Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN
Del 1 Hvem vi er - organisering og demografi Hva vi vil - politiske mål og midler Våre fortrinn og våre utfordringer Del 2 Oppfinnelser, forskere og gründere Ny kunnskap blir til butikk Jarle Martin om bakgrunnen og hensikten med samarbeidet i Trondheimsregionen – bilde 2-4. Jon om de konkrete arbeidene i som pågår.

2 Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Rissa, Leksvik Politiske hovedmål Strategisk næringsplan (SNP): * Øke BNP slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen i * Doble antall teknologibedrifter og -arbeidsplasser innen Interkommunal arealplan (IKAP): * Klimavennlig arealbruk og transport * Boligbygging nær sentra og kollektivtilbud * Jordvern * Fordele veksten Politisk idé * Vi oppnår mer sammen enn hver for oss Kommunene er: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Rissa og Leksvik. Andre mål i strategisk næringsplan: Veksten skal være ”grønn”. Vi skal være best på å koble næringsliv, FoU og offentlig sektor. Vi skal være det letteste stedet å starte og utvikle bedrift.

3 Befolkningen i tall (2015) 279 000 innbyggere 185 000 i Trondheim
* Pluss ca studenter med annen adresse. pendler til Trondheim 4 000 pendler ut av Trondheim * Alle bor innenfor en time fra storbyen. Vekst ca per år * Ca i Trondheim, i randkommunene * Stor arbeidsinnvandring Omlandskommunene har ca Årlig vekst varierer i 2014 fra litt over 0 (Leksvik, Rissa) til over 4 prosent (Skaun). Netto innvandring største bidrag til folkevekst i regionen de siste årene, høyere enn fødselsoverskudd og innenlands tilflytting. Vi hadde lavere vekst (1,4 prosent) enn Stavanger- og Osloregionen (begge 1,8) og omtrent samme vekst som Bergensregionen (1,5) siste år.

4 Trondheimsregionens to store fortrinn
Kunnskapsfabrikkene NTNU, SINTEF og andre FoU-miljø. Storbyen Trondheim som regionens dynamo. Hjernekraften gir grunnlag for vekst i hele regionen. Storbyen øker bolyst og attraktivitet også i omlandet.

5 Mer om FoU og kunnskap I Trondheim: 36 000 studenter - 5 000 forskere
NTNU: studenter årsverk i forskning og undervisning SINTEF: av er ansatt i Trondheim Skandinavias største uavhengige forskningskonsern HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag): 8000 studenter, 800 ansatte 40 prosent i Trondheim har utdanning fra høgskole/universitet. 30 prosent i Norge har høyere utdanning. 20 prosent av alle forskningsmidler går til Sør-Trøndelag. Mest forskning per hode i Norge: kr. Mer om NTNU: bachelor- og masterkandiater årlig. Ca 370 doktorgrader per år. SINTEF: Etablert av NTH Høgskolen i ST: studenter, 800 ansatte. Statoils forskningssenter er også en viktig forskningsinstitusjon. Siemens eksempel på annet selskap som driver utvikling i Trondheim (subsea – undervannsteknologi).

6 Mer om FoU og kunnskap II
Bilde med logo for alle forskningsinstitusjoner. Kommer. Viser mangfoldet innen forskning i regionen. Mye mer enn de NTNU, SINTEF.

7 Mer om Strategisk Næringsplan I
Trondheimsregionens næringsråd knytter bånd mellom FoU, næringslivet og kommunene for å: Omforme hjernekraft til arbeidsplasser. Få knoppskyting i alle kommuner. Noen virkemidler: FoU-kontakter i kommunene. Studenter ut i bedriftene. Forskere ut i bedriftene og kommunene. Bygge næringsklynger. Ungt Entreprenørskap for å skape gründerånd.

