Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN Del 1 Hvem vi er - organisering og demografi Hva vi vil - politiske mål og midler Våre fortrinn og våre utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN Del 1 Hvem vi er - organisering og demografi Hva vi vil - politiske mål og midler Våre fortrinn og våre utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN Del 1 Hvem vi er - organisering og demografi Hva vi vil - politiske mål og midler Våre fortrinn og våre utfordringer Del 2 Oppfinnelser, forskere og gründere Ny kunnskap blir til butikk

2 Det politiske organet  Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Rissa, Leksvik  Politiske hovedmål Strategisk næringsplan (SNP): * Øke BNP slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen i 2020 * Doble antall teknologibedrifter og -arbeidsplasser innen 2025 Interkommunal arealplan (IKAP): * Klimavennlig arealbruk og transport * Boligbygging nær sentra og kollektivtilbud * Jordvern * Fordele veksten  Politisk idé * Vi oppnår mer sammen enn hver for oss  Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Rissa, Leksvik  Politiske hovedmål Strategisk næringsplan (SNP): * Øke BNP slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen i 2020 * Doble antall teknologibedrifter og -arbeidsplasser innen 2025 Interkommunal arealplan (IKAP): * Klimavennlig arealbruk og transport * Boligbygging nær sentra og kollektivtilbud * Jordvern * Fordele veksten  Politisk idé * Vi oppnår mer sammen enn hver for oss

3 Befolkningen i tall (2015)  279 000 innbyggere  185 000 i Trondheim * Pluss ca 15 000 studenter med annen adresse.  16 000 pendler til Trondheim  4 000 pendler ut av Trondheim * Alle bor innenfor en time fra storbyen.  Vekst ca 4 000 per år * Ca. 3 000 i Trondheim, 1 000 i randkommunene * Stor arbeidsinnvandring  279 000 innbyggere  185 000 i Trondheim * Pluss ca 15 000 studenter med annen adresse.  16 000 pendler til Trondheim  4 000 pendler ut av Trondheim * Alle bor innenfor en time fra storbyen.  Vekst ca 4 000 per år * Ca. 3 000 i Trondheim, 1 000 i randkommunene * Stor arbeidsinnvandring

4 Trondheimsregionens to store fortrinn 1.Kunnskapsfabrikkene o NTNU, SINTEF og andre FoU-miljø. 2.Storbyen o Trondheim som regionens dynamo. 1.Kunnskapsfabrikkene o NTNU, SINTEF og andre FoU-miljø. 2.Storbyen o Trondheim som regionens dynamo.  Hjernekraften gir grunnlag for vekst i hele regionen.  Storbyen øker bolyst og attraktivitet også i omlandet.  Hjernekraften gir grunnlag for vekst i hele regionen.  Storbyen øker bolyst og attraktivitet også i omlandet.

5 Mer om FoU og kunnskap I Trondheim: 36 000 studenter - 5 000 forskere NTNU: 23 000 studenter 3 000 årsverk i forskning og undervisning SINTEF: 1 500 av 2 100 er ansatt i Trondheim Skandinavias største uavhengige forskningskonsern HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag): 8000 studenter, 800 ansatte 40 prosent i Trondheim har utdanning fra høgskole/universitet. 30 prosent i Norge har høyere utdanning. 20 prosent av alle forskningsmidler går til Sør-Trøndelag. Mest forskning per hode i Norge: 27 000 kr. Trondheim: 36 000 studenter - 5 000 forskere NTNU: 23 000 studenter 3 000 årsverk i forskning og undervisning SINTEF: 1 500 av 2 100 er ansatt i Trondheim Skandinavias største uavhengige forskningskonsern HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag): 8000 studenter, 800 ansatte 40 prosent i Trondheim har utdanning fra høgskole/universitet. 30 prosent i Norge har høyere utdanning. 20 prosent av alle forskningsmidler går til Sør-Trøndelag. Mest forskning per hode i Norge: 27 000 kr.

6 Mer om FoU og kunnskap II Bilde med logo for alle forskningsinstitusjoner. Kommer.

7 Mer om Strategisk Næringsplan I Trondheimsregionens næringsråd knytter bånd mellom FoU, næringslivet og kommunene for å:  Omforme hjernekraft til arbeidsplasser.  Få knoppskyting i alle kommuner. Trondheimsregionens næringsråd knytter bånd mellom FoU, næringslivet og kommunene for å:  Omforme hjernekraft til arbeidsplasser.  Få knoppskyting i alle kommuner. Noen virkemidler:  FoU-kontakter i kommunene.  Studenter ut i bedriftene.  Forskere ut i bedriftene og kommunene.  Bygge næringsklynger.  Ungt Entreprenørskap for å skape gründerånd. Noen virkemidler:  FoU-kontakter i kommunene.  Studenter ut i bedriftene.  Forskere ut i bedriftene og kommunene.  Bygge næringsklynger.  Ungt Entreprenørskap for å skape gründerånd.

