Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HINF 1101 Medisinsk informatikk Kva er medisinsk informatikk? Kursets fokus, vinkling og tema Praktiske opplysningar 26 august 2005 Margunn Aanestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HINF 1101 Medisinsk informatikk Kva er medisinsk informatikk? Kursets fokus, vinkling og tema Praktiske opplysningar 26 august 2005 Margunn Aanestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 HINF 1101 Medisinsk informatikk Kva er medisinsk informatikk? Kursets fokus, vinkling og tema Praktiske opplysningar 26 august 2005 Margunn Aanestad (margunn@ifi.uio.no)

2 Medisinsk informatikk Ulike termer i bruk: Helseinformatikk Medisinsk informatikk Sykepleieinformatikk Bioinformatikk... Feltet er ofte teknologiorientert (fokus på løsninger, standarder), men aukande interesse for dei sosiale, organisatoriske og strategiske aspekta

3 Tenk deg at du arbeider ved et sykehus som skal starte å motta henvisningene fra fastleger til sykehuset i elektronisk form. Henvisningen er en kompleks melding og den setter i gang flere ulike arbeidsprosesser og vurderinger i sykehuset. Elektroniske henvisninger vil kunne gi muligheter for ressurs-besparelser, men krever også organisasjonsutvikling. Du får ansvar for å lede en prosess der du (sammen med andre fagpersoner og arbeidstakere) skal kartlegge dagens manuelle rutiner rundt håndtering av papirbaserte henvisninger og skissere framtidas elektroniske arbeidsprosesser. Dere støter etterhvert på problemer. De ulike aktørene er ikke enige om hvordan løsningen bør være, og det må gjøres tekniske tilpasninger som ikke var forutsatt. Hva slags innsikter og kunnskap kan du ta med deg fra kurslitteraturen i dette kurset til å håndtere en slik oppgave? …

4 Om tilnærmingen til feltet Litteratur henta frå fagfeltet Informasjonssystemer (IS) og frå Vitskaps- og Teknologistudier (STS): Empiriske og kvalitative studier Sosio-teknisk tilnærming (tverrfaglige disipliner) Bruker- og/eller ledelsesorientering, kritisk tilnærming

5 Pensumlitteratur Marc Berg m.fl.: Health Information Management (kapittel 2,3,4,5,7 og 9) Kompendium: Bowker og Star 1994 Hanseth og Aanestad 2003 Hammer 1990 På nett: Hanseth, Jacucci, Aanestad og Grisot 2005 Lærum, Ellingsen og Faxvaag 2002

6 Kursets fokus Læringsmål: Få kjennskap til sentrale aktørar, system og problemstillingar. Få eit grunnlag for å tenke kritisk i forhold til teknologi-relaterte problemstillingar. Lite om teknologi, primærhelsetenesten, mobil IT, IT som kvalitetssikringsverktøy (f.eks. beslutningsstøtte)

7 Opplegg 8 forelesingar (inkl. denne) Prosjekt (9 veker, rapport 11. november og presentasjon 18. november) Pensum: bok og artiklar Oppgåver kvar veke Min epostadresse: margunn@ifi.uio.no. Telefon: 22852406 eller 40497235margunn@ifi.uio.no

8 Tema i kurset: Nasjonale strategiplanar. Kodeverk, standardar, nasjonale register Telemedisin, helsenett, sikkerhet. Kliniske system: pasientjournal (EPJ) og bildearkiv (RIS/PACS) Administrative system (PAS) Teknologiforståing: Kompleksitet, kontroll, risiko

9 Prosjektet Må godkjennast for å få gå opp til eksamen (bestått/ikkje bestått). Ca. 5 grupper. Start 9. september Rapport: innlevering fredag 11. november Presentasjon fredag 18. november


Laste ned ppt "HINF 1101 Medisinsk informatikk Kva er medisinsk informatikk? Kursets fokus, vinkling og tema Praktiske opplysningar 26 august 2005 Margunn Aanestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google