8 Mer om Strategisk Næringsplan II
Nytt satsingsområde vedtatt i 2014: Doble antall teknologibedrifter og antall ansatte i teknologibedriftene innen 2025. SNPs 6 delmål for Trondheimsregionen forkortet: Best på å utvikle/starte bedrifter basert på FoU-miljøene. Best på samarbeid næringsliv, FoU og offentlig sektor. Skal ha de mest næringsfremmende politikerne. Det stedet i Norge det er lettest å utvikle/starte bedrift. Skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav. Skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge.

9 Resultater fra idé til butikk
Over 300 bedrifter fra NTNU, SINTEF og HiST siste 40 år 104 bedrifter fra FoU-miljøene siste 10 år 82 av de 104 er fra NTNU Resultater Nærings-NM Nummer to etter Stavanger-regionen Vår beste ”øvelse” (indikator) er nyetableringer Øvrige indikatorer: Vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse (andel privat ansatte sammenlignet med folketall) Trondheim nr. 9 av 428 kommuner i 2013 OBS! Nærings-NM har en litt annen sammensetning enn vår Trondheimsregion: Trondheim, Malvik, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Skaun. I tillegg regner man med Selbu, som ikke inngår i vår regioninndeling . Stjørdal, Orkdal, Rissa og Leksvik er plassert i andre regioner i denne målingen. Bilde fra Glen Dimplex, Stjørdal.

10 Mer om Interkommunal arealplan (IKAP)
IKAP (Interkommunal arealplan) som felles verktøy: Peke ut regionale næringsområder for ny virksomhet. Legge opp til mest mulig vern av dyrka mark. Utvikle kommunesentra til pulserende, attraktive møteplasser. Sette av plass til boligbygging i alle kommuner. Styre boligbygging mot kollektivårer og sentra for å redusere reiseavstander.

11 Dagens transportsituasjon
Noen utfordringer som løses: Elektrifisering av jernbanen nordover. Dobbeltspor til Stjørdal. Fullfinansiering av E6 Sør, Tonstad-Jaktøyen Bedre E6 fra Melhus og sørover. Ny godsterminal sør for Trondheim. Dette er gjort: E6 Tonstad-Jaktøyen er påbegynt. Kollektivbruken har økt kraftig.

12 Vi har best omdømme Vi blir sett på som:
Ordkrafts omdømmebarometer 2009, 2011 og 2013: Flere sier de kan tenke seg å bo, jobbe og studere her enn i Oslo, Bergen og Stavanger Vi blir sett på som: Det beste stedet å ta høyere utdanning Regionen med det beste forskningsmiljøet Den tryggeste storbyregionen Flere spørreundersøkelser sier at: Trondheim er Norges beste studieby

13 Best omdømme – men utfordringer
Verdiskaping: Vi har lavere verdiskaping (BNP) enn tilsvarende vår andel av befolkningen. Andelen av BNP økte fra 5,08 % i 2008 til 5,13 % i 2011. Vår andel av befolkningen økte fra 5,31 til 5,34 % i Vi er på rett vei. Omdømmebarometeret fortsatt, andres oppfatning om oss: Det er lettere for par å få interessante jobber i Oslo og Stavanger. Det er lettere å finne jobb i Oslo og Stavanger for folk med høyere utdanning. Derfor viktig: Økt rekruttering, og få flere studenter til å bli.

14 Næringslivet generelt
Spredt på mange bransjer – allsidig. Handel størst: 24 % av inntekter 14 % av sysselsetting i 2011. 554 teknologibedrifter i flere enn i 2009. Ca ansatte i teknologi i 2013. Ca flere enn i 2009. Litt bedre på nyetableringer enn landet for øvrig. Menons verdiskapingsanalyse 2014: Trondheimsregionen har lav vekst utenfor veksten skapt av FoU.

15 Næringslivet – fire eksempler på viktige foretak kommer

16 Del 2 Her følger noen eksempler på. forskning. oppfinnelser
Del 2 Her følger noen eksempler på * forskning * oppfinnelser * gründere og * kommersielle suksesser fra Trondheimsregionen

17 Jury: Viktigste oppfinnelse siden 1980
Kilden til norsk rikdom og velferd ligger her Flerfaselaboratoriet revolusjonerte utvinning av olje og gass Økte lønnsomhet, gjorde nye felt lønnsomme Aftenposten 2012, fagjury kåret flerfaseteknologien til viktigste oppfinnelse i Norge seiden Har gitt nasjonen enorme verdier i form av mer olje og gass til lavere kostnader.

