Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 5.3-6 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 5.3-6 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 5.3-6 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Opphavsrettens subjekt Opprinnelig (originær) opphavsmann: Den som skaper verket, jf § 1 –fysisk person –formfritt rettserverv Åvl § 7: Bevis-/legitimasjonsregel Terminologi: ”Opphavsmann”

4 Bearbeidelser Åvl. § 1 nr 13: Oversettelser og bearbeidelser er åndsverk Åvl § 4 annet ledd: ”Avhengighetsverk” To opphavsmenn: originalverket og bearbeidelsen Grense ”nedad” - mot endringer (jf § 2) Grense ”oppad” - mot omskaping (jf § 4)

5 Opprinnelig verk Bearbeidelse

6 Bearbeidelser (forts.) Kravet til bearbeidelser –må oppfylle originalitetskravet –ved oversettelser: normalt oppfylt - grense ”nedad” mot mekaniske handlinger Eksempler på bearbeidelser: –filmatisering av bøker –utvikling av eksisterende dataprogrammer –musikkarrangementer

7 Samleverk (åvl § 5) Sammenstilling av flere verk Forholdet til databasebegrepet Skillet samleverk/fellesverk Skillet samleverk/sammensatte verk Eksempler på samleverk –tidsskrifter, aviser, CD-album, ”potpurrier” Ingen innskrenking i opphavsretten til de enkelte verk

8 Fellesverk (åvl § 6) Sameie Krav: Ikke skilles ut som selvstendige verk Eksempler: –vers/refreng, felles utvikling av dataprogrammer, malerier (Tidemann&Gude) Krav om samtykke fra alle til: –første offentliggjøring –offentliggjøring på annen måte eller i annen form enn tidligere

9 Ikke vernede verk (åvl § 9) Nærmere bestemte offentlige myndighetshandlinger Åndsverk, men ikke vern hvis kriteriene i § 9 er oppfylt Nærmere om tolkingen av § 9 Særlig om vernede sammenstillinger av ”§ 9-verk” Unntak i § 9 annet ledd; pre-eksisterende verk, lyrikk/musikk/kunstverk

10 Vernets rekkevidde - § 2 jf § 1 - utgangspunkter Opphavsmannens enerett: Gir etterlikningsvern Tre hovedtyper situasjoner: –rådighet over verket i opprinnelig eller endret skikkelse - faller innenfor eneretten –bearbeidelser - faller innenfor eneretten –omskaping (§ 4.1) - faller utenfor eneretten Særlig om plagiatbegrepet

11 Vernets rekkevidde - - § 2 jf § 1 - utgangspunkter (forts) Krenkelsesvurderingen: –Koktvedgaard (s. 125): ”Det afgørende er … om man opfatter de to fenomener. Det originale værk og bearbeidelsen/etterligningen som så ligeartige at de med føje kan siges at hidføre samme (æstetiske) oplevelse” –Rt 1957 s. 275, Flaggermusen Nærmere vurdering: –Læren om idé ctra form/uttrykk –Beskyttelse av verksdeler, NJA 1995 s. 256 –Grense mot perifer verksgjengivelse?, U 1997 s. 691, Pengesedler

12 Parodier Åvl § 4 første ledd Konkurranse med opphavsmannen ikke hensikten Selvstendighetens grenser –NIR 1972 s. 185 (Finsk HD), Lappo-operaen –NJA 1975 s. 679, Sveriges Flagga

13 Nærmere om etterliknings- vurderingen - noen verkstyper Konkret (sakkyndig?) vurdering Skjønnlitterære verk/filmverk: Beskyttelse for handling/”plot”? Funksjonell brukskunst mv - relativ snevert vern Rt 1962 s. 964, Wegners sybord NIR 1968 s. 323, Lykketroll Dataprogrammer - relativt snevert vern –RG 1999 s. 330, MOCS, dom av 13/4-00, Markus Data

14

15


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 5.3-6 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google