Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudbyen Bård Norheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudbyen Bård Norheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudbyen Bård Norheim

2 Kort om innlegget Sammenheng mellom arealplanlegging og transportbehov Byplanlegging og rammebetingelser for bilbruk påvirker hvor mye tilskudd kollektivtransporten har behov for Utfordringene framover vil være å få til en effektiv transportavvikling når byene vokser

3 Kollektivtransporten har klart å snu en negativ trend….

4 Men biltrafikken øker fortsatt….

5 Klimagassutslippene fra vegtrafikken øker

6 Utfordringer i norske byområder Befolkningen øker kraftig Økonomisk vekst gir økt reiseaktivitet Klimagassutslippene øker Fremkommeligheten på veiene reduseres Det er ikke mulig å bygge seg ut av køproblemene! Kollektivtransporten klarer ikke å løse utfordringene alene!

7 Befolkningsvekst frem til 2030

8 Økt transportbehov 2030 (1000 reiser/dag)

9 Transportbehov og arealplanlegging Direkte effekt av alternative strategier 2030 BilKollektivt Fortetting-8 %12 % Byspredning3 %-19 % Indirekte effekt av endret kollektivtrafikk Setter i gang en positiv eller negativ inntektsspiral –Ca 50 % ekstra effekt –Fordobling hvis det kombineres med ruteeffektivisering

10 Sett i gang en positiv inntektsspiral Passasjer- endring Figur: Direkte etterspørselseffekt og langsiktig effekt (på kollektivreiser) av 20 prosent endring i rammebetingelser. Den langsiktige etterspørselseffekten forutsetter at man bruker de økte inntektene til å forbedre tilbudet. Kilde: Norheim 2005.

11 www.kollektivtransport.net God parkeringsdekning undergraver kollektivsatsingen Figur: Kollektiv- og bilandel til skole/arbeid avhengig av tilgang til parkering. RVU 2005. Kilde: Denstadli m fl 2006.

12 www.kollektivtransport.net Parkeringsdekning påvirker tilskuddsbehovet Parkeringsdekning i sentrum (parkeringsplasser per arbeidsplass) 2001. N=44 byer. Tall for Oslo er fra 2001, øvrige norske tall er fra 2005-2006. + 200 mill - 8 mill Hvis Kristiansand og Oslo var som snittet av norske byer (26%)

13 Utfordringer Vi vet for lite om –Dagens sykkeltilbud –Rammebetingelser for bilbruk –Omfang/investeringsbehov Kostnadseffektiviteten avhenger av hvor skreddersydde tiltakene er –Belegg på kollektivtransporten –Andel overført fra bil –Passasjerbelegg på bilene

14 Effekt på klimautslipp hvis G/S eller kollektivtransport tar veksten i biltrafikken

15 Alternative klimastrategier Rendyrket kollektivsatsing Ingen restriksjoner på biltrafikken Optimale tilskudd –25% lavere takster –70% hyppigere avganger Effekt –60 % flere passasjerer –9 % reduserte klimagassutslipp –32.000 kr per tonn redusert CO 2 -ekv Kombinert satsing 50% økte bilkostnader 20% lavere parkeringsdekning i sentrum 1 % økte tilskudd –33% høyere takster –70% hyppigere avganger Effekt –27 % flere kollektivreiser –11 % reduserte klimagassutslipp –182 kr per tonn redusert CO 2 - ekv

16 Konkurranseflater bil og kollektivt Grønt=God kollektivt

17 Framkommelighet mot kollektivknutepunkter

18 Oppsummering Kollektivtilbudet må bli bedre for å få flere trafikanter Arealpolitikken og framkommeligheten på vegene bestemmer i hvilken grad de vil lykkes…….. Takk for oppmerksomheten!

19 Rapporter og analyser www.urbanet.no Kollektivtransport i nordiske byer – Markedspotensial og utfordringer framover Kollektivtransport – Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Klimakur – Tiltak for å øke kollektiv- og sykkelandelen


Laste ned ppt "Klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudbyen Bård Norheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google