Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs høsten 2015 Praktiske opplysninger om kurset: Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 + 1 ganger og varer i 2 ½ time. Det er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs høsten 2015 Praktiske opplysninger om kurset: Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 + 1 ganger og varer i 2 ½ time. Det er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs høsten 2015 Praktiske opplysninger om kurset: Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 + 1 ganger og varer i 2 ½ time. Det er max 16 deltakere på kurset. Kursboka, ”Kurs i mestring av belastning”, blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Det gjennomføres forsamtaler med de som ønsker å delta. Pris: kr 700 (inkl kursbok) Oppstart: Tirsdag 06. oktober kl. 13.00 -15.30 Deretter følgende datoer: 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11 og 24 11. (dato for siste kursgang blir vi enige om på kurset) Påmeldingsfrist : så snart som mulig, innen 15.9 Sted: Ås Sentrum Kursleder: Lise Marie Løvik og Charlotte Bless Påmelding til forsamtale: frisklivssentralen@as.kommune.no Kontakt/informasjon: Tlf.: 64 96 22 60 / 959 39 692 / 959 39 735 Kurs i mestring av belastning høsten 2015 Ås kommune Rus og Psykisk helsetjeneste i samarbeid med Frisklivssentralen

2 Hvem er kurset for? Kurs i mestring av belastninger - KiB, er beregnet på personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre og regulere belastninger, knyttet til privatliv, arbeid og sykdom. Kurset egner seg ikke i krisesituasjoner eller ved moderat til alvorlig grad av depresjon. Hva som oppleves som en belastning er individuelt, men det kan betegnes som en ubalanse mellom det man mestrer og det som oppleves som hverdagens krav. Tegn/symptomer på overbelastning kan være: Tretthet, utmattelse, muskelspenninger, smerter, raskere irritert og problemer med søvn. Vedvarende belastning over tid fører ofte til tap av energi og ofte en følelse av nedstemthet. Hva går kurset ut på? Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Kurset er ikke ment som terapi, men som verktøy for å gi deltakerne økt kompetanse i å påvirke/endre tankemønstre. Kursdeltakere må være motivert for å gjøre noe med livssituasjonen. Det legges vekt på at kursdeltakerne er aktivt medvirkende underveis i kurset og det er hjemmeoppgaver mellom samlingene. Målet med kurset Lære hvordan vedvarende belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger Forstå hvordan tolkninger av belastninger skaper reaksjoner i tanker, følelser og handlinger Gjenkjenne og endre uhensiktsmessige tolkninger og handlingsmønstre Bli klar over, gjenkjenne og forebygge signaler på overbelastning Vi ønsker å nå mennesker som har som mål å øke livskvaliteten og evt. ønsker seg tilbake til jobb/utdanning eller meningsfull hverdagsaktivitet. Henvisning Kursdeltakere henvises til kurset fra sin fastlege eller de kan ta kontakt selv. Kurset kan brukes alene eller i tillegg til medikamentell behandling og/eller samtalebehandling. For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon, oppmerksomhet og motivasjon. Kurslederene har derfor en forsamtale med hver kursdeltaker før kursstart. Metode KiB bygger på kognitiv sosial læringsteori og stress- Teori. Kurset er læringsorientert tiltak. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egne uhensiktsmessige tanker og handlingsmønstre. Kurset ledes av en godkjent kursleder. KiB er utarbeidet, prøvet ut og evaluert i flere forskningsprosjekter.


Laste ned ppt "Kurs høsten 2015 Praktiske opplysninger om kurset: Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 + 1 ganger og varer i 2 ½ time. Det er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google