Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker – klasse A Med avkoplet emitter – og uten Forsterkeren inverterer signalet – faseskift 180 o.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker – klasse A Med avkoplet emitter – og uten Forsterkeren inverterer signalet – faseskift 180 o."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker – klasse A Med avkoplet emitter – og uten Forsterkeren inverterer signalet – faseskift 180 o Transistoren er aktiv i hele signalperioden Signalkilden ser inn mot en motstand

2 2 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker – klasse A Statisk og dynamisk arbeidslinje/lastlinje Når forsterkeren arbeider uten signal kan vi tegne opp en lastlinje bestemt av V CC og R C. Hellingen (slope) er gitt av 1/R C Se figur Når forsterkeren arbeider med signalspenninger må vi se på småsignalmodellen. Hvis vi nå har en ekstra lastmotstand R L som kommer i tillegg til R C – vil disse signalmessig komme i parallell. Det betyr at vi får en større signalforsterkning – større β !

3 3 Transistorforsterkere - oppsummering Emitterfølger - ingen invertering – ingen spenningsforsterkning – men stor effektforsterkning Ingen lastmotstand på kollektor – ”Felles kollektor” Forsterker som virker på bare en halvperiode = klasse B forsterker (?) Hva er dette ?

4 4 Transistorforsterkere - Effektforsterkere Klassifisering av forsterkere i. Lavfrekvensforsterkere – høyfrekvensforsterkere ii. Avstemte forsterkere – uavstemte forsterkere iii. Smalbåndforsterkere – bredbåndsforsterkere Klassifisering etter effekt: Småsignalforsterkere Effektforsterkere Effektforsterkere inndeles etter hvordan transistorens arbeidspunkt er plassert Klasse A - klasse AB Klasse B Klasse C A : Arbeidspunktet ligger midt i det aktive området. Kollektorstrømmen følger variasjonene i inngangssignalet gjennom hele perioden. Lav virkningsgrad B : Arbeidspunktet ligger på grensen mellom det aktive området og ”cut-off”. Signalkomponenten i kollektorstrømmen gjengir bare annenhver halvperiode av inngangssignalet. Høy virkningsgrad C : Signalkomponenten i kollektorstrømmen gjengir bare en del av annenhver halvperiode av inngangssignalet. Brukes i avstemte effektforsterkere Høy virkningsgrad

5 5 Transistorforsterkere - Effektforsterker Effektforsterker Klasse A (emitterfølger) Transistoren tåler 5 watt avgitt varme (P C MAX = 5w). Kurven for et max. kollektortap på 5w er inntegnet (rødt). Vi ser arbeidspunktet ligger nærmest denne kurven. Dvs. dette punktet gir størst kollektortap – effekttapet er størst når forsterkeren ikke er tilført signal ! Uten signal signal vil total avgitt effekt være P T =10W(DC). Dette fordeler seg med 5w på transistoren og 5w på lasten R E. Vi får maksimal signaleffekt til lasten når utgangen styres mellom ”cut off” og metning. Dvs. signalspenning på 10V PP over lasten R E. (Signalspenning 10Vpp = 5,3Vrms) Paradoks – transistoren er kaldest når avlevert signaleffekt til lasten er størst. Kretsanalyse Klasse A forsterker - max virkningsgrad η = 25% R E = 5Ω V CC = 10 v IC MAX = 2 A

6 6 Transistorforsterkere – Effektforsterkere klasse B ”Push-Pull” – Klasse B forsterkere – bruker både npn - og pnp – transistorer Uten signal er begge transistorene ”cut off” Emitterfølger gir effektforsterkning Forsterker som bare virker på en halvperiode = klasse B forsterker Forsterkeren har ”Cross over distrortion” – transistorene er ”cut off” en kort periode ved hver ”0”- gjennomgang. Base – Emitter-dioden må overstige 0,7 volt før transistoren leder.. Dette forårsaker ”forvrengning” av signalet.

7 7 Forsterker klasse AB Vha. 2 dioder ”forspennes” de to basene på transistorene Q 1 og Q 2 slik at de leder litt strøm - uten signal inn. Dvs. hele signalperioden forsterkes – Transistorene er ikke ”cut off” når signalet nærmer seg ”0” Effektforsterker klasse AB – ingen ”cross over”- forvrengning Transistorforsterkere - Effektforsterkere Klasse AB forsterker - max virkningsgrad η = 75 – 78 % Forsterker klasse B ( Single supply )

8 8 Felteffekt-transistor FET Spenningskontrollert strømkilde BJT vs FET - FET har en MEGET stor inngangsmotstand i forhold til en BJT Ladningstransport i en FET skjer ved MAJORITETSBÆRERE. Vi kaller derfor en FET for en UNIPOLAR komponent (device) To typer FET : MOSFET og JFET MOSFET : Metall Oksyd Felt Effekt Transistor JFET : Junction Felt Effekt Transistor Fordeler med FET : Meget stor inngangsmotstand. Vil ikke belaste signalkilden så mye som en BJT. Ulemper med FET : For samme arbeidsstrøm ( I C = I D ) vil en FET ha mye lavere transkonduktans g m enn en BJT – Det betyr mindre forsterkning – Typisk FET g m = 2 -10 mS BJTFET n-kanal JFET MOSFET n-kanal JFET n-kanal


Laste ned ppt "1 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker – klasse A Med avkoplet emitter – og uten Forsterkeren inverterer signalet – faseskift 180 o."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google