Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 1 Norsk Arbeidslivsforum 12. september 2006 Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Kunnskapsledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 1 Norsk Arbeidslivsforum 12. september 2006 Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Kunnskapsledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 1 Norsk Arbeidslivsforum 12. september 2006 Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Kunnskapsledelse

2 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 2 DEFINISJON KUNNSKAP Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst, interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro. Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.

3 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 3 KUNNSKAP

4 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 4 DEFINISJON KUNNSKAPSLEDELSE  Kunnskapsledelse er en metode som forenkler prosessen med å dele, distribuere, skape, fange og forstå en virksomhets kunnskap.  Knowledge Management innebærer en integrert tilnærming til identifisering, styring og spredning av alle informasjons- og kunnskapsaktiva i virksomheten.

5 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 5 Informasjonsbasert perspektiv Teknologibasert perspektiv Kulturbasert perspektiv PERSPEKTIVER PÅ KUNNSKAPSLEDELSE

6 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 6 SITUASJONSBESTEMT KUNNSKAPSLEDELSE Ekspertbasert virksomhet Erfaringsbasert virksomhet Effektivitetsbasert virksomhet

7 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 7 STRATEGIER FOR KUNNSKAPSLEDELSE Lagerstrategi Flytstrategi Vekststrategi

8 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 8 Lagerstrategi Flytstrategi Vekststrategi EffektivitetErfaringEkspert IT-sjefKF-sjefLedelsen SystemerEplasserNettverk TilgangDeltakelseTilkobling InnsamlingKoblingTilrettelegging SammeKjentNy

9 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 9 Politiet som kunnskapsvirksomhet Ressursbasert teori Verdiverksted Vekstmodell

10 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 10 Hvilke strategiske kunnskapsressurser har politiet, som er: 1.Verdifulle – de er nyttige i forhold til mål 2.Unike – andre har dem ikke 3.Ikke-imiterbare – ingen klarer å etterligne dem 4.Ikke-substituerbare – kan ikke erstattes med andre ressurser 5.Utnyttbare – klarer å bruke ressursene 6.Ikke-overførbare – kan ikke fjernes fra politiet 7.Kombinerbare – lar seg bruke sammen med andre ressurser

11 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 11 KUNNSKAPSKRIGEN

12 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 12 Spørreundersøkelsen høsten 2005 78 ansatt ved politidistrikt 12 ansatt ved politiets særorgan 7 ansatt ved statsadvokatembete 4 ikke svart 101 responder i undersøkelsen

13 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 13 Forståelse for saken. Hva forholdet dreier seg om. - Kanalisere saken til rett etterforsker - Ta utgangspunkt i saksopplysninger og annen relevant informasjon - Samle inn historiske tilleggsopplysninger - Vurdere og eventuelt ta stilling til om det er mistanke om et straffbart forhold - Avklare hva som er politiets oppgave - Informere berørte parter om saken Vurdering av etterforskningsskritt. Hvilke alternative tiltak er aktuelle i arbeidet med saken. - Avklare formålet med etterforskningen - Avklare om man har erfaring fra liknende saker - Drøfte med kolleger hvilke mulige etterforskningsopplegg som er aktuelle - Vurdere lovbruddet ved straffbart forhold - Finne metoder for etterforskningsskritt -Planlegge alternative etterforskningsskritt Valg av etterforskningsskritt. Hvilke alternative tiltak er best egnet. - Identifisere kriterier for valg av etterforskningsskritt - Drøfte med kolleger hvilket etterforskningsopplegg som er best - Sjekke rutine eller instruks for faglig fremgangsmåte - Sjekke ressurser for etterforskningsmessige tiltak - Finne egnet etterforskningsleder - Ta stilling til hva politiet må gjøre i saken Iverksette etterforskningsskritt. Hvordan man arbeider med saken. - Innhente opplysninger fra arkivet - Innhente opplysninger fra personer. - Sikre spor - Avhøre eventuell(e) mistenkt(e) - Avhøre eventuelle vitner - Informere berørte parter (f.eks. pårørende) om fremdriften Evaluering av etterforskningen. Hvor vellykket var arbeidet med saken. - Evaluere kvaliteten på politifaglig arbeid i saken - Evaluere kvaliteten på juridisk arbeid i saken - Involvere i evalueringen alle som har deltatt i etterforskningen - Evaluere hvordan etterforskningen av saken ble ledet - Kontrollere ressursbruken i saken - Lære av saken

