Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen 2015
«Frivillighet som fungerer - hvordan kan frivillige fungere som et supplement til kommunal tjenesteproduksjon?» Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen 2015

2 Fakta om Asker - 2015 Runder 60 000 innbyggere i løpet av året
Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo Antall lag og organisasjoner=362 Antall medlemskap =46 000 Rådmannens (HP) lederavtale med kommunens ledere har egne mål om mer samarbeid med frivillig sektor

3 Utvikling frivillighetspolitikk- Asker
St.melding 39. ( ) Frivillighet for alle - resulterte i Askers første frivillighetsmelding i 2007 Frivillighetsmelding i 2007: 1. Resultat 9 forslag til tiltak 2. Politisk behandlet 3. Innarbeidet 7 tiltak

4 Fem år etter En ny frivilligsentral i Heggedal
Ansatt frivillighetskoordinator Årlig frivillighetskonferanse Årlig frivillighetspris Frivillighetsportal Frivillighetens hus, Hasselbakken, i Asker sentrum Frivillighetsutvalg Innsats for andre - valgfag ved tre ungdomsskoler

5 3 frivilligsentraler i Asker

6 Ny Frivillighetsmelding vedtatt 2013
Fokus: Medvirkning i utviklingsprosessen Forskning på utviklingstrekk sentralt Utvikling statistisk relevant Resultat - vedtatt januar 2014: 10 forslag til tiltak. Visjon: «å gjøre det lett å være frivillig» Alle tiltakene skal saksutredes og politisk behandles. Løsning: Samskapelsesprosesser mellom kommunen og sivilsamfunnet

7 Kommune 3.0 i bilder

8 Innovasjonsstrategi Den innovative kommune Dagens kommune
Innbyggere som deltagere

9 Velferd= fra produkt til prosess

10 23 ulike samarbeidsavtaler
DNT-avtale med ambisiøse mål: Rydding av 20 nye stier i nærmiljøet 7 rundløyper åpnes i løpet av 2015 i forbindelse med friluftslivets år 250 meter fra en tursti når prosjektet er ferdig

11 Samarbeidsavtale avklarer
«Partene skal respektere hverandres ulikheter, egenart og prinsipper»

12

13 Ulike veier mot samarbeid/samskapelse:
1. Felles behov/utfordring Vi har en utfordring- hva gjør vi nå? Felles løsning = samarbeid Ex. DNT avtalen kurs, løyperydding og merking av rundløyper 2. En av partene har en utfordring Henvender seg til den andre, ber om hjelp Felles behov/utfordring- hva gjør vi nå? Ex. Asker Røde Kors avtalen om prosjekt Nabovenn Opplever som ordfører at mange kommer med initiativ og vil bidra i samfunnet

14 Prosjekt Nabovenn Samarbeid mellom Asker kommune og Asker Røde kors. Går ut på at frivillige følger eldre ensomme til nærmeste seniorsenter og spiser eller gjør noe annet hyggelig

15 Aktive engasjerte innbyggere
Aktive engasjerte innbyggere gir: Flere tilbud til alle aldre Større grad av inkludering Frivillighet=Folkehelse =Frihet=Fellesskap =Fremtiden… Innbyggerdeltagelse er fremtiden

16 Asker kommunes tilskudd til ulike lag og foreninger (fokus på idretts- og kulturaktiviteter rettet mot barn og unge) = mill. kroner, inklusive tilskudd til drift av 3 frivilligsentraler

17 Det er mange måter å være en aktiv og engasjert innbygger på
Julie på 67, som er friskis og svettis trener Allan på 13, som er sjåfør på «gå-bussen» Marius på 42, som er leder av frivillighet-sutvalget Viggo på 75, som organiserer bridgespill for beboere ved sykehjem-met der hans kone bor Ulla på 54, som har KOLS og under-viser andre i å leve med syk-dommen Jan på 53, som deltar i TV-Aksjons-komiteen Sofie på 17, som er taek-wondo-trener Henning på 85, som har lært av hjemme- hjelpen å støvsuge selv Lilly på 64, som er kommune-styre-medlem Eva på 42, som er trivsels-leder i sin datters klasse Morten på 61, som deltar i jury under Sosialt entreprenørskap Espen på 43, som lager kultur-festival Cecilie på 31, som hjelper seg selv og andre i en mødre-gruppe Per på 19, som via NAV har lært å tro at han kan finne en jobb selv Kahdra på 28, som leser morsmål med sine og venners barn Nanna på 13, som deltar i De unges kommunestyre 1C, som på skift passer klassens skilpadde i helgen Firmaet Vitari som støtter Asker Produkt Kirsten på 61, som er blodgiver Aktiv i sivilsamfunnet Aktiv i kommunens ledelse Aktiv i næringslivet Aktiv i eget liv Aktiv i egen familie Aktiv i egen institusjon Aktiv i nære nettverk

18 Oppsummert fra Asker! Frivillig engasjement er en fantastisk ressurs for den som deltar og den som mottar= God folkehelse! Frivillig engasjement øker vår tillit til hverandre og samfunnet, samt gir oss påvirkningsmuligheter Offentlig sektor må tilrettelegge for frivillig innsats i større grad enn tidligere

19 Kontaktinformasjon Lene W. Conradi Ordfører i Asker
Tlf: / Facebook: Ordføreren i Asker - Lene W. Conradi


Laste ned ppt "Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google