Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til MN admin 08.03.11 IHR-studier og erfaring med Lean.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til MN admin 08.03.11 IHR-studier og erfaring med Lean."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til MN admin 08.03.11 IHR-studier og erfaring med Lean

2 Hva er IHR-studier? Internt handlingsrom – administrativ utvikling ved UiO (IHR) –Innenfor studieadministrasjon: IHR-studier. Målsetting : Standardisering, spesialisering og tydelig ansvarsdeling mellom de tre administrative nivåene ved UiO (sentraladministrasjon, fakulteter, institutter). Samarbeidspartnere: Studieavdelingen, UV- fakultetet og SV-fakultetet Mer info om IHR generelt: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/ http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/

3 Prosessperspektivet

4 Prosessoptimering

5 Sløsing

6 Metodikk - Lean Datainnsamling og –analyse I Prosess- kartlegging Datainnsamling og –analyse II Sløsingsanalyser og design av nye prosesser og løsninger Gevinstanalyse og prioritering Implementering og forankring – gevinst- realisering

7

8

9 ANTAL/ÅR 1 STA forbereder rapportFakultet forbereder rapportInstitutt lager rapportFakultet lager rapportSTA forbereder saken til styretGodkjennelse av styret (STA)1,5(Fakultetet)6(Institutt)4(Fakultet) (STA) 2 Vurdering, innhold, fokusBunke: 35Vurdering av bestillingVurderer bestillingenBunke: 112Samle informasjonSTA skriver rapportutkastBunke: 10Godkjennelse 35,0timer2,0timer1,0timer15,0timer50,0timer0,5timer Møter i STA’s kvalitetsteam (for innspill fra ulike ansvarsområder)Bunke: 90Dekanen ser igjennom bestillingen Sender videre til program Syr sammen/skriver fakultetsrapport Studiedirektør leser utkast og godkjenner 5,0timer0,2timer0,5timer7,0timer7,0timer min Møte i kvalitets-nettverket med fakultetetBunke: 90Sender bestilling til institutter/sentreSamle lokal informasjonBunke: 112 Forum for studie-spørsmål orienteresLager fornotat studiekom. fyldigBunke: 35 2,0timer0,1timer40,0timer0,3timer15,0timer min Utarbeidelse av malBunke: 10 Skriver rapportBunke: 80Notat til fakstyretBunke: 40Studiekom. leser og godkjenner 2,5timer 20,0timer1,0timer0,8timer min Mal godkjennes Programråd godkjennerDrøftningsmøte på fakultetsnivåNotat til LMUBunke: 35 3,0timer 10,0timer0,1timer2,0timer min Utsendelse av bestilling til fakultetene Instituttledelse leser igjennom dokumenterBunke: 8 Fakultetstyret godkjenner utkast til rapportenOrienteringssak LMU 0,2timer 1,0timer0,3timer0,3timer min Samle informasjon (frist = 15/2)Bunke: 25 Oversender til fakultetDekanen godkjenner Notat rektoratet (1 sides)Bunke: 3 70timer 0,5timer0,5timer3,0timer min Rapport oversendes til STA 15/4 Rektoratmøtet behandler min 0,50,2timer Notat dekanmøtet (1 sides)Bunke: 21 1,0timer min Dekanmøtet behandler 0,3timer min Skriver styringsnotat 7,0timer min Drøftningsmøtet topnivå 0,1timer min 0,01,56,04,00,0 2,0 117,7 2,3 71,5 23,4 74,8 0,5 Overproduksjon Arbeidsstue (tematiske) Tydeligere standardmal Rom for at vurdere eller endre på institutt Synliggjøre løpende registrering av tiltak, oppnåelse av resultater, ol. (case book) Tydeligere standardmal Webløsning ala KVAS v/NTNU Ledelses- kommentar tertial Forenkle rutinebeskrivelse Kobling til indikatorer Rapportresultater brukes ved lokalt planarbeid Sløsing: Overproduktion af informasjon

10 Prosessmodellering Lokalt opptak – 2c8 Prosessmodellering – Lokalt opptak

11 Prosessmodellering Lokalt opptak – 2c8 (2) Prosessmodellering – Lokalt opptak

12 Verdistrøm og studentkategorier KategoriRekruttere (1) Opptak (2) Planlegge undervis- ning (3A) Gj.føre undervis- ning (3B) Planlegge eksamen (4) Gj.føre eksamen (5) Dokumen- tere kvali- fikasjon (6) Antal opptak Ressurs- forbruk STA SC UV Frafald EVU 25004 0,1 31 -2 % Internasjonal isering(uten- landske) 260012 3,5 3,52-3 % Ph.D.- utdanning 500 FA-STA 4,5 6,3 3 20 % 2-årig master + PPU 35005 6,1 9,515 % Bachelor & årsenhet 600018 12 2,5 BA: 30% 5-årig: 4-5% 5-årig master + profesjon 8000 Enkelt- emner 200 1 1 0,5 80 % Privatister 10 % X1 XXXXX X2 X3 X4 X5 X6 X7 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

13 Kartlegging med estimert ressursbruk VerdistrømAntallRessursforbruk STARessursforbruk SVRessursforbruk UV planlegge/gjennomføre eksamen* 7000 emner/eksamener 100000 sensurvedtak 9,05,0 Studentmobilitet* 2500 inn 2200 ut 15,06,11,2 Opptak* 40000 søknader behandlet 20,02,71,2 Informere (gjennomgående)* 200000 websider 8,03,51,0 Kvalitetssikre (gjennomgående)* 100 programrapporter 5000 underveisevalueringer 40 programevalueringer 150 tilsynsrapporter 4500 vit. Ansatte ca 1000 time/hjelpelærere 1,54,00,5 Forvaltning* (IT) 45 instituttstyrer 8 fak.styrer 100 programråd 8 studieutvalg 4 sentralt 8 lamu 10 nettverk 828 møter 5 IT-systemer + AURA 600 brukere i admin 15,03,01,5 Dokumentere kvalifikasjon 6000 vitnemål 0,21,0 Administrere undervisning 5000 emner med undervisning 3,05,47,0 rapporter 10 1,50,40,5 oppfølging av studenter 20000 8,07,03,0 Forvalte emner 7000 1,00,80,5 Forvalte programmer 150 2,01,00,5 Regelverk (gjennomgående) 350 klagenemnd saker (-generell regelverkshåndtering) 1,50,20,1 Rekruttere 100 skolebesøk 100 facebook-faddere 10 messer 4000 elever på Åpen dag 60000 brosjyrer 4,51,51,0 Styre ressurser 2,55,01,5 Eksterne relasjoner 2,00,30,2

14 Resultat Aha!-opplevelser særlig knyttet til beslutningsnivåer og omstendelig saksflyt. Så tydelig verdien av tverrnivå- og flerkompetansesamarbeid. Stor nytte av konsulentene. Moro med samarbeid på tvers!


Laste ned ppt "Til MN admin 08.03.11 IHR-studier og erfaring med Lean."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google