8 Mer om Strategisk Næringsplan II Nytt satsingsområde vedtatt i 2014: Doble antall teknologibedrifter og antall ansatte i teknologibedriftene innen 2025. Nytt satsingsområde vedtatt i 2014: Doble antall teknologibedrifter og antall ansatte i teknologibedriftene innen 2025. SNPs 6 delmål for Trondheimsregionen forkortet:  Best på å utvikle/starte bedrifter basert på FoU-miljøene.  Best på samarbeid næringsliv, FoU og offentlig sektor.  Skal ha de mest næringsfremmende politikerne.  Det stedet i Norge det er lettest å utvikle/starte bedrift.  Skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav.  Skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. SNPs 6 delmål for Trondheimsregionen forkortet:  Best på å utvikle/starte bedrifter basert på FoU-miljøene.  Best på samarbeid næringsliv, FoU og offentlig sektor.  Skal ha de mest næringsfremmende politikerne.  Det stedet i Norge det er lettest å utvikle/starte bedrift.  Skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav.  Skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge.

9 Resultater fra idé til butikk Over 300 bedrifter fra NTNU, SINTEF og HiST siste 40 år 104 bedrifter fra FoU-miljøene siste 10 år 82 av de 104 er fra NTNU Resultater Nærings-NM Nummer to etter Stavanger-regionen Vår beste ”øvelse” (indikator) er nyetableringer Øvrige indikatorer: Vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse (andel privat ansatte sammenlignet med folketall) Trondheim nr. 9 av 428 kommuner i 2013

10 Mer om Interkommunal arealplan (IKAP) IKAP (Interkommunal arealplan) som felles verktøy:  Peke ut regionale næringsområder for ny virksomhet.  Legge opp til mest mulig vern av dyrka mark.  Utvikle kommunesentra til pulserende, attraktive møteplasser.  Sette av plass til boligbygging i alle kommuner.  Styre boligbygging mot kollektivårer og sentra for å redusere reiseavstander. IKAP (Interkommunal arealplan) som felles verktøy:  Peke ut regionale næringsområder for ny virksomhet.  Legge opp til mest mulig vern av dyrka mark.  Utvikle kommunesentra til pulserende, attraktive møteplasser.  Sette av plass til boligbygging i alle kommuner.  Styre boligbygging mot kollektivårer og sentra for å redusere reiseavstander.

11 Dagens transportsituasjon Noen utfordringer som løses:  Elektrifisering av jernbanen nordover.  Dobbeltspor til Stjørdal.  Fullfinansiering av E6 Sør, Tonstad-Jaktøyen  Bedre E6 fra Melhus og sørover.  Ny godsterminal sør for Trondheim. Noen utfordringer som løses:  Elektrifisering av jernbanen nordover.  Dobbeltspor til Stjørdal.  Fullfinansiering av E6 Sør, Tonstad-Jaktøyen  Bedre E6 fra Melhus og sørover.  Ny godsterminal sør for Trondheim. Dette er gjort:  E6 Tonstad-Jaktøyen er påbegynt.  Kollektivbruken har økt kraftig. Dette er gjort:  E6 Tonstad-Jaktøyen er påbegynt.  Kollektivbruken har økt kraftig.

12 Vi har best omdømme Ordkrafts omdømmebarometer 2009, 2011 og 2013: Flere sier de kan tenke seg å bo, jobbe og studere her enn i Oslo, Bergen og Stavanger Vi blir sett på som: Det beste stedet å ta høyere utdanning Regionen med det beste forskningsmiljøet Den tryggeste storbyregionen Flere spørreundersøkelser sier at: Trondheim er Norges beste studieby

13 Best omdømme – men utfordringer Verdiskaping: Vi har lavere verdiskaping (BNP) enn tilsvarende vår andel av befolkningen. Andelen av BNP økte fra 5,08 % i 2008 til 5,13 % i 2011. Vår andel av befolkningen økte fra 5,31 til 5,34 % i 2011. Vi er på rett vei. Omdømmebarometeret fortsatt, andres oppfatning om oss: Det er lettere for par å få interessante jobber i Oslo og Stavanger. Det er lettere å finne jobb i Oslo og Stavanger for folk med høyere utdanning. Derfor viktig: Økt rekruttering, og få flere studenter til å bli.

14 Næringslivet generelt Spredt på mange bransjer – allsidig. Handel størst: 24 % av inntekter 14 % av sysselsetting i 2011. 554 teknologibedrifter i 2013. 100 flere enn i 2009. Ca 10 000 ansatte i teknologi i 2013. Ca 1 000 flere enn i 2009. Litt bedre på nyetableringer enn landet for øvrig. Menons verdiskapingsanalyse 2014: Trondheimsregionen har lav vekst utenfor veksten skapt av FoU.

