Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-MELDINGEN – ARBEID OVER LANDEGRENSER RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-MELDINGEN – ARBEID OVER LANDEGRENSER RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 A-MELDINGEN – ARBEID OVER LANDEGRENSER RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler

2 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens omfang Rapporteringsplikt etter ligningsloven § 5-2: – Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal uansett innrapporteres – Gjelder også arbeid på norsk kontinentalsokkel, herunder arbeid og virksomhet om bord på skip tilknyttet slik virksomhet – Unntak: Lønn, honorar og annen godtgjørelse til utenlandske artister som er skattepliktige etter artistskatteloven Norske arbeidsgivere med ansatte i utlandet: – Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet, skal innrapporteres etter ligningsloven § 5-2 – Unntak: Tilfeller der mottakeren etter norske interne skatteregler ikke er å anse som bosatt i Norge (bosatt i utlandet)

3 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene Rapporteringsplikt for nærmere definerte grupper - sjøfolk mv. Ytelser for arbeid om bord på skip registrert i Norsk ordinært Skipsregister (NOR) Lønn mv. for arbeid om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) når mottakeren er: – Norsk statsborg – Bosatt i et annet nordisk land, eller – statsborger i en EØS-stat

4 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene Når foreligger det ikke rapporteringsplikt: – Norske arbeidsgivere: Lønn utbetalt ved norske bedrifters faste driftssteder (i utlandet) Gjelder kun land Norge har skatteavtale med – Utenlandske arbeidsgivere: Ikke innberetningsplikt for lønn mv. når arbeidet er utført i utlandet

5 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene Plikt til å betale arbeidsgiveravgift Avgiftsplikt ihht folketrygdloven§23-2 : – Avgiftsplikten er koblet opp mot lønnsrapporteringsplikten

6 Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene Plikt å gjennomføre forskuddstrekk Arbeid utført i Norge – Utgangspunkt: Trekkplikt på lønn mv. for arbeid utført i Norge – Unntak: Når det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge kan man søke skattekontoret om fritak, jf. skattebetalingsloven § 5-3 (3) og skattebetalingsforskriften § 5-3-3.

7 Elektronisk innrapportering– arbeid over landegrensene Nye rettigheter for utenlandsselskap (NUF) i Altinn Kontaktperson NUF (KNUF) er utvidet med rettigheter til innsending av a-meldingen, samt tilgangsstyring. Dermed vil ethvert NUF kunne gjennomføre elektronisk innrapportering via en ressursperson som har naturlig tilstedeveærelse i Norge og/eller kjenner norsk rapporteringsplikt. Det er nødvendig at denne har tilgang til et Altinn-godkjent LPS KNUF må aktivt logge seg på i Altinn og delegere sine rettigheter videre til en instans som kan ha stedlig tilhørighet i Norge og kjenner norsk rapporteringsplikt

8 Elektronisk innrapportering– arbeid over landegrensene Rapportering i Altinn – følgende eksterne roller kan sende a-melding – Bestyrende reder – Bostyrer – Daglig leder/administrerende direktør – Deltaker DA/ANS – Forretningsfører – Innehaver – Komplementar – Kontaktperson i kommune – Kontaktperson administrativ enhet – Kontaktperson øvrige enheter – Nestleder * – Norsk representant for utenlandsk enhet – Regnskapsfører – Revisor – Sameiere (registrert hos Skatteetaten) – Styremedlem * – Styrets leder

9 9 Inntektsmottaker Primært Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.) Kun for midlertidig bruk: Internasjonal identifikator: Nr, type og land Internasjonal identifikator: Nr, type og land F.eks: [nummer], passnummer, Polen Eller [nummer], social security number, USA Navn Navn Adresse, postnr., poststed og land Fødselsdato Adresse, postnr., poststed og land Fødselsdato Ansattnr. Ansattnr. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

10 Eksempel på nettolønn – utenlandsk inntektsmottaker i Norge Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftspli kt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder 100000.00KontantytelseFastlønnJ/NJ Oppgrossings- TabellnummerNettolønn961 80000.00 Kontantytelse Beregnet skattJ/NJ Oppgrossings- TabellnummerNettolønn 20000.00 Naturalytelse BoligJ/NJ Oppgrossings- TabellnummerNettolønn961 BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -90000 950

11 Eksempel på nettolønn – norsk inntektsmottaker utland Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder 100000.00KontantytelseFastlønnJ/NJ Utenlandsk skatt DENettolønn971 80000.00 Kontantytelse Beregnet skattJ/NJNettolønn 20000.00 Naturalytelse BoligJ/NJNettolønn971 BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -90000 950

12 Eksempel på innrapportering – grensegjenger - bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (skattemessig bosatt) Skatte- og avgiftsregel Gjeldende LTO-koder 50000.00KontantytelseFastlønnJJ Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktigSE927 BeløpForskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO- kode -5000 950


Laste ned ppt "A-MELDINGEN – ARBEID OVER LANDEGRENSER RapporteringspliktAvgiftspliktTrekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google