Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Schizoid personlighetsforstyrrelse (Cluster A: ”rare og eksentriske”) Øyvind Urnes Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Schizoid personlighetsforstyrrelse (Cluster A: ”rare og eksentriske”) Øyvind Urnes Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Schizoid personlighetsforstyrrelse (Cluster A: ”rare og eksentriske”) Øyvind Urnes Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

2 Schizoid PF Et vedvarende mønster av likegyldighet til sosiale relasjoner og et innskrenket register av følelsesuttrykk i forhold til andre. Minst fire av følgende kriterier: Verken ønsker eller har glede av nære forhold, inklusive det å være en del av en familie Verken ønsker eller har glede av nære forhold, inklusive det å være en del av en familie Velger nesten alltid enslige aktiviteter Velger nesten alltid enslige aktiviteter Lite eller intet ønske om seksuelle opplevelser sammen med et annet menneske Lite eller intet ønske om seksuelle opplevelser sammen med et annet menneske Har glede av få, om noen aktiviteter Har glede av få, om noen aktiviteter Har ingen nære venner eller fortrolige bortsett fra nære slektninger Har ingen nære venner eller fortrolige bortsett fra nære slektninger Er likegyldig i forhold til ros eller kritikk fra andre Er likegyldig i forhold til ros eller kritikk fra andre Viser følelseskulde, likegyldighet eller affektavflatning Viser følelseskulde, likegyldighet eller affektavflatning

3 Historikk Begrepet schizoid opptrer på begynnelsen av 1900-tallet i forsøk på å beskrive og definere det vi i dag kaller schizofreni Begrepet schizoid opptrer på begynnelsen av 1900-tallet i forsøk på å beskrive og definere det vi i dag kaller schizofreni Bleuler (1922) om personer som er innelukkede, sky, mistenksomme, ”ute av stand til å diskutere”, uten å ha positive psykotiske symptomer Bleuler (1922) om personer som er innelukkede, sky, mistenksomme, ”ute av stand til å diskutere”, uten å ha positive psykotiske symptomer Schizoid PF inkludert i DSM-I i 1952 Schizoid PF inkludert i DSM-I i 1952 Grunnleggende reformulert i DSM-III (1980): Den rare, eksentriske, mistenksomme komponenten legges til schizotyp PF og den engstelig unnvikende komponenten legges til unnvikende PF. Ribbes! Grunnleggende reformulert i DSM-III (1980): Den rare, eksentriske, mistenksomme komponenten legges til schizotyp PF og den engstelig unnvikende komponenten legges til unnvikende PF. Ribbes!

4 Rikere beskrivelse i psykoanalytisk litteratur Melanie Klein, 1946: The schizoid-paranoid position Melanie Klein, 1946: The schizoid-paranoid position Harry Guntrip, 1968: ”Schizoid phenomena, object- relations and the self” Harry Guntrip, 1968: ”Schizoid phenomena, object- relations and the self” Følelseskald fasade som forsvarsverk for en dyptsittende ambivalens i forhold til andre mennesker, frykt for å bli oppslukt og miste sin identitet og en gjennomgripende følelse av fremmedgjøring DSM-systemet beskriver en person ”uten dybde” DSM-systemet beskriver en person ”uten dybde” Korresponderer schizoid PF med noe substansielt i verden, ”a personality disorder proper”? Korresponderer schizoid PF med noe substansielt i verden, ”a personality disorder proper”?

5 Forekomst av schizoid PF Ca. 1 % i befolkningen (Torgersen, 2005) Ca. 1 % i befolkningen (Torgersen, 2005) Rimer dårlig med kliniske erfaringer Rimer dårlig med kliniske erfaringer I dagavdelingsnettverkets kliniske utvalg: 0,7 % I dagavdelingsnettverkets kliniske utvalg: 0,7 % Lav hjelpsøkeradferd? Lavt lidelsestrykk? Dårlig validitet? Dårlig reliabilitet? Lav hjelpsøkeradferd? Lavt lidelsestrykk? Dårlig validitet? Dårlig reliabilitet? Har dårligst reliabilitet blant PF i en rekke studier. Kombinert med så lav forekomst at reliabiliteten ikke engang kan måles. Har dårligst reliabilitet blant PF i en rekke studier. Kombinert med så lav forekomst at reliabiliteten ikke engang kan måles. Foruroligende lite forskning senere år Foruroligende lite forskning senere år Muligens overrepresentert blant innsatte, obs seriemordere (Stone, 1998). Muligens overrepresentert blant innsatte, obs seriemordere (Stone, 1998).

