Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REKLAMEFILMPROSJEKT NORSK OG MARKEDSFØRING Sundvollen 06-07.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REKLAMEFILMPROSJEKT NORSK OG MARKEDSFØRING Sundvollen 06-07.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 REKLAMEFILMPROSJEKT NORSK OG MARKEDSFØRING Sundvollen 06-07.11.13

2 INNHOLD ›Oppdraget går ut på at elevene skal lage en reklamefilm hvor de skal markedsføre Drammen vgs ›Filmene skal kunne brukes under Åpen dag og ved foreldrebesøk for å fronte Service- og Samferdselslinja ›Elevene skal vurderes i kompetansemål innen norskfaget og markedsføringsfaget ›Elevene skal vise kompetanse i norsk skriftlig, muntlig, sammensatte tekster, reklame og IKT, samt programfaget markedsføring

3 RAMMER ›Elevene jobber i grupper på 3-4 personer. Gruppene er satt sammen av lærer. ›Gruppa skal også presentere filmen med kort intro der ideen bak filmen bør komme fram. ›Markedsføring av SS-linja på Drammen og utdanning innen SS generelt. Hva er spesielt med SS? På hvilken måte er SS et satsningsområde på Drammen vgs.? Osv. ›Det skrives individuell logg og framdriftsplan med refleksjon over eget og gruppas arbeid. ›Kort norsktest om temaet reklame og sammensatte tekster (kapittel 7). ›NB! Filmene skal kun brukes på skolen og det er ulovlig å legge dem ut på andre sosiale medier enn fagsidene på It´s learning, jfr. hensynet til personvern.

4 VURDERINGSMATRISE FAGMuntlig norsk og MarkedsføringSkriftlig norsk Mål-oppnåelseUnder middelsMiddelsOver middelsUnder middelsMiddelsOver middels Prosess Samarbeid og framdrift fungerer i mindre grad Samarbeid og framdrift fungerer greit Samarbeid og framdrift fungerer veldig bra Loggføring og fram- driftsplaner mangler/ tidsfrister ikke holdt Loggføring og fram- driftsplaner er utført, lite refleksjon Loggføring og planer med god refleksjon Faglig innhold sammen-satte tekster Filmen mangler sammen-heng i lyd, bilde og tekst Lyd, bilde og tekst fungerer til dels sammen Filmen er godt klippet og regissert med naturlige overganger Lav score på test. Kombinerer lyd, bilde tekst på lavt nivå Middels score på test. Kombinerer lyd, bilde tekst greit. Høy score på test. Kombinerer lyd, bilde tekst på høyt nivå. Salgs-produkt Mestrer å informere om SS Mestrer å informere om SS- linja og om DMVGS Selger og får fram særtrekk ved linja og behovet for SS X X X Målgruppe Kom-muniserer i liten grad med publikum innen skole Kom-muniserer med bare deler av skole-samfunnet Treffer lærere som kjenner linja og i tillegg nytt publikum X X X Kreativitet Filmen har få kreative elementer Filmen har noen kreative elementer Filmen er original i både virkemidler og innhold X X X Intro til filmPresenterer filmenPresenterer filmen med idé på en strukturert måte Presenterer filmen med idé på en spennende og strukturert måte X X X KRITERIER:

5 LÆREPLANMÅL Læreplanmål Læreplanmål i norsk: bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv mestre ulike skriveroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster Læreplanmål i markedsføring og salg: tilpasse salg og markedsføring til kjøper- og selgerrollen i forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet kommunisere muntlig og skriftlig med kunder og leverandører i ulike markeder bruke produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap i samhandling med kunden bruke IKT som redskap i salgssituasjoner


Laste ned ppt "REKLAMEFILMPROSJEKT NORSK OG MARKEDSFØRING Sundvollen 06-07.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google