Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger.

2 Tysk har fire kasus: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv. Nominativ markerer at setningsleddet er subjekt eller er predikativ (predikativ ved verba sein, werden, bleiben og heißen). Setningsleddet skal stå i akkusativ med dei verba som tek direkte objekt i akkusativ eller når leddet står som eit preposisjonsuttrykk (PU) med ein preposisjon som tek akkusativ. Setningsleddet skal stå i dativ ved indirekte objekt og ved dei verba som tek direkte objekt i dativ, eller når leddet står som eit preposisjonsuttrykk (PU) med ein preposisjon som tek dativ. Setningsleddet skal også stå i dativ ved eigedomsdativ. Dette blir ofte nytta i staden for genitiv for å uttrykke eigedomstilhøve til kroppsdelar eller klesplagg. Døme: Zieh dir die Schuhe aus! (Ta av deg skoa!). Nokre viktige verb tek direkte objekt i dativ, som til dømes verba helfen og 'danken. Setningsleddet skal stå i genitiv når det uttrykkjer eigedomstilhøve eller tilhøyrsle, eller der leddet er eit preposisjonsuttrykk (PU) med ein preposisjon som tek genitiv. På norsk blir eigedomstilhøve ofte kommunisert med ein preposisjon (bilen til Maria), med å hengje på ein -s etter eigaren (Marias bil) eller med sin-genitiven (Maria sin bil). På tysk er det vanlegare å nytte forma Der Vater des Kindes (Faren til barnet), med ved eigennamn kan ein gjerne bruke -s, slik som norsk: Marias Wagen (Marias bil).

3 Determinativar står framfor substantiv og eventuelle adjektiv eller talord, og rettar seg etter substantivet i kasus og genus. Bestemt determinativ: bestimmte Artikel (der (m), die (f) das (n)) Kasusmaskulinumfemininumnøytrum plural Nominativder Manndie Fraudas Kind die Leute Akkusativden Manndie Fraudas Kind die Leute Dativdem Mannder Fraudem Kind den Leuten Genitivdes Mannesder Fraudes Kindes der Leute Ubestemt determinativ: unbestimmte Artikel (ein (m), eine (f), ein (n)) Kasusmaskulinumfemininumnøytrum Nominativein Manneine Frauein Kind Akkusativeinen Manneine Frauein Kind Dativeinem Manneiner Fraueinem Kind Genitiveines Manneseiner Fraueines Kindes

4 Du må spørre etter setningsledd: 1. Hvem eller hva gjør noe? Subjekt > Der Vater > Nominativ 2. Hva gjør personen/tingen? Prädikat (Verb) > Kauft ( bøyes etter subjektet, bestemmer tiden) 3. Hva eller hvem blir det gjort med? Dir. Objekt > ein Moped >Akkusativ (n, entall) 4. for/til hvem er det? Indirekte Objekt > dem Sohn > Dativ (m, entall).


Laste ned ppt "Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google