Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kurs: LITA, PCstuevakter, Luka, Opr, mfl v/Bård Henry Moum Jakobsen, SYDR/USIT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kurs: LITA, PCstuevakter, Luka, Opr, mfl v/Bård Henry Moum Jakobsen, SYDR/USIT."— Utskrift av presentasjonen:

1 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kurs: LITA, PCstuevakter, Luka, Opr, mfl v/Bård Henry Moum Jakobsen, SYDR/USIT

2 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Agenda IT-organiseringen ved UiO IT-Reglementet Student-IT PRO BOFH ADSM (Backup) Kontaktpunkter

3 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO IT-organisering Sentralt (USIT) –SYDR - System- og driftsseksjonen –ADB - ADB-seksjonen –SDIT - Seksjon for dokument- og informasjonstjenester –ODI - Opplæring, dokumentasjon og informasjon –PS - Prosjektseksjonen Fakultet –Fakultære LITA –StudentIT ansvarlige –PCstuevakter Institutt –LITA

4 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO IT-Reglement Alle som får brukernavn og passord ved UiO plikter å sette seg inn i Universitetes IT-Reglement.

5 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Reglementet gjelder for bruk av universitetets IT-tjenester. Reglementet gjelder for ansatte, studenter og andre som får tilgang til IT-tjenestene. En bruker plikter å holde seg informert om det til en hver tid gjeldene reglement og evt. supplerende bestemmelser.

6 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Når en bruker skal identifisere seg ved bruk av IT-tjenestene er vedkommende forpliktet til alltid å identifisere seg med sitt eget brukernavn, passord eller på annen regulær måte.

7 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Datasikkerhet Brukernavn og passord er strengt personlig, og skal ikke lånes ut til andre! En bruker må ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data, programmer m.m, eller søke å gjøre seg kjent med andres passord.

8 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Taushetsplikt En bruker har taushetsplikt om noens personlige forhold som man får kjennskap til gjennom bruk av IT-tjenestene.

9 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Sanksjoner Overtredelse av reglementet kan føre til at bruker nektes tilgang til universitetets IT- tjenester. Brudd på regler om personvern, taushetsplikt m.m. kan føre til erstatningsplikt og/eller straff.

10 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva har vi lov til LITA må innhente tillatelse fra Universitetsdirektøren før vedkommende kan gå inn på en brukers område. USIT kan gjøre dette kun hvis det foreligger ”tungtveiende grunner til øyeblikkelig inngrep”. Dette må i alle tilfeller dokumenteres og rapporteres til Universitetsdirektøren.

11 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO PAUSE!!!

12 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Student og IT ved Universitetet i Oslo

13 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kollegiets vedtak Det settes av 1,8 mill kroner inkl arbeidsgiveravgift på post 01/11 til 5 årsverk til oppbygging av driftsorganisasjon og 1 årsverk til utbygging av oppringskapasiteten. På post 45 settes av 3,6 mill kroner til tjenermaskiner/nett og utbygging av oppringskapasiteten. Det forutsettes at fakultetene innenfor egne rammer følger opp tiltaket ved utskifting av arbeidsstasjoner på PC-stuene samt sørger for at PC-stuene er bemannet med personale som kan gi brukerstøtte. (Det akademiske kollegium 10. desember 1996)

14 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Mål Alle studenter oppmeldt til fag og med fakultetsopptak skal bli registrert som brukere av Universitetets nettverk. Studenter skal bli personlige brukere av IT, i den forstand at de er i stand til å utnytte IT i læringsarbeid hvor IT kan gi merverdi til læringen og at de får et grunnlag for å ta i bruk IT i et senere arbeidsliv.

15 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kollegiets utgangspunkt Alle studenter gis konto for bruk av elektroniske tjenester (IT). Kontoen gis ved studiestart og beholdes så lenge en er registrert student. Det utvikles støtte- og undervisningsapparat for studenters bruk av IT. Kontoene gir mulighet til elektronisk post og begrenset adgang til web-tjenester. Det bygges ut PC-stuer med utskriftstjeneste.

16 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kollegiets utgangspunkt (del II) Det gis midler for utvikling av opplegg for bruk av IT i undervisning. Det forventes at studenter leverer avsluttende skriftlig arbeid på elektronisk form. Andre tjenester gir studenter muligheter til å koble seg utenfra opp til IT-tjenester. Informasjon til/fra studenter gjøres mest mulig ved bruk av IT. Det gis sanksjonsmuligheter for misbruk av IT.

17 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Ansvarsfordeling USIT –Infrastruktur fram til veggkontakt. »Mail-, News-, File-, Webservere osv. –Standardisering av løsninger –Opplæring av lokale IT-ansvarlige og opplæring av bemanningen på PC-stuene Fakultet –Utbygging og vedlikehold (utskifting) av arbeidsstasjoner på PC-stuene –Bemanning av PC-stuene –1. linje brukerstøtte –Opplæring av studentene i basistilbudet og fagspesifikk IT.

