Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

a-meldingen – Arbeid over Landegrenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "a-meldingen – Arbeid over Landegrenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 a-meldingen – Arbeid over Landegrenser
Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler a-meldingen – Arbeid over Landegrenser

2 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens omfang Rapporteringsplikt etter ligningsloven § 5-2: Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal uansett innrapporteres Gjelder også arbeid på norsk kontinentalsokkel, herunder arbeid og virksomhet om bord på skip tilknyttet slik virksomhet Unntak: Lønn, honorar og annen godtgjørelse til utenlandske artister som er skattepliktige etter artistskatteloven Norske arbeidsgivere med ansatte i utlandet: Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet, skal innrapporteres etter ligningsloven § 5-2 Unntak: Tilfeller der mottakeren etter norske interne skatteregler ikke er å anse som bosatt i Norge (bosatt i utlandet)

3 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Rapporteringsplikt for nærmere definerte grupper - sjøfolk mv. Ytelser for arbeid om bord på skip registrert i Norsk ordinært Skipsregister (NOR) Lønn mv. for arbeid om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) når mottakeren er: Norsk statsborg Bosatt i et annet nordisk land, eller statsborger i en EØS-stat

4 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Når foreligger det ikke rapporteringsplikt: Norske arbeidsgivere: Lønn utbetalt ved norske bedrifters faste driftssteder (i utlandet) Gjelder kun land Norge har skatteavtale med Utenlandske arbeidsgivere: Ikke innberetningsplikt for lønn mv. når arbeidet er utført i utlandet

5 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Plikt til å betale arbeidsgiveravgift Avgiftsplikt ihht folketrygdloven§23-2: Avgiftsplikten er koblet opp mot lønnsrapporteringsplikten

6 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Plikt å gjennomføre forskuddstrekk Arbeid utført i Norge Utgangspunkt: Trekkplikt på lønn mv. for arbeid utført i Norge Unntak: Når det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge kan man søke skattekontoret om fritak, jf. skattebetalingsloven § 5-3 (3) og skattebetalingsforskriften §

7 Elektronisk innrapportering– arbeid over landegrensene
Nye rettigheter for utenlandsselskap (NUF) i Altinn Kontaktperson NUF (KNUF) er utvidet med rettigheter til innsending av a-meldingen, samt tilgangsstyring. Dermed vil ethvert NUF kunne gjennomføre elektronisk innrapportering via en ressursperson som har naturlig tilstedeveærelse i Norge og/eller kjenner norsk rapporteringsplikt. Det er nødvendig at denne har tilgang til et Altinn-godkjent LPS KNUF må aktivt logge seg på i Altinn og delegere sine rettigheter videre til en instans som kan ha stedlig tilhørighet i Norge og kjenner norsk rapporteringsplikt

8 Elektronisk innrapportering– arbeid over landegrensene
Rapportering i Altinn – følgende eksterne roller kan sende a-melding Bestyrende reder Bostyrer Daglig leder/administrerende direktør Deltaker DA/ANS Forretningsfører Innehaver Komplementar Kontaktperson i kommune Kontaktperson administrativ enhet Kontaktperson øvrige enheter Nestleder * Norsk representant for utenlandsk enhet Regnskapsfører Revisor Sameiere (registrert hos Skatteetaten) Styremedlem * Styrets leder

9 Inntektsmottaker Primært Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.)
Kun for midlertidig bruk: Internasjonal identifikator: Nr, type og land F.eks: [nummer], passnummer, Polen Eller [nummer], social security number, USA Navn Adresse, postnr., poststed og land Fødselsdato Ansattnr. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

10 Eksempel på nettolønn – utenlandsk inntektsmottaker i Norge
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J/N J Oppgrossings- Tabellnummer Nettolønn 961 Beregnet skatt Naturalytelse Bolig Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -90000 950

11 Eksempel på nettolønn – norsk inntektsmottaker utland
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J/N J Utenlandsk skatt DE Nettolønn 971 Beregnet skatt Naturalytelse Bolig Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -90000 950

12 Eksempel på innrapportering – grensegjenger - bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge
Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (skattemessig bosatt) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig SE 927 Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -5000 950


Laste ned ppt "a-meldingen – Arbeid over Landegrenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google