Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dysleksi Elever med ressurser, men med behov for andre læringsstrategier og testmetoder. Hvordan reagerer en elev som har fått diagnosen lese- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dysleksi Elever med ressurser, men med behov for andre læringsstrategier og testmetoder. Hvordan reagerer en elev som har fått diagnosen lese- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dysleksi Elever med ressurser, men med behov for andre læringsstrategier og testmetoder.
Hvordan reagerer en elev som har fått diagnosen lese- og skrivevansker i videregående skole? Videre: Hva er elevenes utfordringer? Hvordan kan vi lett tilrettelegge?

2 Hvilke funksjoner bruker vi for å lære?
Minnet (kortsiktig, langsiktig, og spesielt arbeidsminne) Oppmerksomhet Språket Hånden ….. Alle er viktig del av det funksjonelle læringssystemet ... Short-term Langsiktig Working (Kognitiv plass på skrivebordet) Viktig for konseptutvikling og matematikk problemløsning begrenset timelig Hånden skal skape noe gjennkjennelig; Bruker innkommende informasjon fra korttidshukommelsen og lagret informasjon fra langsiktig minne Bruker utøvende kontroll prosesser for å koordinere problemløsning aktivitet Oppmerksomhet –skal gjenkjenne det spesielle; ordbildet, innhold, …. tilvenning

3 Språkets 4 sider Språk gjennom øre (auditiv)
Språk gjennom munnen (oralt) Språk gjennom øye (lesing) Språk via hånd (skriftlig) Dyslektikere: - Observerer annerledes - gjenkjenning - Kan ha dårlig finmotorikk - Sekvenser og retning er en utfordring - Korttids er ofte begrenset

4 Hjernens områder Seidenberg, M. & McClelland, J. (1989). A distributed, developmental model of word recognition and naming. Psychological Review, 96,

5 De fire prosessers model
Context Fluency Meaning Phonics Orthography Phonology Seidenberg, M. & McClelland, J. (1989). A distributed, developmental model of word recognition and naming. Psychological Review, 96,

6 Hvordan identifisere en dyslektiker?
Motorisk: Utvikle en skrift som bygger opp under gjenkjenning. Forveksler: b d g p Svake på sekvenser: Tallsekvenser, herunder å si eller skrive tallene. Verdiplassering 001,100, aksesystem, høyre og venstre Månedene, klokka når er det?... Problemer med å hente frem formler, blander tall og bokstaver, bevisstgjøre hva er tall og hva er bokstaver, Eks : hvordan gjøre y=a*x+b ufarlig? Husk de kan være usikre på bokstaver… Startproblemer: Vanskelig å huske rekkefølgen av operasjoner Å vite hvor du skal planlegge, begynne, gjennomføre Svak retningsforståelse

7 Utfordringer Retning høyre/venstre
Automatisk ordgjenkjenning: ordproblemer Rask gjenkjenning av ord som beskriver tall/symboler, konsepter eller fremmedord. Navngi eller beskrive matematiske/realfagrelaterte prosesser med fagspråket. Trenger lengre responstid, på svar. Gi gjerne spørsmål timen før, slik at de kan forberede seg. Utvikling av konseptuell forståelse av ord, mattespråket. Fronterprøver kan være uheldig hvis en lager nonord som er veldig like, da tester en ikke fagkunnskap, men leseforståelse.

8 Lærere kan bruke følgende nyttige tips:
Bygge på hva elevene kan Gi god tid til å kopiere tavla, eventuelt ta bilder av tavla og legg på fronter etter timen; Høre og skrive samtidig… vanskelig Gjenta og oppsummere muntlige forelesningsnotater og gi studentene skriftlige versjoner av sentrale punkter. Verbalisere hva som blir skrevet på tavla, og lese høyt tekst i bøker. Bruk store piler for å demonstrere retning i oppgaven, eks regneoppgaver med omgjøring av benevning (komma). Tydeliggjør forskjell på bokstav og tall… i regneoppgaver. Få alle elever til å jobbe frem svar på repetisjonsspørsmål i starten og underveis av hvert kapitel. Vis frem og del, gode svar eksempler. Mindre å lese til hver prøve, og eleven får bedre oversikt. Vær behjelpelig med systematisering av notater, kunnskap, hva er viktig… Gi klare instrukser om hva eleven blir målt på. Gi små muntlige prøver Som eleven har forberedt på forhånd; Husk!! Eleven har ofte krav på muntlig prøve. Bruke animasjoner, visualisering. Når en ikke forstår, er det vanskelig å holde motivasjonen oppe.

9 TI PRØVE/EKSAMENSRÅD TIL ELEVENE:
Husk å søke om tilrettelegging i god tid. Ikke skyv eksamen unna. Forbered deg mentalt på å ta den. Husk: Eksamen er en arbeidsoppgave, ikke et mål i seg selv. Styrk motivasjonen din; finn et godt motto som hjelper deg til det. Legg merke til pusten din nederst i magen og ryggen. Avspent kropp husker best. Lær deg en avspenningsmetode. Start med lesingen i god tid. Skaff deg en oversikt over pensum, og lag en realistisk arbeidsplan. Tenk gjennom hva du skal gjøre på eksamensdagen. Lag deg en prøveeksamen. Gjør deg kjent med eksamenslokalet. Ta deg tid til å lade batteriene. Legg bort bøkene og slapp av kvelden før eksamen. Du har en energikrevende dag foran deg. Spis og sov godt før eksamensdagen. Sett deg ned en halv time før prøven, skriv ned det du kan. Når du får oppgaven: Les den grundig! Det er lett å overse detaljer i oppgaveteksten hvis du ikke er konsentrert. Begynn med det du mestrer. Ta pauser under eksamen. Beveg og strekk deg.


Laste ned ppt "Dysleksi Elever med ressurser, men med behov for andre læringsstrategier og testmetoder. Hvordan reagerer en elev som har fått diagnosen lese- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google