14 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 14 Forståelse for saken. Hva forholdet dreier seg om. - Kanalisere saken til rett etterforsker - Ta utgangspunkt i saksopplysninger og annen relevant informasjon - Samle inn historiske tilleggsopplysninger - Vurdere og eventuelt ta stilling til om det er mistanke om et straffbart forhold - Avklare hva som er politiets oppgave - Informere berørte parter om saken Vurdering av etterforskningsskritt. Hvilke alternative tiltak er aktuelle i arbeidet med saken. - Avklare formålet med etterforskningen - Avklare om man har erfaring fra liknende saker - Drøfte med kolleger hvilke mulige etterforskningsopplegg som er aktuelle - Vurdere lovbruddet ved straffbart forhold - Finne metoder for etterforskningsskritt -Planlegge alternative etterforskningsskritt Valg av etterforskningsskritt. Hvilke alternative tiltak er best egnet. - Identifisere kriterier for valg av etterforskningsskritt - Drøfte med kolleger hvilket etterforskningsopplegg som er best - Sjekke rutine eller instruks for faglig fremgangsmåte - Sjekke ressurser for etterforskningsmessige tiltak - Finne egnet etterforskningsleder - Ta stilling til hva politiet må gjøre i saken Iverksette etterforskningsskritt. Hvordan man arbeider med saken. - Innhente opplysninger fra arkivet - Innhente opplysninger fra personer. - Sikre spor - Avhøre eventuell(e) mistenkt(e) - Avhøre eventuelle vitner - Informere berørte parter (f.eks. pårørende) om fremdriften Evaluering av etterforskningen. Hvor vellykket var arbeidet med saken. - Evaluere kvaliteten på politifaglig arbeid i saken - Evaluere kvaliteten på juridisk arbeid i saken - Involvere i evalueringen alle som har deltatt i etterforskningen - Evaluere hvordan etterforskningen av saken ble ledet - Kontrollere ressursbruken i saken - Lære av saken 5.0 5.1 5.2 4.3 5.5 5.4 4.6 5.0 5.1 5.0 4.9 5.1 5.0 4.6 4.8 4.6 4.8 4.4 4.7 4.8 5.2 4.8 4.6 5.0 4.9 5.4 5.3 4.3 4.0 4.1 4.0 3.7 4.0 4.6 Hvor dyktig er din gruppe (driftsenhet / seksjon / team) til å utføre følgende oppgaver? 1 (lite dyktig) til 7 (svært dyktig)

15 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 15 Kunnskapsdeling i politiets verdiverksted for etterforsking Uenig Enig Det er sjelden viktig kunnskap i politiet ikke er tilgjengelig når den trengs Kunnskapsdeling er en del av kulturen i politiet Det forventes at alle som deltar i etterforskningen lærer av arbeidet Politiet har gode rutiner for kunnskapsdeling på tvers av organisasjonsgrenser Politiet har gode rutiner for kunnskapsdeling innen avdelinger Erfarne politifolk fungerer ofte som veiledere for yngre tjenestemenn Erfarne politifolk bruker gjerne tid på å fortelle om sine erfaringer Politifolk blir oppmuntret til å dele ny kunnskap med alle i politiet Politifolk blir oppmuntret til å dele ny kunnskap med nære kolleger

16 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 16 Vekstmodellen for IT-støttet kunnskapsledelse 5.9 3.5 4.5 2.5 Graden av IT-støttet kunnskapsledelse 1 = liten grad 7 = stor grad

17 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 17

18 Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 18 Takk for meg


Laste ned ppt "Professor Petter Gottschalk Kunnskapsledelse 1 Norsk Arbeidslivsforum 12. september 2006 Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Kunnskapsledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google