Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om kurset «Barnehagenorsk» Høgskolen i Oslo og Akershus 17.09.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om kurset «Barnehagenorsk» Høgskolen i Oslo og Akershus 17.09.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om kurset «Barnehagenorsk» Høgskolen i Oslo og Akershus 17.09.2016

2 Planen for møtet — Bakgrunnen for kurset «Barnehagenorsk» — Kursets innhold og organisering — Hva lærer man på kurset? — Kursplan — Ønsket forankring på arbeidsplassen — Spørsmål og svar Presentasjonens tittel17.09.2016

3 Barnehagenorsk - Hvem er dette kurset for? — Barnehageansatte med et annet morsmål enn norsk som har behov for å videreutvikle sine norskspråklige ferdigheter knyttet til arbeidet i barnehagen — Som har jobbet i minst 6 måneder i barnehagen — Språklige forutsetninger: ca. A2 nivå (jf. Europeisk rammeverk for språk) — Kommuniserer relativt bra i dagligdagse situasjoner, men kan ha språklige utfordringer når det gjelder språket i pedagogisk barnehagearbeid og i mer krevende kommunikasjonssituasjoner — Primært for assistenter, men også andre barnehageansatte kan ta kurset ved interesse og behov Presentasjonens tittel17.09.2016

4 Mål for kurset «Barnehagenorsk» Hovedmål: — Å styrke deltakernes norskkunnskaper og evne til å kommunisere skriftlig og muntlig i arbeid i barnehage — Å inspirere kursdeltakere til videre læring (språklig og faglig) — ta språkprøve 3 — rekruttere til kompetanseheving (f.eks. KOMPASS, ABLU) — Å bidra til gode kommunikasjonsstrategier med minoritetsspråklige ansatte og skape et godt læringsmiljø i barnehagen som arbeidsplass Forventede resultater på andre arenaer: — Å øke deltakernes faglige og digitale kompetanse — Styrke veiledningskompetanse i bydelen Presentasjonens tittel 17.09.2016

5 Organisering — Oppstart og kartlegging av behovene — Samlinger som går over en og en halv dag — Arbeid med språket på sin arbeidsplass mellom samlingene — Veileder har en viktig rolle — Oppgaver mellom samlingene — Digital plattform for kommunikasjon mellom samlingene og dokumentasjon (blogg) — Barnehagesamling med kursdeltakerne og deres veiledere — Samlinger med veiledere (og styrere/fagledere) Presentasjonens tittel 17.09.2016

6 Innhold 5 hovedområder: — Grammatikk og ordforråd: — verbbøyning, substantiv- og adjektivbøyning, ordstilling, uttale — ordforråd relevant for barnehagearbeid — Kommunikative situasjoner — øvelser/oppgaver/rollespill på vanlige kommunikasjonssituasjoner fra arbeidshverdagen — Skriftlige barnehagetekster — f.eks. ukeplan, praksisfortellinger, melding til foreldre, osv. — Faglige temaer — f.eks. Rammeplanen, syn på barn og barns medvirkning, rommet som tredje pedagog, barns lek, voksenrolle, Lesefrøprosjektet, samarbeid med foreldre — Viktige litterære barnetekster /barnekultur — barnelitteratur, eventyr, rim og regler, sanger, osv. Norsk i barnehagerelatert dagligtale 17.09.2016

7 Kursmateriell Norsk i barnehagerelatert dagligtale 17.09.2016 + digitale verktøy og øvelser på nettet

8 Hva synes kursdeltakerne de har lært på kurset? 5 på topp — Å bruke datamaskin — Å uttale ordene riktig — Å lære nye ord og uttrykk — Å bruke riktig grammatikk — Å skrive korte tekster på norsk om mitt arbeid — Å lese bøker med barn — Å snakke med barn om bøker vi har lest Presentasjonens tittel17.09.2016

9 Hva synes veiledere kursdeltakerne har lært på dette kurset? Fra veiledernes sluttevaluering (mai)*: — Flere av veilederne kommenterer at kurset har bidratt til nye vaner for språkoppfølging i det daglige arbeidet, «en bedre kultur» for veiledning — Evalueringssvarene for øvrig tyder på at de fleste deltakerne: — har blitt bedre til å kommunisere med kollegaer, foreldre og foresatte — har blitt bedre til å forstå beskjeder — har fått et bedre ordforråd — snakker og skriver riktigere grammatisk og ortografisk — oftere leser bøker for og leder aktiviteter med barn — deltar mer og er mer engasjerte i arbeidet Presentasjonens tittel17.09.2016

10 Fra én av veiledernes underveisevaluering: «Deltakerne får kunnskaper og opplever læring og mestring. De ser verdien av kurset i hverdagen og er veldig engasjerte og ønsker virkelig å øke kunnskapene sine. De spør mye, og vi ser at dette gir inspirasjon i arbeidet. Vi opplever at de har fått et nytt blikk på jobben og verdien av denne. Økt kunnskap gir åpenbart økt forståelse på en praktisk og nyttig måte. Opplevelse av egen betydning på jobben øker.» Presentasjonens tittel17.09.2016

11 Etter kurset — sier de fleste (94%) at de har fått motivasjon til å lære mer norsk — 2 av kursdeltakerne har tatt og bestått norskprøve 3 — sier nesten alle at de har fått ideer om hvordan de kan lære mer norsk i tiden fremover, i hverdagen og på jobben — sier alle at de har fått motivasjon til å lære mer om faglig arbeid i barnehagen — Noen ble interessert i å ta utdanning Presentasjonens tittel 17.09.2016

12 Kursplanen Presentasjonens tittel17.09.2016

13 Pedagogisk fundament: Språklæring i handling — «Learning-in-action» (Firth & Wagner, 2007) — «Competence-in-action» (Pekarek Doehler, 2006, 2010) — Språket læres og brukes alltid i en sammenheng — «Agency»: å bli del av et praksisfellesskap — Ta ansvar for egen læring, se på seg selv som lærende individ — Språk i praksis – nødvendig perspektiv for læring av norsk som andrespråk

14 Forankring på arbeidsplassen — Erfaringer fra tidligere: Forankring og oppfølging på arbeidsplassen var en viktig faktor som påvirket kursdeltakernes læringsutbytte av kurset — Kursdeltakelsen skal avklares med barnehagens og avdelingens leder — Barnehagen forplikter seg til å følge opp kursdeltakeren på arbeidsplassen — Hver kursdeltaker får en veileder (gjerne en som har daglig kontakt med kursdeltakeren) i barnehagen — Vi inviterer veilederne til egne samlinger Presentasjonens tittel17.09.2016

15 Spørsmål og svar Presentasjonens tittel17.09.2016


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om kurset «Barnehagenorsk» Høgskolen i Oslo og Akershus 17.09.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google