Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Nasjonalt samarbeidsprosjekt  Norges Bondelag i samarbeid med faglaget i Nordland  Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Nasjonalt samarbeidsprosjekt  Norges Bondelag i samarbeid med faglaget i Nordland  Norsk Bonde og Småbrukarlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Nasjonalt samarbeidsprosjekt  Norges Bondelag i samarbeid med faglaget i Nordland  Norsk Bonde og Småbrukarlag sammen med faglaget i Nordland  Nordland Fylkeskommune  Fylkesmannen i Nordland I tillegg har NHO, LO, KS, Aetat og fylkesmannens utdanningsavdeling i Nordland deltatt i utviklingsarbeidet Prosjektleder: Inger Lise Pettersen, Nordland Fylkeskommune E-post: ilp@nfk.no Tlf: 952 91993ilp@nfk.no

2 Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Videre kompetanseheving og kvalitetsutvikling innen landbruket Skaffe nye næringer nisjeproduksjon Søke opptak til utdanning Avkorting av studier  Basert på samme opplegg som i andre næringer og yrker Basert på samme opplegg som i andre næringer og yrker  Ei frivillig ordning – skal oppleves nyttig Ei frivillig ordning – skal oppleves nyttig  Den enkelte har selv ansvar – setter ord på egen kompetanse Den enkelte har selv ansvar – setter ord på egen kompetanse  Dokumentasjon på arbeidspraksis skal være bekreftet Dokumentasjon på arbeidspraksis skal være bekreftet  Eksisterende veiledningsapparat i landbruket brukes Eksisterende veiledningsapparat i landbruket brukes Skaffe tilleggsjobb eller annet yrke utenfor landbruket

3 Verktøy - framgangsmåte CV  Oversikt over samlet realkompetanse (Praksis, utdanning, sertifikater, kurs, språk, deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv) Kompetanseattest Dokumentasjon på selve arbeidet (bonde, avløser, landbruksvikar….)  Den enkelte fyller selv ut og får hjelp ved behov  Gjennomgang og drøfting med én eller flere som kjenner bonden (studiearbeid/andre bønder, landbrukssjef, landbrukshelsa, samvirkeorganisasjonene, faglag..?) Avklare innhold  Landbrukskontor eller andre bekrefter og skriver under  Oppdateres ved behov Papirversjon + elektronisk i word-skjema eller databaseversjon

4 Nytteverdi for gårdbrukeren  A nerkjennelse egen kompetanse som gårdbruker  Videre utvikling i yrket – planlegging karriere, nisjeproduksjon m.m  Kvalitetssikring og dokumentasjon i forhold til markedet  Stå sterkere ved omstilling – trygghet og bevissthet egen kompetanse  Brukes ved omskolering – attføring til annen jobb  Søke annen jobb  Inntak til videregående opplæring – avkorting av utdanningen  Opptak til høgre utdanning

5 Nytteverdi for næringen  Et bidrag til å styrke landbruket under stadig skjerpende krav til omstilling og effektivisering  Status og anseelse innen næringen. Dokumentasjon på kvalitet i forhold til markedet, kunder, myndighetene  Beholde/styrke livskraftige lokalsamfunn i distriktene  ”Rett person på rett plass”  Et godt grunnlag for nye ansettelser – bruk av den enkelte arbeidstaker (avløser, landbruksvikar, landbrukskontor)

6 Verdsetting av dokumentasjon Søknad om inntak og avkorting på utdanning Utdanningssystemet verdsetter i forhold til aktuell utdanning Ved søknad om ny jobb eller tilleggsjobb Aktuell ny arbeidsgiver vurderer og verdsetter kompetansen I eget arbeid Anerkjennelse – bevissthet og trygghet egen kompetanse – kvalitetssikring, dokumentasjon i forhold til markedet – videre utvikling i yrket

7 Verdsetting inn mot utdanning Opptak til vdg. opplæring høgre utdanning innfasing/avkorting Fag-/svennebrev Vitnemål Innhold i læreplaner videregående opplæring høgre utdanning Ulike krav - ulike utdanninger Realkompetanse fra: Arbeidsliv Organisasjonsarbeid Omsorgsansvar Kursvirksomhet Krav/formalkompetanse: Ikke relevant realkompetanse Relevant realkompetanse Kompetanse som mangler


Laste ned ppt "Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Nasjonalt samarbeidsprosjekt  Norges Bondelag i samarbeid med faglaget i Nordland  Norsk Bonde og Småbrukarlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google