Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalforsikringer Møte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalforsikringer Møte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalforsikringer Møte 12.04.11
Trygge Tannleger Personalforsikringer Møte

2 Personalforsikring i If
Ulykke eller sykdom kan inntreffe på jobb eller i fritid. Med personalforsikring kan din bedrift gi medarbeidere og deres familie den økonomiske trygghet de trenger. Personalforsikring er en samlepakke av ulike forsikringsdekninger. Felles for alle forsikringene er at de gir en engangsutbetaling hvis noe uventet skulle skje - død, arbeidsuførhet eller invaliditet. Den lovbestemte yrkesskadeforsikringen er grunnelementet og produktet kan tilpasses bedriftens og den ansattes behov. Bedriften unngår hull og doble dekninger og får en fleksibel ordning som er enklere å administrere. If har i samarbeid med Trygge Tannleger utarbeidet alternative personalforsikrings- pakker som vil sikre dine ansatte. I tillegg til ordinær personalforsikring, har ditt firma også mulighet til å tegne helseforsikring for de ansatte. Service og betjening Din kontaktperson i If er Stine Kogstad på telefon eller Ta kontakt med Stine for å tegne forsikring eller dersom du har spørsmål til avtalen.

3 Nøkkelbegreper Medisinsk invaliditet:
Varig skade/lyte av medisinsk art Invaliditetsgraden fastsettes etter Sosialdepartementets tabell ERSTATNING: MÉNERSTATNING Ervervsuførhet: Helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid ERSTATNING: ERVERVSERSTATNING Død: ERSTATNING: DØDSFALLSERSTATNING G (Folketrygdens grunnbeløp) UTGJØR PR KR

4 Yrkesskadeforsikring
Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død Ulykke Sykdom Yrke Annen 4,5 G 22-30 G 0,5 G Til ektefelle/ samboer 15 G Til barn ved tap av forsørger 6,5 G Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt dekning arbeidsgiver må tegne for sine ansatte. Forsikringen utløser erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom i henhold til loven. Forsikringssummene som kommer til utbetaling er fastsatt i yrkesskadeloven. 1 ansatt 4 ansatte Priseksempel på yrkesskadeforsikring 961,- 920,- (pris oppgitt pr årsverk) Vil du vite mer om avtalen kan du kontakte Stine Kogstad på telefon eller

5 Yrkesskade + Annen Ulykke
Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død Ulykke Sykdom Yrke Annen 4,5 G 22-30 G 0,5 G Til ektefelle/ samboer 15 G Til barn ved tap av forsørger 6,5 G Når du tegner en yrkesskadeforsikring supplert med annen ulykke, vil dine ansatte være forsikret ved yrkessykdom og ulykkesskader på jobb og i fritiden. Kontakt If for pris på pakken yrkesskade + annen ulykke. Din kontaktperson i If er Stine Kogstad på telefon eller

6 Yrkesskade + Annen Ulykke + Død uansett årsak
Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død Ulykke Sykdom Yrke Annen 4,5 G 22-30 G 10,5 G 10 G Til ektefelle/ samboer 5 G Til barn ved tap av forsørger 6,5 G Når du tegner en yrkesskadeforsikring supplert med annen ulykke og død uansett årsak, vil dine ansatte være forsikret ved yrkessykdom, enhver ulykkesskade i og utenfor arbeid og dødsfall uansett årsak. Kontakt If for pris på pakken yrkesskade + annen ulykke + død uansett årsak Din kontaktperson i If er Stine Kogstad på telefon eller

7 Yrkesskade + Annen Ulykke + Død uansett årsak + Annen Sykdom
Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død Ulykke Sykdom Yrke Annen Annen* 4,5 G 22-30 G 11-15 G 10,5 G 10 G Til ektefelle/ samboer 5 G Til barn ved tap av forsørger 6,5 G Når du tegner en yrkesskadeforsikring supplert med annen ulykke, død uansett årsak og annen sykdom, vil dine ansatte være forsikret ved enhver ulykkeshendelse og sykdom i eller utenfor jobb og dødsfall uansett årsak. Erstatningssummene som fremgår av matrisen over følger av yrkesskadeloven med unntak av ervervsuførhet ved annen sykdom, hvor erstatningssummen er satt til halv yrkesskadestandard. Denne summen kan om ønskelig endres til full yrkesskadestandard Kontakt If for pris på pakken yrkesskade + annen ulykke + død uansett årsak + annen sykdom Din kontaktperson i If er Stine Kogstad på telefon eller

8 Hvorfor helseforsikring?
Helseforsikring er et gode for både bedriften og den ansatte Redusere sykefraværet Spare arbeidsgiveren for sykefraværskostnader Muliggjør stabilitet og kontinuitet i bedriften og for bedriftens kunder Trygghet og sikkerhet for de ansatte og deres familier Omsorg og omtanke for bedriftens viktigste ressurser Attraktivt personalgode for å beholde og tiltrekke nye medarbeidere Et argument i lønnsforhandlingene

9 Helseforsikring - rask og enkel tilgang til behandling
Med helseforsikring slipper de ansatte å stå i de offentlige køene og kan komme raskere tilbake på jobb. Helseforsikring sikrer de ansatte operasjon og behandling på privat sykehus eller hos spesialist etterbehandling og rehabilitering behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog Vi garanterer behandling innen 20 dager (men de fleste blir behandlet raskere). 1 ansatt 4 ansatte Priseksempel på Helseforsikring , (pris pr ansatt / alder 35 år) Din kontaktperson i If er Stine Kogstad på telefon eller

10 Skatteregler 1. Erstatninger
Utbetalte erstatninger er fritatt for inntektsskatt Unntak: Erstatning for tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet 2. Premie Premie for yrkesskadedekning etter loven skal ikke lønnsinnberettes Øvrig premie skal lønnsinnberettes Arbeidsgiveravgift må betales av lønnsinnberetningspliktig premie

11 Personalforsikring og helseforsikring i If
Service og betjening Din kontaktperson i If er Stine Kogstad på telefon eller Ta kontakt for å tegne forsikring eller dersom du har spørsmål til avtalen.


Laste ned ppt "Personalforsikringer Møte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google