18 Eventyret om Snøhvit og de smarte forskerne
Kilden til enda mer norsk rikdom og velstand ligger i Trondheimsregionen Professor Einar Brendeng og kolleger ved NTNU ”krympet” gass slik at den kan fraktes med skip, flytende Åpnet for utbygging av felt langt fra markedene Professor Einar Brendeng, NTNU - fant ut hvordan ”krympe” gass slik at den kan fraktes på skip i stedet for rør. Avsides ressurser på sokkelen ville ellers blitt liggende , som Snøhvit langt mot nord. NB: NTH-rektor Johannes Moes innsats for å bygge egen olje- og gasskompetanse i Norge.

19 Folket: Viktigste oppfinnelse siden 1980
Viktige deler av GSM- teknologien startet her… i hodet til Torleiv Maseng ved NTNU/SINTEF Den endte i telefoner fra Nokia, Ericsson og andre Aftenposten 2012, folkejury kåret NTN U-bidra til GSM-teknologien til Norges viktigste oppfinnelse siden Ideen oppsto blant annet i hodet til Torleiv Maseng, og endte i mobiltelefoner fra Nokia, Ericsson osv. Maseng og kompanjonger kjørte omkring med måleutstyr i Orkdal og andre steder før GMS ble et begrep.

20 En avdød helt flyr fortsatt høyt
Faren til den norske roboten (norsk kybernetikk) forsket her i Trondheim Jens Glad Balchen ( ) er halehelt hos Norwegian En av seks norske vitenskapsmenn på selskapets haleror Jens Glad Balchen ( ). Utviklet bla. ystemer for posisjonering til havs. Regnes som norsk kybernetikks far, hjalp mange grundere. Kybernetikk er vitenskapen om hvordan styre roboter, fartøyer, industrielle maskiner osv automatisk. En av seks nordmenn med vitenskapelig bakgrunn som har fått status som halehelt.

21 Verdens største konstruksjon som mennesker har flyttet på
Troll A-plattformen: * 472 m høy * tonn TV-stasjoner i mange land viste slepet. I produksjon fra 1996 Kunnskapen bygde vi her: * Betongteknologi * Konstruksjonsteknikk * Beregning av tåleevne mot bølger og strøm Troll A, giganten fra betongepoken på sokkelen. 472 m høy, på 303 meters dyp tonn. I produksjon NTNU/SINTEF bidro med betongteknologi, konstruksjonsteknikk og kunnskap belastning bølge/strøm som gjorde bygging mulig. Leserne av Teknisk Ukeblad kåret i 1999 Troll A til Århundrets ingeniørbragd. Troll-feltet regnes som det mest verdifulle på norsk sokkel, og er et av verdens største gassfelt.

22 Silicon Valley - silisiumdalen
En mikrobrikke-by ligger også her i Trondheimsregionen Apropos: Alle de store søkeselskapene har eller har hatt avdelinger i Trondheim Atmel, ARM, Nordic Semiconductor mfl ligger her. Trondheim er et Silicon Valley i miniatyr – en by med et mikrobrikkemiljø. Silisium (Silicon) er en viktig bestanddel i mikrochips, derav navnet.

