Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEU2310 Litteratur som nasjonalt symbol Karen Gammelgaard 19. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEU2310 Litteratur som nasjonalt symbol Karen Gammelgaard 19. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEU2310 Litteratur som nasjonalt symbol Karen Gammelgaard 19. september 2012

2 Litterære verk er komplekse tegn (litteraturvitenskapens objekt) gir mer enn mange andre tegn (for eksempel de som presenteres i Berkaak og Frønes 2005) mye informasjon om hvordan de skal fortolkes

3 Litterære verk er begivenheter på og i nasjonalspråket: de indekserer det nasjonale og de utvider mulighetene for å skape mening på nasjonalspråket

4 Nasjonalspråket er et viktig element i folks bilde av nasjonen

5 Element (jf. 1995 ISSP surveys on National Identity, gjengitt i Řeháková og Vlachová 2004) Prosent respondenter som finner elementet viktig Å føle seg polsk97,0 Å kunne polsk91,5 Å ha polsk statsborgerskap87,2 Å respektere polske politiske institusjoner og lover 85,1 Å ha levd i Polen det meste av livet82,9 Å være født i Polen81,7 Å være kristen52,1

6 Element (jf. 1995 ISSP surveys on National Identity, gjengitt i Řeháková og Vlachová 2004) Prosent respondenter som finner elementet viktig Å kunne tsjekkisk94,8 Å føle seg tsjekkisk92,5 Å respektere tsjekkiske politiske institusjoner og lover 85,0 Å ha tsjekkisk statsborgerskap84,7 Å ha levd i Tsjekkia det meste av livet80,3 Å være født i Tsjekkia71,0 Å være kristen23,1

7 Alle brukere av et (nasjonal-) språk er med til å utvikle språket når de ytrer seg på språket

8 Litteratur (særlig poesi) flytter grensene for hva som kan uttrykkes på (najsonal-) språket fornyr forholdet mellom virkeligheten og (nasjonal-)språket (god litteratur gjør begge deler særlig bra!)

9 Noen eksempler på banebrytende formuleringer Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi,

10 Niech na całym świecie wojna, Byle polska wieś zaciszna, Byle polska wieś spokojna. Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!

11 Sitater og parafraser Wiśnio ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie.... Youtube Niech na całym świecie wojna, byle Słupska wieś zaciszna, Niezależne forum publicystów Tak nám, paní Müllerová, obvinili cara Borise z korupce začínal by svůj nový román možná slovy: Tak nám zavřeli toho podnikatele Český národní korpus

12 Niech na całym świecie wojna... Ciąg dalszy tego cytatu dopowie każdy Polak:...byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna". Prawda to czy fałsz? http://www.ekonomia24.pl Opustíš- li mne, nevzpomenu... " nabízí se tedy parodovat Dykovy verše Český národní korpus

13 Litteratur (særlig prosa) er fiksjon (dvs. mulighet for å undersøke spørsmålet Hva hvis?) er styrt av den estetiske funksjonen Prinsipielt kan vi ikke endre det fiktive universet som det litterære verket skaper (av språk og andre tegnsystemer). Derfor blir det meningsløst å diskutere om det refererer korrekt til verden utenfor.

14 Likevel opplever vi at vi kan lære noe om for eksempel det nasjonale kollektivet ved å lese litterære verk!

15 Litteratur er fiksjon, men mange forfattere gjør mye for at leserne skal undertrykke sin viten om denne statusen. Leserne fornemmer den basale kommunikasjonssituasjonen: noen snakker med noen om noe. noe kan være (jf. Dunin 2004, Sztompka 2002):

16 1) Fysiske og biologiske fenomener som inngår i nasjonens liv: Naturen i Pan Tadeusz Warszawa i Lalka Naturen i Máj Vertshuset i Švejk

17 2) Mennesker som inngår i grupper (med mennesker av samme nasjonalitet) Bryllupsgjesterne i Wesele Familien i Babička

18 3) Roller og funksjoner som mennesker kan ha i (nasjonale) grupper Rachel og intelligentsiaen i Wesele Izabela Łęcka og familien i Lalka Švejk og militæret i Osudy Babička og familien i Babička

19 4) Band som holder sammen grupper av mennesker Kjærligheten mellom Tadeusz og Zosia i Pan Tadeusz (og deres familiers rivalisering) Nasjonalfølelse utenfor Polen i Latarnik Trekantsdramet i Máj Nasjonalfølelse på tvers av generasjoner i Zpěv rodné zemi

20 5) Former for interaksjon mellom mennesker foretaksomheten utløst av Stanisław Wokulski i Lalka Cezary Barykas desillusjonering i Przedwiośnie Faderdrapet i Máj Švejk simulant

21 6) Nasjonale betydninger, symboler, fortellinger, regler Polen = Kristus (Mickiewicz: Dziady) Wokulski = foretaksomhet (Prus: Lalka) Říp = hellig fjell (Jirásek: Staré povesti české) Máj = lásky čas (Mácha: Máj)

22 Språklige normer: De ulike sosiolektene som reflektert i Gombrowicz Ferdyduke Høfighet i tiltale: fra oni-kání til vy-kání (Hašek, Švejk)

23 7) Begivenheter i nasjonens liv: Napoleonskrigene (Mickiewicz: Pan Tadeusz) 1830 opprøret (Wyspiański: Noc listopadowa) 2. republikk (Żeromski: Przedwiośnie) Prahas grunnleggelse (Jirásek: Staré pověsti české) Første verdenskrig (Hašek: Švejk)

24 8) Nasjonallitteraturen Jeszcze Polska nie zginęła i Miczkiewicz: Pan Tadeusz Halas: Naše paní Božena Němcová (1940)

25 9) Nasjonalspråket Gombrowicz: Ferdyduke Hora: Zpěv rodné zemi

26 Det litterære verket kan selv bli nasjonalt symbol

27

28 - og fiktive karakterer kan bli nasjonale symboler

29 Forfatteren som nasjonalt symbol Jf. også emnet SEU1300 - Litteratur og samfunn

30 Leseren fortolker det noe som noen snakker om i det litterære verket – og konfronterer fortolkningen med andre leseres fortolkninger og med andre opplevelser av for eksempel det nasjonale kollektivet

31 Pensum / kanon. JĘZYK POLSKI - Kanon lektur obowiązkowych na maturę Školní seznam povinné četby ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka

32 Kilder til denne forelesningen Dunin, Kinga. 2004. Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności. Warsawa: ab. Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak. Vlachová, Klára og Blanka Řeháková. 2004. Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě. Sociologický časopis, 489-508.


Laste ned ppt "SEU2310 Litteratur som nasjonalt symbol Karen Gammelgaard 19. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google