Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen H H S S K K Direktekravsforholdet Avtaleforholdet Det underliggende forhold Problemstillingen: Krav Årsaken til kontraktbruddet

4 Lasse Simonsen H H S S K K Avtaleforholdet Det underliggende forhold Identifikasjon – samme ansvarssubjekt: Ansvar pga identifikasjon

5 Rettspolitiske betraktninger: Lasse Simonsen Direktekrav For direktekrav: - Behov hos K - Prosessøkonomiske hensyn - Andre hensyn Mot direktekrav: -Forstyrrende element Direktekrav For direktekrav: - Behov hos K - Prosessøkonomiske hensyn - Andre hensyn Mot direktekrav: -Forstyrrende element

6 2 Hjemmelsgrunnlaget

7 2.1 Deliktsansvar

8 Lasse Simonsen Deliktsgrunnlag: Direkte- krav Direkte- krav Avledet kontraktansvar Avledet kontraktansvar Deliktsretten

9 Ulikheter mellom deliktsbasert krav og et kontraktbasert krav: Lasse Simonsen Deliktsansvaret: - Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. - Det gjelder ikke noe kontrollansvar. - Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. - Ikke omvendt bevisbyrde. - Andre foreldelsesregler. Deliktsansvaret: - Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. - Det gjelder ikke noe kontrollansvar. - Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. - Ikke omvendt bevisbyrde. - Andre foreldelsesregler.

10 Lasse Simonsen Samfunnets alminnelige normer – kontraktsspesifikke normer: Normer Alminnelige normer Alminnelige normer Kontrakts- normer Kontrakts- normer Rent formuestap? Integritetskrenkelser

11 Lasse Simonsen Culpa – integritetskrenkelse: Skadevoldende handling Skadevoldende handling Dyr Ting Mennesker

12 Lasse Simonsen Informasjonsansvaret – Rt-2008-1078: Arealsvikt – uriktig takst utarbeidet av en takstmann S S K K T T Uriktig takst O = 223 m 2 R = 192,5 m 2 Direktekrav?

13 PÅ LL MK Deliktskrav? Eksempel – høsten 2009: PÅ tok kontakt med en konservator som midlertidig reparerte bildet (sminket). Deretter ga han bildet til LL for salg på auksjon, men fortalte om reparasjonen. LL opplyste imidlertid ikke noe om forholdet ved auksjonen. Marte Kirkerud rettet krav både mot LL og PÅ. Lasse Simonsen Sminket bildet

14 2.2 Avledet kontraktsansvar

15 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene: Direkte- krav Direkte- krav Avledet kontraktansvar Avledet kontraktansvar Deliktsretten Avtaleforholdet S-H Avtaleforholdet S-H Avtaleforholdet S-K Avtaleforholdet S-K Cesjon Lov- hjemmel Lov- hjemmel Alminnelig prinsipp Alminnelig prinsipp

16 Lasse Simonsen H H S S K K Avtaleforholdet S-H: Garantierklæringer (tredjemannsavtaler): Avtale H-S

17 Lasse Simonsen E E F F K K Buofl § 12 Entreprenørgaranti for riktig oppfyllelse: B B Buofl § 12,6: ”Garantien kan også gjerast gjeldande av forbrukaren sine rettsetterfølgjarar.” Selvskyldnerkausjon

18 Lasse Simonsen Deb.c. (H) Deb.c. (H) Cedent (S) Cedent (S) Cesjonar (K) Cesjonar (K) Avtaleforholdet S-K: Cesjon (overdragelse av fordringer): Overdragelse av krav: - Individuelt – hva skal til? - Standardisert, se NS 8405 pkt 37 Dommer: Rt 1976 side 1117 Siestadommen Rt 1981 side 445 Davangerdommen Rt 1998 side 656 Ullerudåsen borettslag

19 Lasse Simonsen H H S S K K Y Krav + Direktekrav Transaksjonen: - Ytelsen - Krav mot H Lovhjemlede direktekrav – aksessoriske kontraktkrav:

20 Lasse Simonsen Alminnelig prinsipp? Rt 1998 side 656: B B HE UE M Direktekrav? Moelven Veidekke Ullerudåsen borettslag Korrosjonsskader

21 3 Direktekravsmodeller

22 Lasse Simonsen H H S S K K Direktekravet Subrogasjon (S sitt krav mot H) Subrogasjon: Avhl § 4-16 (1): ”Kjøparen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot tidlegeare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på grunn av mangel kan gjearst gjeldande av seljaren.” Kjl § 84 (1): ”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldene av selgeren.”

23 Lasse Simonsen H H Direktekravet ”Sitt krav” (springende regress) ”Tilsvarende krav” (subrogasjon) Springende regress - forbrukerforhold: + S S Begrensning av kravet Fkjl (1): ”Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.” Buofl § 37 (1) Hvtjl § 27 (1) K K

24 Lasse Simonsen H H S S K K Forbrukervernet, jf fkjl § 35 andre og tredje ledd: Ansvars- begrens. Ansvars- begrens. Reklamasjons- svikt Reklamasjons- svikt Direktekravet Yrkessalgsledd

25 4 Direktekravene

26 Lasse Simonsen H H S S K K P S + E L = 1000? Prisavslag – 10 % av vederlaget (K): P K = 1000 P S = 800 E L = 200 Latent regresskrav (1000 – 800 = 200) K=8000K=10.000 Ansvarsgrunnlag

27 Lasse Simonsen H H S S K K Reparasjon Reparasjon:

28 Lasse Simonsen H H S S K K Heving: Y Betaling - 800 kr Restitusjon Betaling - 1.000 kr Restkrav - 200 kr Restitusjon = 800 kr Renter Nyttevederlag

29 Lasse Simonsen H H S S K K Heving: Y Betaling - 800 kr Restitusjon Betaling - 1.000 kr Restkrav - 200 kr Restitusjon = 800 kr Renter Nyttevederlag Latent erstatningskrav = 200 Erstatning = 200 ?

30 Lasse Simonsen K K Direktekravet Oppgjorte krav (direktekravet er lavere enn hovedkravet): Krav (misligholdskrav) Avtaleforholdet Betalt/ avtale Betalt/ avtale H H S S

31 Lasse Simonsen H H K K Direktekravet Motkrav: Fkjl § 35,6 – ikke rett til motregning Krav (misligholdskrav) Motkrav (vederlag) Avtaleforholdet Gbl § 26 ”Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fikk nokon tanke om henne.” Konnekse motkrav: Ulovfestet. Alltid motregningsadgang. S S

32 5 Personkretsen

33 Lasse Simonsen S S K K H2H2 H2H2 H1H1 H1H1 Tidligere salgsledd Personkretsen ved kjøp – ”tidligere salgsledd”: Km Tilvirkning

34 Lasse Simonsen H1H1 H1H1 H2H2 H2H2 S S K K Kontraktmedhjelpere Km Avhl § 4-16: ”Tidlegare seljar eller annen tidlegare avtalepart” S S E E Avtalen Tidligere eiere Tidligere reparasjoner S’ eiertid

35 6 Reklamasjonsreglene

36 Lasse Simonsen H H S S K K H H S S K K H H S S K K Reklamasjonsreglene: K-H S-H K-S - Subrogasjon - Springende regress Intet krav eller vilkår Subrogasjon (avhl § 4-16 (2))

37 Lasse Simonsen H H S S K K Kjl § 85 (3): Utvidelse av den absolutte reklamasjonsfristen ved regress i forbrukerforhold: Krav Regress ”Videre mangelkrav” K velger å gå på S i stedet for på H. Denne muligheten utnyttes ikke KjlFkjl


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google