Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesfag Yrkesretting Relevans Fellesfag og yrkesfag: Hvordan bruke fellesfag i prosjekt til fordypning? Opplæringskonferansen 2014, 28. og 29. januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesfag Yrkesretting Relevans Fellesfag og yrkesfag: Hvordan bruke fellesfag i prosjekt til fordypning? Opplæringskonferansen 2014, 28. og 29. januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesfag Yrkesretting Relevans Fellesfag og yrkesfag: Hvordan bruke fellesfag i prosjekt til fordypning? Opplæringskonferansen 2014, 28. og 29. januar. Ginni Lisa Gjertsen, FYR-koordinator i engelsk for Nordland Fylkeskommune.

2 Innhold: Kort presentasjon av prosjektet og fagkoordinatorene Hva har skjedd så langt? NDLA og publiserte undervisningsopplegg. PTF og fellesfag: Hvordan bruke fellesfag i PTF? Er PTF arbeidet mellom YF og FF bare ment for svake elever? Eksempel på PTF arbeid i BA, DH og HO Yrkesretting og motivasjon Oppsummering

3

4 Fylkeskoordinator Engelsk Ginni Lisa Gjertsen Fylkeskoordinator Norsk Johanne Husum Fylkeskoordinator Matematikk Magnus Mørch Fylkeskoordinator Naturfag Leszek Stanislaw Krymski Nordland fylkeskommunes prosjektleder FYR: Wenche Skar

5 Kunnskapsdepartementet SkrivesenteretSkrivesenteret, Matematikksenteret, Fremmedspråksenteret, NaturfagsenteretMatematikksenteret Fremmedspråksenteret Naturfagsenteret Prosjektleder i fylket Wenche Skar FYR-koordinatorer i engelsk, norsk, matematikk og naturfag: 25% Lærerkollegiet/»ekspertgruppa»

6 Hva har skjedd så langt? Naturfag er blitt en del av FYR-prosjektet (1. januar 2013). FYR-prosjektet har blitt forlenget til desember 2016. Nordland Fylkeskommune har bidratt med støttemidler til våre 4 FYR kontakter på hver vg. skole i Nordland. Vi har fått inn 62 undervisningsopplegg fra Nordland (22.01.2014). Mange av undervisningsoppleggene er blitt publisert på http://fyr.ndla.no/. http://fyr.ndla.no/ FYR Nordland ønsker at hver FYR kontakt skal bidra med 2 undervisningsopplegg fra egen skole hvert halvår. Vi har hatt 3 fylkessamlinger. Neste fylkessamling blir den 28. og 29. april 2014. Flere nasjonale samlinger og fagsamlinger. Programfagssamlinger i Bodø for DH, TIP, Service og Samferdsel og RM.

7 Undervisningsopplegg på FYR-siden

8 Hvordan bruke fellesfagene i prosjekt til fordypning? PTF er en arena hvor fellesfag og yrkesfag kan samarbeide om nyttige undervisningsopplegg for elever på yrkesfag. Med utgangspunkt i årshjul/årsplan/periodeplan for programfagene, kan lærere på YF og FF møtes og planlegge i fellesskap tema som kan være gjennomgående i programfagene og fellesfagene. Læreplanmålene sees på tvers av fag. Læreplanmålene for tverrfaglige PTF-oppgaver kan legges inn i lokal læreplan for PTF

9 Hvordan bruke fellesfagene i prosjekt til fordypning? (forts.) Fordeler: Hjelper elevene å se sammenhengen mellom programfag og fellesfagene. Hjelper svake elever som sliter i fellesfagene med å finne motivasjon og styrke til å jobbe med temaer som omhandler deres programfag og fremtidig yrke. Skaper tettere samarbeid mellom YF og FF lærere. FF lærere får muligheten til å vurdere arbeid i sine fag mens elevene er inne i PTF perioden. Utfordringer: Krever at lærere får satt av tid til et slikt samarbeid. Lærere i FF og YF setter seg ned og planlegger hvordan de vil utforme undervisningsoppleggene slik at det ivaretar fagene.

10 Eksempel på en periodeplan:

11 Er PTF arbeidet mellom YF og FF bare ment for svake elever? Hvilke fordeler kan sterke elever ha i et slikt arbeid? Muligheten for sterke elever til å få opplegg tilpasset deres nivå og faglig utfordringer. Eksempel: Lars Ketil Risøy, tidligere elev på Polarsirkelen videregående skole.

12 Yrkesretting og motivasjon: På BA vg. 2 ble det på vårsemestret 2013 satt i gang en tverrfaglig PTF- oppgave (prosjekt til fordypning) i samfunnsfag og engelsk. Motivasjonsfaktoren for at elevene skulle jobbe med denne oppgaven: synliggjøring og dokumentasjon på utført arbeid. Den tverrfaglige oppgaven ble lagt inn i den lokale læreplan for Prosjekt til fordypning. Programfaglærere og fellesfaglærer underskrev skjemaene for lokal læreplan for Prosjekt til fordypning og la dem i elevmappene.

13 FYR+PTF= motivasjon og resultat PTF samarbeidet mellom BA vg. 2, samfunnsfag og engelsk ble lagt inn i elevmappene. Flere av elevene som gjennomførte den tverrfaglige PTF oppgaven hadde papirer fra PPT med ulike lærevansker og atferdsproblemer. Samtlige av disse elevene fikk respektable resultater på deres tverrfaglige PTF arbeid. Den lokale læreplanen for PTF ble lagt inn i elevmappene sammen med den tverrfaglige PTF-oppgaven de hadde jobbet med i samfunnsfag og engelsk. 15 læreplanmål i samfunnsfag og engelsk. Den lokale læreplanen for PTF kunne brukes som vedlegg til en jobbsøknad.

14 Eksempler på PTF og FF arbeid: BA: Tverrfaglig prosjektarbeid i PTF, samfunnsfag og engelsk: Samfunnsfag: Intervjue ansatte og ledere om bedriftens historie og oppbygging. Skrive en tekst om bla. bedriften, arbeidsoppdrag, SJA Engelsk: Muntlig presentasjon av arbeidsutplasseringen. PTF arbeidet lagt inn i lokal læreplan DH: Tverrfaglig prosjektarbeid i PTF, Design og tekstil og engelsk vg.2 Felting products og elevarbeid http://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/2439 http://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/2439 Pågående PTF samarbeid mellom HO vg. 1 og engelsk. 3 opplegg i engelsk som blir en del av PTF samarbeidet: Case study and writing an accident report, Present an important medical invention, Present your work placement, Eksempel på elevarbeid «case study and writing accident report».

15 Eksempel på lokal læreplan for PTF:

16 Oppsummering: FYR prosjektet handler om å lage gode undervisningsopplegg med fokus på yrkesretting og relevans. Undervisningsoppleggene skal publiseres på fyr.ndla.no. Gjennom samarbeid mellom fellesfaglærere og yrkesfaglærere kan man lage gode undervisningsopplegg som ivaretar FYR ideen. PTF er en arena hvor man kan samarbeide på tvers av fag. Samarbeid om undervisningsopplegg mellom PTF og fellesfagene kan bidra til å øke elevenes motivasjon og gi bedre resultat.


Laste ned ppt "Fellesfag Yrkesretting Relevans Fellesfag og yrkesfag: Hvordan bruke fellesfag i prosjekt til fordypning? Opplæringskonferansen 2014, 28. og 29. januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google