23 Atmel: De dro til Silicon Valley…
”…og solgte en ide fra Trondheim verdt 100 millioner” Den skapte milliarder Gründerne Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan gjorde ide til butikk Atmel: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan. Sa ikke at de mente kroner – men verdien ble dollar. ATMEL-konsernet har ca 200 jobber i Trondheim. ATMEL fra Silicon Valley har i dag ca 200 ansatte i Trondheim

24 ARM: Samsung-grafikk made in Trondheim
STØRST på det minste Falanx med utspring fra NTNU Kjøpt av ARM for 170 mill. kr. * Over 300 bedrifter har kommet ut av NTNU, SINTEF og annen FoU siste 40 år. * 101 siste 10 år (til 2013) * 81 av disse er fra NTNU ARM – representert i Silicon Valley. Startet som Falanx, en av 300 bedrifter med utspring i FoU Trondheim siste 40 år. ARM hadde i ansatte fra 26 nasjoner i Trondheim

25 Nordic: Sjakk matt - geniale løsninger
Nordic Semiconductor, spinoff fra NTNU i Globalt selskap med hovedkontor i Trondheim Børsnotert og verdensledende på sitt felt Hjelper ryttere i Tour de France og Magnus Carlsen Nordic Semiconductor, best på trådløse løsninger. Sponser Magnus Carlsen, målte puls hos Tour de France-ryttere. Fjerner ledninger - best på trådløse løsninger

26 Washington Mills: Renser 2,5 millioner dieselbiler
Washington Mills, Orkdal. Utseendet kan lyve – lager verdens beste silisiumkarbid. Partikkelfiltre for rensing av avgass fra dieselbiler ble nytt marked takket være samarbeid FoU. Trøndersk tungindustri har blitt høyteknologisk og verdensledende på sine spesialiteter ved samarbeid med FoU. Washington Mills i Orkdal lager rendyrket silisiumkarbid til filtre som renser avgass fra dieselbiler i hele Europa. Det skjer via nærkontakt med SINTEF.

27 Fugro: Bøyer fra Trondheim overvåker verdenshavene
Fugro Oceanor, teknologi som gjør alt fra å varsle tsunami til å måle strøm og bølger som kan utvikle ny, grønn energi – for eksempel tidevannskraftverk ved Mumbai, India. * Varsler tsunami og syklon i det Indiske hav * Åpner for tidevannskraft i Mumbai * Oceanor sprang ut av SINTEF * Kjøpt opp av det internasjonale Fugro-konsernet: * Fugro Oceanor

28 Devico: Finner neste Klondike City
Gründerhistorie/SINTEF: Avansert boreutstyr for gull og mineraler. Base på Melhus, hele verden som marked. * Base i Melhus – verden som marked. * Det nye gullrushet – trøndere jakter gull og verdifulle mineraler for gruveselskaper i over 50 land. * Devico bruker presisjonsboring og annen spissteknologi utviklet her.

29 ExproSoft: Dette skal ikke skje igjen
ExproSoft: Software for å overvåke gass- og oljebrønner, hindre utblåsninger. Store internasjonalt, hyret inn bla etter Deepwater Horizon-katastrofen i Mexicogulfen. Aldri mer Deepwater Horizon og oljekatastrofe i Mexico-golfen – med teknologi fra Trondheim ExproSoft i Trondheim lager programvare som viser hvor stabil en brønn under kolossalt trykk er. Kunder er oljeselskaper over hele verden.

30 Nacre: Redder hørselen til US Marines
SINTEF skulle lage et digitalt høreapparat Resultat: En intelligent øreplugg som knuser støy og tar opp tale innvendig fra hodet US Marines tok den i bruk: stk allerede i Med en liten plugg kan de snakke sammen i krigslarm Nacre, utspring SINTEF. Skulle lage hørselvern for arbeidslivet, endte med intelligent øreplugg til US Marines (tall fra 2011). Nacre AS er et utspring fra SINTEF. Ble kjøpt av amerikanske Honeywell for 750 mill. kr.

31 FAST: Hurtig søk – hurtig rikdom
Superhurtig søketeknologi utviklet ved NTNU Gründere laget FAST for rask manøver på nett Microsoft bladde opp 6,6 mrd. kr. Et eksempel på oppstartbedriftene som ga økonomiske kjempegevinster. Microsoft 6,6 mrd for Fast, også andre utspringbedrifter solgt for + 1 mrd.

32 Moro å være ung og smart her i byn
Bertheussen IT ga verden ”Wordfeud” Dirtybit ga menneskene ”Fun Run” Datastudenter fra NTNU erobrer kloden med mobilspill Byen for de smarte unge: Ungdommer bak fulltreffere på spillmarkedet. Bertheussen IT, Dirtybit mfl.

