Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring for pedagoger/ arbeidstakere om årsverkmodeller i private danse – og ballettskoler. 2 modeller: - Normalårsverk - Timebasert årsverk NORSKE DANSEKUNSTNERE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring for pedagoger/ arbeidstakere om årsverkmodeller i private danse – og ballettskoler. 2 modeller: - Normalårsverk - Timebasert årsverk NORSKE DANSEKUNSTNERE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring for pedagoger/ arbeidstakere om årsverkmodeller i private danse – og ballettskoler. 2 modeller: - Normalårsverk - Timebasert årsverk NORSKE DANSEKUNSTNERE NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER

2 Hovedmål: STYRKE DANSE-OG BALLETTSKOLENE Profesjonalisering av skolene/ drift Trygge arbeidsforholdene for pedagogene Øke skolenes betydning i samfunnet Gevinsten ved innføring av årsverk: Du kan regne ut prosentstillinger fastansettelser Beregne om dine ansatte har krav på OTP Du får styringsrett over egne ansatte Du kan forvente at pedagogen jobber bare hos deg (i 100 %) Forvente helhetlig forberedelse Du driver profesjonelt og kan lettere kreve din plass i lokalmiljøet Du følger norsk lov og blir en profesjonell arbeidsgiver ”Full årslønn = fullt årsverk”

3 Når er man ansatt? Skatteetaten gir disse momentene for å definere hvem som er arbeidstaker: En arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelper for egen regning. En arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeids- eller oppdragsgiverens administrative og faglige kontroll av arbeidet. Arbeidstaker får betalt for å stille sin arbeidskraft til rådighet, arbeids- eller oppdragsgiveren dekker det meste av kostnadene. Arbeids- eller oppdragsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, redskap, arbeids- materialer eller andre hjelpemidler. Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet. https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/drive-bedrift/skatt-og-avgift/ansatte/selvstendig/

4 Forutsetninger for bruk av årsverket: Det må beregnes lengre semestre Pedagogen må benyttes også utenom undervisningen Ekstraarbeidet må generere inntekt til skolen MERK: Du trenger ikke å ansette i 100% stilling! Når du vet hva 100% er, kan du beregne en hvilken som helst prosentstilling. MERK: Du trenger ikke å benytte årsverkmodellen på alle dine ansatte pedagoger!

5 Lengre semestre gir mer inntekt! momenter for å holde på elevene lenger frem mot sommerferien: At elevene holder koken helt til sommeren er positivt for tenåringer og foreldre. Bruke forestilling som gulrot, legg den til juni! Undervisningen kan erstattes med workshop som ender i forestilling. Elevene kan betale for hele året (for eksempel i rater) (se til treningssentrene) Ligg unna helgene dersom det er vanlig at foreldre drar ”på hytta”! Lengre semestre gir flinkere elever (selvtillitsbygging) Sesongbetonte kurs for voksne (høstmørket, badesesongen) Dagskole høst – og vinterferieuke Sommerkurs/ sommerskole Ta hensyn til lokale behov og forskjeller

6 Hva kan en pedagog benyttes til utenom undervisning (forslag)? Forestillinger ved skolen Sommerkurs Ungdomskompani Talentsatsing Koreografi/danseroppdrag utenfor skolen (lønn/honorar rett inn til skolen) –Skolesekk –Spaserstokk –Kommersielle oppdrag –Festivaler Prosjekter Lobbyarbeid rettet mot kommunen/fylkeskommunen PR/ markedsføring av skolen Ballettskole som resurssenter for dans / for eksempel når noe skal bygges Administrativt arbeid (som frigjør sjefens tid til å gjøre f. eks. overstående)

7 Årsverket er også fleksibelt! Årsverksmodellen kan brukes til å beregne enhver prosentstilling. Både undervisningstimer og/eller undervisningsuker kan reduseres, da blir stillingsbrøken mindre. Normalårsverket kan benyttes til en eller flere pedagoger. ”Timebasert årsverk” kan benyttes til en eller flere pedagoger.

8 Beregning av 100% stilling er basert på18 klokketimer undervisning i 36 uker + resttimer, annet løpende, egentrening og møter. Hvorfor 18 timer? Forbundet har sett på maks-timetallet i Kulturskolen som er 19.5 timer pr uke. Dette mener NoDa er for mange timer for en pedagog, dersom pedagogen skal holde lenge i jobben. 18 timer representerer skjæringspunktet mellom hensyn til pedagogens arbeidssituasjon og skolenes inntjeningspotensial. Hvorfor 36 uker? 36 undervisningsuker er minste antall det er anbefalt å fordele et helt årsverk på. Setter man ned antall undervisningsuker vil stillingsbrøken bli mindre enn 100 %. Det kan man gjøre. Normalårsverk beregnes med 1688 timer (Årsverk kulturskolene 1687.5 timer)

