend på lanekassen.no/grunnstipend. lanekassen.no/grunnstipend Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 8

9 Oppdatert 07.09.2015 Bustipend – bortebuar Du kan ha rett til bustipend på inntil 4 157 kroner per månad dersom du må bu borte frå foreldra dine når du er i vidaregåande opplæring. I tillegg må minst eitt av desse vilkåra vere oppfylte: Avstanden mellom foreldreheim og skole er fire mil eller meir. Reisetida mellom foreldreheim og skole er tre timar eller meir tur- retur. Skolen må stadfeste dette. Særlege forhold av personleg eller sosial karakter gjer at du ikkje kan bu heime. Les meir om bustipend på lanekassen.no/bustipend. Du kan også ha rett til reisestipend, sjå lanekassen.no/reisestipend.lanekassen.no/bustipendlanekassen.no/reisestipend Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 9

10 Oppdatert 07.09.2015 Side 10 Kva rettar har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til tre års vidaregåande opplæring i løpet av ein samanhengande periode på –fem år dersom opplæringa går føre seg i skole –seks år dersom heile eller delar av opplæringa går føre seg i bedrift men du må fullføre innan utgangen av det året du fyller 24 år å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i meir enn tre år eitt års påbygging til generell studiekompetanse etter bestått yrkeskompetanse (med eller utan fag-/sveinebrev) –du må fullføre dette ekstraåret innan utgangen av det året du fyller 24 år for å få det innanfor ungdomsretten Gjeldande for skoleåret 2016–2017

11 Oppdatert 07.09.2015 Side 11 Kva rettar har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til inntak på Vg1 i eitt av tre utdanningsprogram –men du må søkje i prioritert rekkjefølgje: 1 – 2 – 3 inntak på eit Vg2 som byggjer på det Vg1 du har valt –men du har ikkje krav på å få det programområdet du prioriterer Gjeldande for skoleåret 2016–2017

12 Oppdatert 07.09.2015 Side 12 Kva rettar har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til eitt års utvida rett til opplæring ved eitt omval –men du må velje om att på same nivå for å kunne fullføre innanfor retten to pauseår undervegs i vidaregåande opplæring –men du må rekke å fullføre opplæringa innan utgangen av det året du fyller 24 år Gjeldande for skoleåret 2016–2017

13 Oppdatert 07.09.2015 Side 13 Kva for plikter har du? Du som søkjer om plass i vidaregåande opplæring må svare på tilbod om plass og/eller ventelisteplass – elles risikerer du å miste tilbodet møte første skoledag, eller melde frå om du ikkje kan møte – elles risikerer du å miste plassen Gjeldande for skoleåret 2016–2017

14 Oppdatert 07.09.2015 GRUNNLAG FOR VALET: SKOLEINFORMASJON: Karrieredagen ( 16. sept. ) Hospitering på Surnadal vidaregåande skole ( høst 2015 ) Informasjon/besøk frå videregåande skolar ? Open skole ( vinter/vår 2016 ) Utdanningsmesse i Trondheim ( jan / febr. 2016 ) ? EIGEN INFORMASJON: nettstader, snakke med ulike ( foreldre, kjente, lærarar, rådgjevar..) Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 14

15 Oppdatert 07.09.2015 SØKNAD (VIGO): RETT PÅ EITT AV TRE TILBOD/VAL MÅ KONKURRERE SEG INN! MÅ SØKJE GJENNOM VIGO ALLE ÅRSTRINN Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 15

16 Oppdatert 07.09.2015 INFORMASJON OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: HEIMESIDA TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE: Møre og Romsdal fylkeskommune HEIMESIDA TIL SURNADAL VGS: Surnadal vidaregåande skole Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 16

17 Oppdatert 07.09.2015 http://www.vilbli.no/ http://utdanning.no/ http://www.studievalg.no/ http://www.velgriktig.no/ http://www.nito.no/utdanning https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Test+deg+for+jobb+og+utdanning Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 17

18 Oppdatert 07.09.2015 VEGEN VIDARE: YRKESFAG  –FAGBREV / YRKESKOMPETANSE –PÅBYGGINGSÅR  GEN. STUDIEKOMP. –FORKURS  TEKN. UTDANNING –FAGSKOLE –Y-VEGEN STUDIESPESIALISERANDE  –GEN. STUDIEKOMPETANSE –SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Gjeldande for skoleåret 2016–2017Side 18


Laste ned ppt "Oppdatert 07.09.2015 Side 1 Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google