18 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Status i dag

19 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Status i dag ca 38 000 studenter registrert ca 25 500 studentbrukere på nettet ca 1 300 sluttbrukermaskiner for studentene

20 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Struktur File-server

21 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Opplæring i basistjenester Obligatorisk opplæring før tildeling av brukerkonto –IT-reglementet –Introduksjon til GUI –Elementær nett-bruk: email, Web, News etc

22 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Dekningsgrad: Overslaget over behovet for arbeidsplasser avhenger av to faktorer: Antall studenter som skal betjenes –For tiden er det om lag 38.000 registrerte studenter ved universitetet. I utgangspunktet holdes forberedendestudentene utenfor. Det utgjør 5-6.000 studenter (noe mer i høstsemesteret og noe mindre i vårsemesteret. Tall fra eksamensregisteret og studentenes egne oppgaver over hvor mye de studerer tilsier at vi kan regne med omlag 25.000 heltidsstudenter i denne sammenhengen. Av dette er omlag 5.000 høyeregradsstudenter.

23 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Dekningsgrad: (del II) Antall timer pr uke studentene vil bruke studentarbeidsplassene –Her baserer vi oss på tall innhentet ved Institutt for informatikk som antyder av gjennomsnittstiden er omlag 5 timer pr laveregrads- og omlag 8 timer pr høyeregradsstudent. Vi kan regne med en effektiv brukstid av utstyret på terminalstuene på 80 timer pr uke. Derved blir det behov for å bygge ut en kapasitet på PC- stuene på omlag 1.800 arbeidsplasser.

24 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO PAUSE!!!

25 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO PRO - PRISS Remote Operator Program for å administrere printere. Krever passord for å kunne administrere en printer Kan: –Slette jobber –Rekøe –Stoppe –Endre rekkefølgen (prioritet)

26 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva kan PRISS Utskrift !! Accounting per bruker ’querypq -u ’ Kost per skriver Sperre skrivere

27 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO bofh - Brukeradministrering Program for enkel administrering av brukere For enkelte kategorier av dere: Sette passord på brukere, og printerkvoter For øvrig: –Administrering av filegrupper og nettgrupper. –Sletting, flytting og lignende av brukere. Administrator må eie disk bruker bor på, dvs være medlem av den IT-gruppen som står som eier av brukerdisken.

28 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter Gjelder stort sett brukere på Platon og studentene på HF querypq: ask.uio.no> querypq -u daghbj Has printer quota: 1 Printer quota: 1121 Weekly quota: 100 Max accumulation: 1200 Pages printed: 311

29 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter fra ’bofh’ Du må være innloget på en eller annen server (unix- maskin) ’qpq’ ’upq bofh> qpq daghbj Has printer quota: 1 Printer quota: 20 Weekly quota: 100 Max accumulation: 1200 Pages printed: 311 bofh> upq daghbj 1000 Kvote oppdatert bofh> qpq daghbj Has printer quota: 1 Printer quota: 1000 Weekly quota: 100 Max accumulation: 1200 Pages printed: 311

30 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Backup (adsm) (i) USIT tar regelmessig sikkerhetskopi av disker som lokale IT-ansvarlige melder inn i ordningen. Det er to kategorier: –Brukerdisker; /fakultet/maskin/u# - ofte, dvs 6x/uke –Andre; sjelden - etter angitt frekvens eller ca 1x/uke Får du behov for å hente filer meldes dette med full sti !! –til restore@usit.uio.no. –Hit meldes også nye disker!

31 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Backup (adsm) (ii) ADSM - ADSTAR Distributed Storage Manager –Brukes til å ta backup av alle disker på servere ved UiO –Kan brukes til å ta backup av lokale PC’er (Win95/NT) http://www.uio.no/usit/win32/adsm/ADSM.html

32 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hvordan kontakte USIT Telefon –(22 8)5 24 80Lukevakten –(22 8)5 25 01Operatørene –(22 8)5 24 70Sentralbordet Mail News –uio.sos- uio.it-ansvarlige –uio.hjelp- uio.mac –uio.meldinger- uio.ibm-pc

33 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Postlister (Kontaktpunkter) luka@usit.uio.no  Lukevakten fms@usit.uio.no  Feilmeldingssenteret (Maskinrommet, USIT) unix-drift@usit.uio.no nett-drift@usit.uio.no pcadm@usit.uio.no macadm@usit.uio.no lk-alle@usit.uio.no  Alle LITA ved UiO

34 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO LUNCH!!!


Laste ned ppt "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kurs: LITA, PCstuevakter, Luka, Opr, mfl v/Bård Henry Moum Jakobsen, SYDR/USIT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google