Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av eksamensoppgaven for 2005 og oppsummering av emnet Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av eksamensoppgaven for 2005 og oppsummering av emnet Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av eksamensoppgaven for 2005 og oppsummering av emnet Dag Wiese Schartum

2

3

4 Forslag til disposisjon for eksamensoppgaven for 2005 Oppgave 1 Generelt om interesseteorien Ideal - interesser - krav - sammenheng med lovgivning Kort om hver interesse (med korte eksempler) “Ideelle interesser”, basert på erfaringer fra rettssystemet mv Dynamisk Fortolkning av lov- og forskrift mv Skjønnsmessige vurderinger Vedr. ulovfestet rett Formulere rettsregler Forklare, vurdere og eksemplifisere Avsluttende kommentarer F.eks. om egnethet, forholdet til PV-prinsippene e.l.

5 Forslag til disposisjon for eksamensoppgaven (forts.) Oppgave 2a Personvernøkende teknologi Ikke helt fast/flytende terminologi Jf. “PET”, “personvernteknologi”, “sikkerhetsteknologi” og “personvernvennlig teknologi Diskusjon ut i fra hensiktsmessighet, sammenheng med personvernteori mv Vekt på sikring av konfidensialitet mv og anonymitet Også andre muligheter: presisering og avgrensing av neste del “Opplagte” §§ i pol å velge: § 13 (konfidensialitet), § 18 (innsyn) og § 26 (reservasjonsrett): Anonymity online, eller Innsynsgeneratoren, eller Reservasjonsregisteret Skissere løsning: figur + tekst gjerne en nærmere vurdering

6 Virkeområde Grunnkrav Krav om generelle rutiner Rettigheter Andre regler for bruk Myndigheter Fjernsyns- overvåking Formål Personopp- lysningsloven Personvern- prinsippene Personvern- interessene Personverndirektivet Rettferdig og rettmessig Minimalitet Formålsbestemt Sensitivitet Opplysningskvalitet Informasjonssikkerhet Medbestemmelse Bestemme over tilgang til PO Innsyn og kunnskap Opplysnings- og behandlingskvalitet Forholdsmessig kontroll Brukervennlig behandling Identitet - anonymitet Legal- definisjoner Personvern- teknologi Informasjons- sikkerhet


Laste ned ppt "Gjennomgang av eksamensoppgaven for 2005 og oppsummering av emnet Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google