Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

05.04.2011 Workshop SFB-opptak; IHR-studier og metodikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "05.04.2011 Workshop SFB-opptak; IHR-studier og metodikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 05.04.2011 Workshop SFB-opptak; IHR-studier og metodikk

2 Hva er IHR-studier? Internt handlingsrom – administrativ utvikling ved UiO (IHR) –Innenfor studieadministrasjon: IHR-studier. Målsetting : Standardisering, spesialisering og tydelig ansvarsdeling mellom de tre administrative nivåene ved UiO (sentraladministrasjon, fakulteter, institutter). Samarbeidspartnere: Studieavdelingen, UV- fakultetet og SV-fakultetet Mer info om IHR generelt: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/ http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/

3 IHR-studier: Organisering Admin. ledere Monica Bakken, STA (leder) Bård Kjos, UV Gudleik Grimstad, SV Knut Heidar, SV Andreas Lund, UV Frederik Helland (student UV) NN (Student SV) Siri Høgseth (tjenestemannsorg) Jenny Nornes, SV (leder) Anne Marthe Gibbons, STA Line Sletten, UV Camilla Thorkildsen, SV Kristin Fossum Stene, STA Karianne Myrholen, UV Referansegruppe: Nettverket for administrative studieledere Koordinerings- gruppe Plangruppe Beslutter Forbereder og anbefaler

4 IHR-oppgaver i fase 1 (frem til mai/juni) –Gå opp verdistrømmer (hovedprosesser) innenfor studier –Kartlegge nok til å gi et prioriteringsgrunnlag: Lage en overordnet vurdering av hvor det er potensiale for gevinster Lage en vurdering av områder for “quick wins” –Korte overordnede vurderinger/hypoteser om: kvalitet av leveransene for hovedprosessene organisasjonsmessige utfordringer større endringsbehov brukerperspektivet Anbefaling om hvilke verdistrømmer innen studieadministrasjon som bør prioriteres i IHR. – Status Videre arbeid

5 IHR-studier: oppgaver frem mot september Mindre prosesser/forbedringer vi igangsetter nå: 1.Små, enkle grep innen enkelte studieadministrative prosesser (primært ved å tilrettelegge for samarbeid på tvers. Mål = korte ned ventetid for studenter, dele kompetanse på tvers av enheter) 2.I tillegg: enkelte planlagte mindre tiltak: SFB-opptak (mål:??), Rombooking utenom FinnRom (mål: ??), Etter- og videreutdanning (Mål: kartlegge ressursbruk i ulike org. modeller)

6 Verdistrømmer og verdistrømskategorier KategorinavnVerdistrøm Eksamen og kvalifikasjon Planlegge/gjennomføre eksamen Dokumentere kvalifikasjon Opptak Opptak gjennom NOM (samordna opptak) Lokalopptak Studentmobilitet Studentinformasjon og -oppfølging Studie-/studentinformasjon på web Muntlig studie-/studentinformasjon/veiledning Rekruttere studenter Saksbehandling som en del av oppfølging av studenter Faglig-sosial oppfølging av studenter Undervisningsstøtte og -admin Administrere undervisning Håndtere praksis Kvalitetssikring og forvaltning av studier Kvalitetssikre studier Drive forvaltning innenfor studier Forvalte emner Forvalte studieprogram Forvalte og følge opp regelverk Rapportere Styre ressurser Eksterne relasjonerFølge opp/betjene eksterne relasjoner

7 LEAN METODIKK Kartlegging

8 Prosessperspektivet

9 Prosessoptimering

10 Mindre sløsing i hverdagen

11 Så er det deres tur Fortell oss kort om SFB-opptaket og hva det går ut på Hva er hovedutfordringene? Etterpå prøver vi å kartlegge dagens arbeidsflyt med Lean-metoden

12


Laste ned ppt "05.04.2011 Workshop SFB-opptak; IHR-studier og metodikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google