Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamensseminar SGO1001 høsten 2005. Eksamensform 6 timers skriftlig eksamen (9.12 kl. 09:00). 9 oppgaver, hvorav 7 velges Oppgaver fra ulike deler av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamensseminar SGO1001 høsten 2005. Eksamensform 6 timers skriftlig eksamen (9.12 kl. 09:00). 9 oppgaver, hvorav 7 velges Oppgaver fra ulike deler av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamensseminar SGO1001 høsten 2005

2 Eksamensform 6 timers skriftlig eksamen (9.12 kl. 09:00). 9 oppgaver, hvorav 7 velges Oppgaver fra ulike deler av pensum (Knox og Marston er viktigst, men det kommer også spørsmål fra kompendiet) Det blir ikke spurt direkte om ting utenfor pensum slev om det er tatt opp på forelesninger/seminarer Trøsterunde ca. kl. 09.30

3 ”Praktiske” råd Les nøye gjennom oppgavene Velg 7 oppgaver (besvar ikke 9 oppgaver for å være ”flink” – bruk tiden på de 7) ”Brainstorming” på hver oppgave (du velger) – skriv ned stikkord Disponer tiden nokså likt på hver oppgave (45- 50 min på hver oppgave) – manglende eller tynn besvarelse på en oppgave trekker mye ned Det blir som regel dårlig tid!

4 Om oppgaveskriving Oppgavene dreier seg om å definere og forklare, men diskusjon og refleksjon verdsettes (ulike oppgavetyper) Ikke trekk inn for mye ”utenfra” (andre fag eller case du kommer på i farten) Hent gjerne argumenter fra ulike deler av pensum (også på tvers av tema) Bruk gjerne kildehenvisning (forfatternavn), men det er ikke viktig med nøyaktige referanser Unngå stikkord eller ”telegramstil”

5 Spørsmål til spørretimen I (tidligere eksamensoppgaver) I samfunnsgeografi studerer vi samfunnsmessige prosesser i en romlig kontekst. Utdyp hva som ligger i dette Forklar hvordan naturen kan sees på som et produkt av samfunnsmessige prosesser Hva mener vi med et teknologisk system? Gjør rede for to slike systemer som har vært viktige etter 1945? Hvordan kan man måle regional ulikhet innad i land og mellom land? Forsterkes eller minker ulikhetene mellom verdens regioner? Hvilke lokaliseringsbetingelser kjennetegner kunnskapsintensive næringer?

6 Spørsmål til spørretimen II I teoriene om regional utvikling brukes begrepene tilbakekoblinger (backward linkages), foroverkoblinger (forward linkages) og agglomerasjonseffekt (agglomeration effect). Definer begrepene, og bruk dem i et kort eksempel, gjerne fra møbelindustri Hva forstår vi med “nasjonale identiteter”? Hvordan kan sosiale bevegelser påvirke økonomisk globalisering?

7 Spørsmål til spørretimen III (andre spørsmål) Hva menes med geografiske nivåer? Hva er skala (“scale”)? Hva menes med absolutt og relativt rom? Hva er forskjellen mellom geografisk politikk og politisk geografi, og hva er så geopolitikk? Hva menes med Kunnskapsintensive servicenæringer?


Laste ned ppt "Eksamensseminar SGO1001 høsten 2005. Eksamensform 6 timers skriftlig eksamen (9.12 kl. 09:00). 9 oppgaver, hvorav 7 velges Oppgaver fra ulike deler av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google