Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRAMMATIKK OG GRAMMATIKKDIDAKTIKK 05.01.2009 Hva er grammatikk? GRAMMATIKK FONOLOGIMORFOLOGISYNTAKSTEKSTGRAMMATIKKSEMANTIKK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRAMMATIKK OG GRAMMATIKKDIDAKTIKK 05.01.2009 Hva er grammatikk? GRAMMATIKK FONOLOGIMORFOLOGISYNTAKSTEKSTGRAMMATIKKSEMANTIKK."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 GRAMMATIKK OG GRAMMATIKKDIDAKTIKK 05.01.2009

3 Hva er grammatikk? GRAMMATIKK FONOLOGIMORFOLOGISYNTAKSTEKSTGRAMMATIKKSEMANTIKK

4 Grammatikk som fag En grammatikk er et utsnitt av språket – og et utsnitt laget av noen Grammatikk er et fag som stadig er i endring – og som endrer seg ut fra hva man ønsker å beskrive

5 Argumenter for grammatikkundervisning Formaldanningsargumentet: Grammatikk skjerper forstanden og har overføringsverdi til logisk resonnering – man blir dannet og får evne til empati Fremmedspråksargumentet: Grammatikk på morsmålet er nødvendig for å lære et fremmedspråk Språkferdighetsargumentet: Man må lære grammatikk for å snakke og skrive riktig

6 Allmenndanningsargumentet: Grammatikk er noe man skal lære på linje med matematikk og litteratur. Det funksjonelle argumentet – eller metaspråksargumentet: Grammatikk er et språk om språket, noe vi trenger når vi skal snakke om og analysere språk.

7 Noen mål fra LK 06 Hovedområder i faget, språk og kultur: Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk i en rekke eldre og nyere tekstformer

8 Kompetansemål etter 7. årstrinn: Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap

9 Kompetansemål etter 10. årstrinn: Uttrykke seg presist og med et variert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk Vise hvordan tekster i ulike sjangrer kan bygges opp på ulike måter Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

10 SYNTAKS YTRING SETNINGER Han gikk fordi hun ba ham om det. HELSETNINGER LEDDSETNINGER SETNINGSFRAGMENTER SETNINGSEMNER Drept med øks Gutt (10) overkjørt SETNINGS- EKVIVALENTER Gratulerer med dagen! Æsj!

11 SETNINGER Helsetninger er setninger som ikke inngår som ledd i andre setninger, men fungerer som selvstendige ytringer. To eller flere helsetninger kan knyttes sammen av konjunksjoner (og, eller, men, for, så) til en periode. Leddsetninger står derimot som ledd eller deler av ledd i andre setninger og innledes av subjunksjoner (om, at når, som m.m.).

12 SETNINGSLEDD Setningsledd er deler av en setning som har en selvstendig syntaktisk funksjon Setningsledd kan bestå av ett ord, flere ord (en frase) eller en setning (leddsetning)

13 Ord som til sammen utgjør et ledd i en setning, har disse egenskapene: De kan flyttes samlet til første plass (forfeltet) i setningen uten at setningen blir ugrammatisk eller skifter grunnleggende betydning (flytteprøven) De kan byttes ut med ett erstatningsord uten at setningen blir ugrammatisk (erstatningsprøven)

14 SETNINGSLEDD – ULIKE TYPER Verbal Subjekt Predikativ Objekt Adverbial Subjunksjonal


Laste ned ppt "GRAMMATIKK OG GRAMMATIKKDIDAKTIKK 05.01.2009 Hva er grammatikk? GRAMMATIKK FONOLOGIMORFOLOGISYNTAKSTEKSTGRAMMATIKKSEMANTIKK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google