Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsoppgave (1) NB: På eksamensdagen vil det bli gitt 2 – to – eksamensoppgaver, hvorav 1 – en – skal besvares. Eksamensoppgavene gis innenfor pensum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsoppgave (1) NB: På eksamensdagen vil det bli gitt 2 – to – eksamensoppgaver, hvorav 1 – en – skal besvares. Eksamensoppgavene gis innenfor pensum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsoppgave (1) NB: På eksamensdagen vil det bli gitt 2 – to – eksamensoppgaver, hvorav 1 – en – skal besvares. Eksamensoppgavene gis innenfor pensum Diskuter begrepet arbeidsstress. Hvordan kan arbeidsstress måles.

2 Arbeidsoppgave (2) Diskuter årsaker og virkninger til noen former for arbeidsstress. Hvorledes kan disse formene for arbeidsstress forebygges?

3 Arbeidsoppgave (3) Belastninger i arbeidslivet. Diskuter forhold som øker risiko for sykdom (sårbarhet) og forhold som vernet mot sykdom (beskyttelse) i arbeidslivet.

4 Arbeidsoppgave (4) Om mobbing i norsk arbeidsliv. Diskuter modeller for mobbing og angi fremgangsmåter for å motvirke mobbing i norsk arbeidsliv.

5 Arbeidsoppgave (5) Om optimisme. Diskuter optimisme- begrepet og forklar om, og i så fall hvorledes optimisme kan bidra til god arbeidshelse.

6 Arbeidsoppgave (6) Sosial støtte. Diskuter modeller for sosial støtte. Forklar hvorledes sosial støtte kan virke gunstig og uheldig i arbeidsmiljøet.

7 Arbeidsoppgave (7) Akutt stress. Diskuter årsaker til akutt stress i arbeidslivet og modeller for hvorledes denne type stress kan håndteres.

8 Arbeidsoppgave (8) Arbeidshelse og omorganiseringer i norsk arbeidsliv. Diskuter hvorledes omorganisering kan fremme og hemme arbeidshelse. Drøft tiltak som kan iverksettes for å fremme god arbeidshelse under omstillingstiltak.

9 Arbeidsoppgave (9) Arbeidshelse. Drøft begrepet arbeidshelse.


Laste ned ppt "Arbeidsoppgave (1) NB: På eksamensdagen vil det bli gitt 2 – to – eksamensoppgaver, hvorav 1 – en – skal besvares. Eksamensoppgavene gis innenfor pensum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google