33 Christian Thams (1876-1948) Nyskaping som kultur I
* Arkitekt og industrigründer * Tegnet flere bygninger til verdensutstillinger * Ga verden ferdighus på 1800-tallet: Alt fra Union Hotel i Øye til bygg i Afrika * Startet det som ble Orkla-konsernet: Gruvedrift, smelteverk, kraftproduksjon og elektrisk jernbane Gründeren Christian Thams – en spillefilm på 3 minutter?

34 Bjørn Lyng (1925-2006) Nyskaping som kultur II:
Seriegründer fra Leksvik * Fra smie til jernvarefabrikk * Armaturer og blandebatteri * Plastrør og forskning på bølgekraft * Elektronikk – pengeskap * Turisme * Havet som drikkevann Bjørn Lyng, seriegründer

35 Reza Hezari – akkurat nå
Nyskaping som kultur III * Fra Iran til Norge og NTNU i 1986 * Sivilingeniør uten jobb * Startet i stedet over 20 virksomheter selv med base i Leksvik * Inrigo i 2014: Leverer til olje- og gass Over 40 ansatte Reza Hezari i Leksvik – fikk ikke jobb, ble seriegründer, nå med stor suksess. Representerer en langvarig innovasjonskultur.

36 Vi har laget 6000 barn på laben
Ultralyd-by med professor Bjørn Angelsen som pioner Greide å se inn i hjertet Ultralyd fikk også betydning for prøverørsbehandling Gikk først i kampen mot ufrivillig barnløshet Ca er født etter slik hjelp her siden Mona Susanne Tetlie ble Norges første prøverørsbarn 17. juli 1984 Hun er senere blitt mor til et prøverørsbarn selv Trondheim pionerby på ultralyd, og var først med prøverørsbarn. Har laget over i Trondheim. Utvikling av ultralydteknologien har hatt betydning på en rekke områder innen medisinen.

37 Lærte Real Madrid å trene bedre
4 x 4-metoden er ansett som verdens mest effektive trening Intervall for bedre liv Trondheim trimmer verden Jan Hoff & Jan Helgerud hjelper både * Kols-syke og * Real Madrid Best på trening: Jan Hoff og Jan Helgerud ved NTNU – rendyrket intervallmetoden 4 x 4. Hjelper alt fra Kols-pasienter til spillere på Real Madrid. Det grunnleggende prinsippet er korte økter med høy intensitet avbrutt av korte pauser. Bruks både for å styrke hjerte/O2-opptak og muskulatur.

38 Ocean Space Centre: Best på bunnen
Trondheim kan bli for havrommet det NASA er for verdensrommet * Planen om laboratoriet Ocean Space Centre på Tyholt: - Videreutvikle miljøet ved MARINTEK, SINTEF og NTNU - Skape et verdensledende kunnskapssenter for havromsteknologi * Utdanne framtidens spesialister * Gi oss kunnskap til å høste bærekraftig av havrommet * Øke nyskapingen sammen med næringslivet 70 % hav. Over 50 % av jorda er havdyp på mer enn 3000 meter. Uutforsket.

39 De jobber med det ingen ser
NANO-laboratoriet ved NTNU Et helt rent rom fullt av supermikroskop Etter ti år er det: * utviklet bedre solceller * sterkere og mer formbare materialer * ørsmå datalagringsenheter * kreftmedisin Kay Gastinger, leder for NTNU NanoLab: ” Når NTNU vinner sin neste Nobelpris, er det innen nanoteknologi”

40 De vant Nobelprisen i medisin…
…og viser hvordan Trondheimsregionen møter framtida * Hjernekraft * Ny kunnskap * Nyskaping * Nye løsninger * Spennende jobber Nobelprisen i medisin, den høyeste utmerkelsen for vitenskapelig arbeid har nå gått til et forskningsmiljø i Trondheimsregionen.


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google