Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Frivillighet som fungerer - hvordan kan frivillige fungere som et supplement til kommunal tjenesteproduksjon?» Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Frivillighet som fungerer - hvordan kan frivillige fungere som et supplement til kommunal tjenesteproduksjon?» Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Frivillighet som fungerer - hvordan kan frivillige fungere som et supplement til kommunal tjenesteproduksjon?» Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen 2015

2 Fakta om Asker - 2015 > Runder 60 000 innbyggere i løpet av året > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362 > Antall medlemskap =46 000 > Rådmannens (HP) lederavtale med kommunens ledere har egne mål om mer samarbeid med frivillig sektor

3 Utvikling frivillighetspolitikk- Asker > St.melding 39. (2006-2007) Frivillighet for alle - resulterte i Askers første frivillighetsmelding i 2007 > Frivillighetsmelding i 2007: 1. Resultat 9 forslag til tiltak 2. Politisk behandlet 3. Innarbeidet 7 tiltak

4 Fem år etter > En ny frivilligsentral i Heggedal > Ansatt frivillighetskoordinator > Årlig frivillighetskonferanse > Årlig frivillighetspris > Frivillighetsportal www.frivilligiasker.no www.frivilligiasker.no > Frivillighetens hus, Hasselbakken, i Asker sentrum > Frivillighetsutvalg > Innsats for andre - valgfag ved tre ungdomsskoler

5 3 frivilligsentraler i Asker

6 Ny Frivillighetsmelding vedtatt 2013 Fokus: > Medvirkning i utviklingsprosessen > Forskning på utviklingstrekk sentralt > Utvikling statistisk relevant Resultat - vedtatt januar 2014: > 10 forslag til tiltak. > Visjon: «å gjøre det lett å være frivillig» > Alle tiltakene skal saksutredes og politisk behandles. Løsning: Samskapelsesprosesser mellom kommunen og sivilsamfunnet

7 Kommune 3.0 i bilder

8 Innovasjonsstrategi Den innovative kommune Dagens kommune Innbyggere som deltagere

9 Velferd= fra produkt til prosess

10 23 ulike samarbeidsavtaler DNT-avtale med ambisiøse mål: Rydding av 20 nye stier i nærmiljøet 7 rundløyper åpnes i løpet av 2015 i forbindelse med friluftslivets år 250 meter fra en tursti når prosjektet er ferdig

11 Samarbeidsavtale avklarer «Partene skal respektere hverandres ulikheter, egenart og prinsipper»

12

13 Ulike veier mot samarbeid/samskapelse: 1. Felles behov/utfordring Vi har en utfordring- hva gjør vi nå? Felles løsning = samarbeid Ex. DNT avtalen kurs, løyperydding og merking av rundløyper 2. En av partene har en utfordring Henvender seg til den andre, ber om hjelp Felles behov/utfordring- hva gjør vi nå? Felles løsning = samarbeid Ex. Asker Røde Kors avtalen om prosjekt Nabovenn Opplever som ordfører at mange kommer med initiativ og vil bidra i samfunnet

14 Prosjekt Nabovenn Samarbeid mellom Asker kommune og Asker Røde kors. Går ut på at frivillige følger eldre ensomme til nærmeste seniorsenter og spiser eller gjør noe annet hyggelig

15 Aktive engasjerte innbyggere Aktive engasjerte innbyggere gir: > Flere tilbud til alle aldre > Større grad av inkludering Frivillighet=Folkehelse =Frihet=Fellesskap =Fremtiden… Innbyggerdeltagelse er fremtiden

16 Asker kommunes tilskudd til ulike lag og foreninger 2014 (fokus på idretts- og kulturaktiviteter rettet mot barn og unge) = 14.400 mill. kroner, inklusive tilskudd til drift av 3 frivilligsentraler

17 Det er mange måter å være en aktiv og engasjert innbygger på Henning på 85, som har lært av hjemme- hjelpen å støvsuge selv Viggo på 75, som organiserer bridgespill for beboere ved sykehjem- met der hans kone bor Allan på 13, som er sjåfør på «gå- bussen» Ulla på 54, som har KOLS og under-viser andre i å leve med syk- dommen Sofie på 17, som er taek- wondo- trener Marius på 42, som er leder av frivillighet- sutvalget Jan på 53, som deltar i TV-Aksjons- komiteen Aktiv i eget liv Per på 19, som via NAV har lært å tro at han kan finne en jobb selv Aktiv i egen familie Kahdra på 28, som leser morsmål med sine og venners barn Eva på 42, som er trivsels- leder i sin datters klasse 1C, som på skift passer klassens skilpadde i helgen Aktiv i egen institusjon Cecilie på 31, som hjelper seg selv og andre i en mødre- gruppe Espen på 43, som lager kultur- festival Kirsten på 61, som er blodgiver Lilly på 64, som er kommune- styre- medlem Nanna på 13, som deltar i De unges kommunes tyre Morten på 61, som deltar i jury under Sosialt entreprenørs kap Firmaet Vitari som støtter Asker Produkt Julie på 67, som er friskis og svettis trener Aktiv i næringslivet Aktiv i nære nettverk Aktiv i sivilsamfunnet Aktiv i kommunens ledelse

18 Oppsummert fra Asker! > Frivillig engasjement er en fantastisk ressurs for den som deltar og den som mottar= God folkehelse! > Frivillig engasjement øker vår tillit til hverandre og samfunnet, samt gir oss påvirkningsmuligheter > Offentlig sektor må tilrettelegge for frivillig innsats i større grad enn tidligere

19 Kontaktinformasjon Lene W. Conradi Ordfører i Asker lene.conradi@asker.kommune.no Tlf: 66 90 92 22/ 91 30 83 69 Facebook: Ordføreren i Asker - Lene W. Conradi


Laste ned ppt "«Frivillighet som fungerer - hvordan kan frivillige fungere som et supplement til kommunal tjenesteproduksjon?» Ordfører Lene Conradi, Asker kommune Kommuneøkonomikonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google