Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighetsforstyrrelser i DSM-5 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighetsforstyrrelser i DSM-5 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighetsforstyrrelser i DSM-5 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

2 Seks PF diagnoser i section III Unnvikende Unnvikende Tvangspreget Tvangspreget Borderline Borderline Narsissistisk Narsissistisk Antisosial Antisosial Schizotyp Schizotyp

3 Seks PD diagnoser forsvant i section II Schizoid Schizoid Paranoid Paranoid Histrionisk Histrionisk Avhengig Avhengig NOS NOS

4 Level of Personality Functioning: Problems with self Problems with self: Problems with self: Identity: Identity: Experience of oneself as unique, with boundaries between self and others; Experience of oneself as unique, with boundaries between self and others; Coherent sense of time and personal history; Coherent sense of time and personal history; Stability and accuracy of self-appraisal and selfesteem; Stability and accuracy of self-appraisal and selfesteem; Capacity for a range of emotional experience and its regulation. Capacity for a range of emotional experience and its regulation. Self-direction Self-direction Pursuit of coherent and meaningful short-term and life goals Pursuit of coherent and meaningful short-term and life goals Utilization of constructive and prosocial internal standards of behavior; Utilization of constructive and prosocial internal standards of behavior; Ability to productively self-reflect. Ability to productively self-reflect.

5 Level of Personality Functioning: Interpersonal problems Interpersonal: Interpersonal: Empathy: Empathy: Comprehension and appreciation of others’ experiences and motivations; Comprehension and appreciation of others’ experiences and motivations; Tolerance of differing perspectives; Tolerance of differing perspectives; Understanding of social causality. Understanding of social causality. Intimacy: Intimacy: Depth and duration of connection with others; Depth and duration of connection with others; Desire and capacity for closeness; Desire and capacity for closeness; Mutuality of regard reflected in interpersonal behavior Mutuality of regard reflected in interpersonal behavior

6 Alvorlig svekkelse av selv- organisering (grad 4): Identitet Opplevelse av et velavgrenset selv og en følelse av «agency»/autonomi er så å si fraværende, eller organisert rundt opplevelser av å bli forfulgt av noe ytre. Grensene i forhold til andre er forvirrende eller manglende. Det er et svakt eller fordreid selvbilde som lett trues av samvær med andre. Det er betydningsfulle fordreininger og forvirring knyttet til egenverd. Følelsene er ikke kongruente med kontekst eller indre opplevelser. Hat og aggresjon er ofte dominerende følelser, skjønt de kan være benektet og attribuert til andre. Opplevelse av et velavgrenset selv og en følelse av «agency»/autonomi er så å si fraværende, eller organisert rundt opplevelser av å bli forfulgt av noe ytre. Grensene i forhold til andre er forvirrende eller manglende. Det er et svakt eller fordreid selvbilde som lett trues av samvær med andre. Det er betydningsfulle fordreininger og forvirring knyttet til egenverd. Følelsene er ikke kongruente med kontekst eller indre opplevelser. Hat og aggresjon er ofte dominerende følelser, skjønt de kan være benektet og attribuert til andre.

7 Alvorlig svekkelse av selv- organisering (grad 4): Retning i livet Det er en dårlig differensiering mellom tanker og handlinger slik at evne til målrettethet er alvorlig svekket, med urealistiske og usammenhengende mål. Indre standarder for adferd er svært mangelfulle. Alvorlig svekkelse i evnen til konstruktivt å reflektere over egne opplevelser. Liten kontakt med indre motivasjon og snarere opplevelser av å bli drevet av noe utenfor seg selv. Det er en dårlig differensiering mellom tanker og handlinger slik at evne til målrettethet er alvorlig svekket, med urealistiske og usammenhengende mål. Indre standarder for adferd er svært mangelfulle. Alvorlig svekkelse i evnen til konstruktivt å reflektere over egne opplevelser. Liten kontakt med indre motivasjon og snarere opplevelser av å bli drevet av noe utenfor seg selv.

8 pati Alvorlig svekkelse av selv-organisering (grad 4): Interpersonlig empati Uttalte vansker med å ta i betraktning og forstå andres opplevelser og motiver. Oppmerksomhet om andres perspektiver er så å si fraværende (oppmerksomheten er høyaktivert om egne behov og unngåelse av fare). Sosial omgang kan være forvirrende og forstyrrende. Uttalte vansker med å ta i betraktning og forstå andres opplevelser og motiver. Oppmerksomhet om andres perspektiver er så å si fraværende (oppmerksomheten er høyaktivert om egne behov og unngåelse av fare). Sosial omgang kan være forvirrende og forstyrrende.

9 Alvorlig svekkelse av selv-organisering (grad 4): Interpersonlig nærhet Ønske om å høre til er begrenset på grunn av dyptsittende mangel på interesse eller forventning om skade. Omgang med andre er avstandspreget, disorganisert eller konsistent negativ. Forhold til andre oppfattes så å si bare som noe som kan gi en selv støtte og omsorg, eller noe som gir smerte og lidelse. Sosial og interpersonlig adferd er ikke gjensidig; det er heller snakk om å tilfredsstille egne basale behov eller å unnslippe fra smerte. Ønske om å høre til er begrenset på grunn av dyptsittende mangel på interesse eller forventning om skade. Omgang med andre er avstandspreget, disorganisert eller konsistent negativ. Forhold til andre oppfattes så å si bare som noe som kan gi en selv støtte og omsorg, eller noe som gir smerte og lidelse. Sosial og interpersonlig adferd er ikke gjensidig; det er heller snakk om å tilfredsstille egne basale behov eller å unnslippe fra smerte.


Laste ned ppt "Personlighetsforstyrrelser i DSM-5 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google