Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirurgisk traumerespons

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirurgisk traumerespons"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirurgisk traumerespons
Relatert til nyre og tarmfunksjon (Enquist et al, 2004; Renck, 2003; Sand et al, 2001; Stokkland, 2006; Stubberud 2006)

2 Nociceptive nerver sender impulser til CNS

3 Den nevrohumorale respons
Dette gir økt aktivitet i det sympatiske nervesystem, som påvirker ulike målorganer for fight or flight

4 Den nevrohumorale respons
Sympaticus gir en omfordeling av blod vekk fra nyrer, mage og tarm Senker peristaltikken i mage og tarm gjennom inhiberende nerveimpulser. Binyremargen stimuleres til utskillelse av blant annet NA og A Jukstaglomulære celler i afferente arterioli i glomerulus stimuleres til produksjon av Renin,

5 Den nevrohumorale respons
Nedsatt nyreperfusjon stimulerer til økt produksjon av Renin

6 Via økt Renin-konsentrasjon blir det dannet angiotensin II
Pga økt impulstrafikk fra sympaticus, hemmes tarmperistaltikken i så stor grad at det kan oppstå

7 Tarmparalyse og ventrikkelretensjon, spesielt ved åpen bukoperasjoner
Angiotensin II stimulerer binyremargen til økt frisetting av katekolaminer

8 Hypotesjon/ hypovolemi
og aldosteron. Også stimuleres av økt K+ pga kirurgien. Aldosteron stimulerer Na+/ K+- pumpen (energikrevende) i nyretubuli -> økt reabsorbsjon av Na+ og vann, samt utskillelse av K+. Ved hypovolemi / hypotensjon vil hypofysebaklappen stimuleres til utskillelse av ADH (produseres i hypothalamus, lagres og skilles ut i hypofysebaklappen, utskilling reguleres av omsolaritet og baroreseptorer i arieveggen) Kirurgi-> økt s-K+

9 Hypotesjon/ hypovolemi
Både ADH og Aldosteron gir redusert urinproduksjon ADH øker permeabiliteten av i distale tubuli

10 Hypotesjon/ hypovolemi
Aldosteron indusert Na+ og vannretensjon er energikrevende. Samtidig som kontraksjon av nyrearteriolene (afferente og efferente) gir dårligere perfusjon av spesielt nyremargen.

11 BT-fall per og postoperativt kan medføre prerenal nyresvikt (Stubberud), Hyppigheten avhenger av varierer relatert til blant annet opereasjonstype,


Laste ned ppt "Kirurgisk traumerespons"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google