Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skikkethetvurderinger og nemndsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skikkethetvurderinger og nemndsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skikkethetvurderinger og nemndsarbeid

2 Skikkethet – forsøk på en definisjon
En kvalitetskontroll vi er pålagt å gjøre før sertifisering Dreier seg ofte om hvor store avvik fra idealet vi kan akseptere Kontroll som stort gjøres i klinisk praksis En samlet vurdering av faglige og personlige forutsetninger (inkluderer den holdningsmessige utvikling)

3 Løpende skikkethetsvurdering gjennom hele studiet Særskilt skikkethetsvurdering som starter med en tvilsmelding

4 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fra 2006 (hjemlet i loven om universitet og høyskoler)

5 3 nivåer i vurderingen Institusjonsansvarlig – utreder saken og vurderer om forsterket veiledning er forsøkt. Hvis ikke sendes saken tilbake til fakultet. Skikkethetsnemnd (vitenskapelig ansatte, representant for praksisfeltet, student, ekstern jurist – 8 medlemmer) Klagenemnd

6 Skikkethetsnemnd Fatter IKKE beslutninger
Kan sende saken tilbake til institusjonsansvarlig med krav om bedre utredning Kan sende saken til klagenemnda som fatter beslutningen

7 Kriterier for manglende skikkethet
Konkret atferd – mangel på respekt, empati Uansvarlig oppførsel – bruk av rusmidler Truende eller krenkende oppførsel i studiesituasjonen Uaktsomhet overfor pasienter Mangler evne og vilje til å endre atferd

8 Kriterier for manglende skikkethet
Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

9 Et minstekrav for å kunne stadfeste et det foreligger manglende skikkethet for yrket er likevel at minst ett av kriteriene som følger av § 4 foreligger”. Dessuten: det må foreligge eventuell mulig FARE for pasienters fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet.

10 Konsekvenser Utestenges fra studiet i inntil 3 år
Deretter søke seg inn igjen på studiet


Laste ned ppt "Skikkethetvurderinger og nemndsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google