Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statssekretær Åge Rosnes: Hvordan bidra til økt privat finansiering av forskning – myndighetenes politikk og virkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statssekretær Åge Rosnes: Hvordan bidra til økt privat finansiering av forskning – myndighetenes politikk og virkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statssekretær Åge Rosnes: Hvordan bidra til økt privat finansiering av forskning – myndighetenes politikk og virkemidler

2 2 Utdannings- og forskningsdepartementet

3 3 Regjeringens prioriteringer 3 % av BNP grunnforskning internasjonalisering av norsk forskning god formidling av forskning forskning innen næringer der Norge har fortrinn og stort potensial for verdiskaping bedriftsrettet forskning klarere miljøprofil styrket helseforskning

4 4 Utdannings- og forskningsdepartementet Forskningsfinansiering fra andre private kilder i prosent av BNP

5 5 Utdannings- og forskningsdepartementet Uttalelse fra komiteen Komiteen har gjennom høringer fått innspill om at allmennyttige stiftelser over hele den vestlige verden har spilt en rolle i utviklingen av det sivile samfunn, og har på en smidig måte utfylt offentlig sektor. Stiftelser har bidratt til, eller i noen tilfeller båret hovedtyngden av, bidrag til grunnforskning, kultur samt humanitære og sosiale tiltak. Allmennyttige stiftelser har vært instrument for private personer eller virksomheter som har ønsket å gi en varig gave for å tilgodese ett eller flere samfunnsnyttige og verdige formål.

6 6 Utdannings- og forskningsdepartementet Uttalelse fra komiteen (forts) Komiteen mener på denne bakgrunn at lovgivningen, herunder ikke bare stiftelseslovgivningen, men også skattelovgivningen og andre aktuelle lover, bør stimulere til opprettelse av flere allmennyttige stiftelser i Norge i fremtiden.

7 7 Utdannings- og forskningsdepartementet Gaveforsterkningsordningen Gaven og gaveforsterkningen må brukes til grunnforskning Giver av gaven kan være bedrifter, privatpersoner eller stiftelser. Gaver fra frivillige organisasjoner som nevnt i skattel. § 6-50 omfattes også av ordningen Ordningen gjelder kun for gaver gitt til Norges forskningsråd, Det Norske Videnskaps- Akademi, universitetene eller til høyskoler med rett til å tildele doktorgrad

8 8 Utdannings- og forskningsdepartementet Gaveforsterkningsordningen forts. Tiltenkt gavemottaker kan velge å ikke ta i mot gaven Gaven må være på minst 5 mill. kroner og være gitt etter 1. august 2004, men for stiftelser og frivillige organisasjoner gitt etter 01.01.06 Resultatet av forskningen kan ikke rettighetsklausuleres og skal være allment tilgjengelig


Laste ned ppt "Statssekretær Åge Rosnes: Hvordan bidra til økt privat finansiering av forskning – myndighetenes politikk og virkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google