6 Valid: Schizoide personlighetstrekk* Tilbakeholdte affekter (restricted affectivity) Tilbakeholdte affekter (restricted affectivity) Sosial distansering (social detachment) Sosial distansering (social detachment) *Benjamin Hummelen et al 2013: Innsendt manuskript

7 Personlighetstrekk DSM-5 Anhedoni Anhedoni Depressivitet Depressivitet Mistenksomhet Mistenksomhet Tilbaketrekning Tilbaketrekning Unngåelse av intimitet Unngåelse av intimitet

8 Personlighetstrekk DSM-5-1 Anhedoni: Lack of enjoyment from, engagement in, or energy for life‘s experiences; deficits in the capacity to feel pleasure or take interest in things Anhedoni: Lack of enjoyment from, engagement in, or energy for life‘s experiences; deficits in the capacity to feel pleasure or take interest in things Depressivitet: Frequent feelings of being down, miserable, and/or hopeless; difficulty recovering from such moods; pessimism about the future; pervasive shame; feelings of inferior self worth; thoughts of suicide and suicidal behavior. Mistenksomhet: Expectations of -- and heightened sensitivity to -- signs of interpersonal ill-intent or harm; doubts about loyalty and fidelity of others; feelings of persecution.

9 Personlighetstrekk DSM-5-2 Tilbaketrekning: Preference for being alone to being with others; reticence in social situations; avoidance of social contacts and activity; lack of initiation of social contact. Tilbaketrekning: Preference for being alone to being with others; reticence in social situations; avoidance of social contacts and activity; lack of initiation of social contact. Unngåelse av intimitet: Avoidance of close or romantic relationships, interpersonal attachments, and intimate sexual relationships. Unngåelse av intimitet: Avoidance of close or romantic relationships, interpersonal attachments, and intimate sexual relationships.

10 Komorbiditet Assosiert med schizotyp PF og unnvikende PF (jfr begrepshistorien) Assosiert med schizotyp PF og unnvikende PF (jfr begrepshistorien) Usikkert om den også er assosiert med schizofreni. Usikkert om den også er assosiert med schizofreni. Usikkert også om den er assosiert med Aspergers syndrom eller kan det være feildiagnostisering av Aspergers syndrom? Usikkert også om den er assosiert med Aspergers syndrom eller kan det være feildiagnostisering av Aspergers syndrom?

11 Lorna Wing 2005: Reflections on Opening Pandora’s Box Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 35, No. 2, April 2005 ”In particular, systematic collection of information on childhood development might help to clarify the relationship between Asperger’s syndrome and schizoid, schizotypal, obsessive- compulsive and possibly other personality disorders diagnosed in adult life.” Avdeling for personlighetspsykiatri

12 2012 typisk Asperger, aldri utredet med schizoid og unnvikende PF 26 år sykkelreparatør (vernet arbeid) 26 år sykkelreparatør (vernet arbeid) Alenebarn med uføre foreldre Alenebarn med uføre foreldre Aldri nære venner Aldri nære venner Skolen oppdaget ikke Skolen oppdaget ikke Foreldre lite engasjert Foreldre lite engasjert Fastlege henviste til nevropsykolog som henviste til oss, over middels kognitiv evne Fastlege henviste til nevropsykolog som henviste til oss, over middels kognitiv evne Liker ikke nær kontakt, spes fysisk, japansk høflighet, forandringssensitiv, hypersensitiv sensorisk, savner ingen, men mistet viljen, vet ikke hva følelser er Liker ikke nær kontakt, spes fysisk, japansk høflighet, forandringssensitiv, hypersensitiv sensorisk, savner ingen, men mistet viljen, vet ikke hva følelser er

13

14 Diagnostikk Kan forveksles med prodromal eller residual fase av schizofreni. Obs intervjue grundig om psykotiske symptomer Kan forveksles med prodromal eller residual fase av schizofreni. Obs intervjue grundig om psykotiske symptomer Klargjør motivene bak isolasjonstendensen Klargjør motivene bak isolasjonstendensen Unnvikende PF er tilbaketrukne pga sårbarhet og skamberedskap samtidig med lengsel etter nærhet til andre, schizoid PF skal være mer likegyldige. Unnvikende PF er tilbaketrukne pga sårbarhet og skamberedskap samtidig med lengsel etter nærhet til andre, schizoid PF skal være mer likegyldige. Pasienter med Aspergers syndrom kan også fremstå som einstøinger, men da ofte pga gjensidig utstøtningsprosess. Disse er ikke følelsesflate, men har vansker med å forstå følelser som et intersubjektivt signalsystem Pasienter med Aspergers syndrom kan også fremstå som einstøinger, men da ofte pga gjensidig utstøtningsprosess. Disse er ikke følelsesflate, men har vansker med å forstå følelser som et intersubjektivt signalsystem

15 SCID-II spørsmålene Korte og greie, men litt stive og klønete, ikke godt norsk: Korte og greie, men litt stive og klønete, ikke godt norsk: ”Er det egentlig svært få ting som gir deg særlig glede?” ”Er det egentlig svært få ting som gir deg særlig glede?” ”Synes du at det ikke er noe som gjør deg svært glad eller svært trist?” ”Synes du at det ikke er noe som gjør deg svært glad eller svært trist?” Få utdypende spørsmål. Stort sett ”Fortell meg om det” Få utdypende spørsmål. Stort sett ”Fortell meg om det” Motoverføring? Lite kreativitet i designet! Motoverføring? Lite kreativitet i designet!


Laste ned ppt "Schizoid personlighetsforstyrrelse (Cluster A: ”rare og eksentriske”) Øyvind Urnes Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google