9 Oversikt over Normalårsverk, 1 688 timer 36 undervisningsuker Privat skoleForklaringerTimer pr. ukeAntall ukerTimer pr år Undervisning, For-og etterarbeid 1 klasse a 60 min. vektes som 2, 18 klasser i 36 uker (18x2x36) NB! Dette er en teknisk beregning, og ligger allerede inne i NoDas timesatser. 18 ( + 18 vekttimer) 361 296 Obligatorisk egentrening I 36 uker forebyggende vedlikeholdstrening. Når, hvor og hvordan avtales individuelt. 3(36)108 Annet løpende arbeid I 36 undervisningsuker (åpne lukke, pause, skifte, tlf, samtaler, m.m.) 5(36)180 SUMTimer i 36 undervisningsuker1 584

10 Rest - timene: Differanse: 1688 – 1584 = 104 resttimer i 100 % stilling Må brukes utenom undervisningsukene dersom pedagogen underviser 18 timer pr uke Kan brukes utenom de 36 undervisningsukene ved mindre enn 18 timer pr uke Hvordan disponere de 104 resttime? 3 resttimer = en time med undervisning, koreografi eller innstudering i forbindelse med workshops, forestillinger og ekstrakurs (sommerkurs etc) 1 resttime = en time tilsvarer en resttime ved enklere administrativt arbeid Tilleggsoppgavene kan også ”vektes” etter avtale. NB! Man kan ikke bytte resttimer mot ekstra undervisningstimer i de ordinære undervisningsukene fordi: Beregningen av årsverket tar utgangspunkt i antall undervisningstimer - og uker. Dersom disse størrelsene endres vil altså stillingsbrøken endres!

11 Kalkulator Vi har laget en kalkulator som du finner på neste side. Ved hjelp av denne kan du beregne stillingsbrøken (prosentstilling): legg inn antall undervisningstimer (klokketimer til sammen pr uke) legg inn antall undervisningsuker pr år Kalkulatoren vil beregne prosentstillingen og definere hvor mange timer som skal gå til annet løpende, resttimer, møter og egentrening. For å regne ut lønn: legg inn pedagogens undervisningstimesats (klokketime jamfør NoDas minstesatser) legg inn pedagogens stillingsprosent som du fant i kalkulatoren over Du finner kalkulator for Normalårsverk på neste side, bla til side 13 for kalkulator for ”Timebaser årsverk”. Begge kalkulatorer er også vedlagt i mailen..

12 1)Slå av ”bildefremvisning” dersom du er i bildefremvisningsmodus. 2)Dobbelklikk på bildet for å teste kalkulator for ”Normalårsverk”! 3) Fyll inn i gule felt, klikk ”enter”, for å finne stillingsprosent og årslønn!

13 ”Timebasert årsverk” er beregnet for pedagoger som kun skal undervise ordinære klasser. Er beregnet for fast ansettelse Ved ”timebasert årsverk” har pedagogen noe svakere tilknytning til skolen fordi pedagogen kun kommer inn og underviser timene sine. Men: -Timebasert årsverk har inkludert 6 møtetimer pr år + en liten ressurs til pauser, åpne, lukke, lufte etc. (5 minutter pr undervisningstime) -Workshops, forestillingsarbeid og sommerkurs betales og avtales utenom.

14 Timebasert årsverk undervisningsukene (36) uker Privat skoleForklaringerTimer pr. ukeAntall ukerTimer pr år Undervisning, For-og etterarbeid 1 klasse a 60 min. vektes som 2, 18 klasser i 36 uker (18x36x2) NB! Dette er en teknisk beregning, og ligger inne i Nodas timesatser. 18 ( + 18 vekttimer) 361 296 Møter6 timer pr år6 Annet løpende arbeid I 36 undervisningsuker (åpne lukke, pause, skifte, tlf, samtaler, m.m.) 5 minutter pr undervisning stime (36)54 SUMTimer i 36 undervisningsuker1 356

15 Høyeste mulige timetall pr år er 1 356 Timebasert årsverk kan altså aldri komme opp i 100 % stilling! (og pedagogen får aldri en fullverdig årslønn) Men, man kan likevel beregne stillingsprosent (stillingsbrøk)!

16 1)Slå av ”bildefremvisning” dersom du er i bildefremvisningsmodus. 2)Dobbelklikk på bildet for å teste kalkulator for ”timebasert årsverk”! 3) Fyll inn i gule felt, klikk ”enter”, for å finne stillingsprosent og årslønn!

17 Høringssvar: Send reaksjoner til grete@norskedansekunstnere.no grete@norskedansekunstnere.no Basert på svarene, vil vi vurdere om det er aktuelt å innkalle pedagoger arbeidstakere til eget møte om modellene. ”Den som tier, samtykker”, så har du meninger om årsverksmodellene, benytt denne høringsrunden! Frist 15. oktober!


Laste ned ppt "Høring for pedagoger/ arbeidstakere om årsverkmodeller i private danse – og ballettskoler. 2 modeller: - Normalårsverk - Timebasert årsverk NORSKE DANSEKUNSTNERE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google