15 Næringslivet – fire eksempler på viktige foretak kommer

16 Del 2 Her følger noen eksempler på * forskning * oppfinnelser * gründere og * kommersielle suksesser fra Trondheimsregionen

17 Jury: Viktigste oppfinnelse siden 1980 Kilden til norsk rikdom og velferd ligger her Flerfaselaboratoriet revolusjonerte utvinning av olje og gass Økte lønnsomhet, gjorde nye felt lønnsomme

18 Eventyret om Snøhvit og de smarte forskerne Kilden til enda mer norsk rikdom og velstand ligger i Trondheimsregionen Professor Einar Brendeng og kolleger ved NTNU ”krympet” gass slik at den kan fraktes med skip, flytende Åpnet for utbygging av felt langt fra markedene

19 Folket: Viktigste oppfinnelse siden 1980 Viktige deler av GSM- teknologien startet her… i hodet til Torleiv Maseng ved NTNU/SINTEF Den endte i telefoner fra Nokia, Ericsson og andre

20 En avdød helt flyr fortsatt høyt Faren til den norske roboten (norsk kybernetikk) forsket her i Trondheim Jens Glad Balchen (1926-2009) er halehelt hos Norwegian En av seks norske vitenskapsmenn på selskapets haleror

21 Verdens største konstruksjon som mennesker har flyttet på Troll A-plattformen: * 472 m høy * 656 000 tonn TV-stasjoner i mange land viste slepet. I produksjon fra 1996 Kunnskapen bygde vi her: * Betongteknologi * Konstruksjonsteknikk * Beregning av tåleevne mot bølger og strøm

22 Silicon Valley - silisiumdalen En mikrobrikke-by ligger også her i Trondheimsregionen Apropos: Alle de store søkeselskapene har eller har hatt avdelinger i Trondheim

23 Atmel: De dro til Silicon Valley… ”…og solgte en ide fra Trondheim verdt 100 millioner” Den skapte milliarder Gründerne Alf- Egil Bogen og Vegard Wollan gjorde ide til butikk ATMEL fra Silicon Valley har i dag ca 200 ansatte i Trondheim

24 ARM: Samsung-grafikk made in Trondheim STØRST på det minste Falanx med utspring fra NTNU Kjøpt av ARM for 170 mill. kr. * Over 300 bedrifter har kommet ut av NTNU, SINTEF og annen FoU siste 40 år. * 101 siste 10 år (til 2013) * 81 av disse er fra NTNU ARM hadde i 2014 120 ansatte fra 26 nasjoner i Trondheim

25 Nordic: Sjakk matt - geniale løsninger Nordic Semiconductor, spinoff fra NTNU i 1983 Globalt selskap med hovedkontor i Trondheim Børsnotert og verdensledende på sitt felt Hjelper ryttere i Tour de France og Magnus Carlsen Fjerner ledninger - best på trådløse løsninger

26 Washington Mills: Renser 2,5 millioner dieselbiler Trøndersk tungindustri har blitt høyteknologisk og verdensledende på sine spesialiteter ved samarbeid med FoU. Washington Mills i Orkdal lager rendyrket silisiumkarbid til filtre som renser avgass fra dieselbiler i hele Europa. Det skjer via nærkontakt med SINTEF.

27 Fugro: Bøyer fra Trondheim overvåker verdenshavene * Varsler tsunami og syklon i det Indiske hav * Åpner for tidevannskraft i Mumbai * Oceanor sprang ut av SINTEF * Kjøpt opp av det internasjonale Fugro- konsernet: * Fugro Oceanor

28 Devico: Finner neste Klondike City * Base i Melhus – verden som marked. * Det nye gullrushet – trøndere jakter gull og verdifulle mineraler for gruveselskaper i over 50 land. * Devico bruker presisjonsboring og annen spissteknologi utviklet her.

29 ExproSoft: Dette skal ikke skje igjen Aldri mer Deepwater Horizon og oljekatastrofe i Mexico-golfen – med teknologi fra Trondheim ExproSoft i Trondheim lager programvare som viser hvor stabil en brønn under kolossalt trykk er. Kunder er oljeselskaper over hele verden.

30 Nacre: Redder hørselen til US Marines SINTEF skulle lage et digitalt høreapparat Resultat: En intelligent øreplugg som knuser støy og tar opp tale innvendig fra hodet US Marines tok den i bruk: 45 000 stk allerede i 2011. Med en liten plugg kan de snakke sammen i krigslarm Nacre AS er et utspring fra SINTEF. Ble kjøpt av amerikanske Honeywell for 750 mill. kr.

31 FAST: Hurtig søk – hurtig rikdom Superhurtig søketeknologi utviklet ved NTNU Gründere laget FAST for rask manøver på nett Microsoft bladde opp 6,6 mrd. kr.

32 Moro å være ung og smart her i byn Bertheussen IT ga verden ”Wordfeud” Dirtybit ga menneskene ”Fun Run” Datastudenter fra NTNU erobrer kloden med mobilspill

33 Christian Thams (1876-1948) Nyskaping som kultur I * Arkitekt og industrigründer * Tegnet flere bygninger til verdensutstillinger * Ga verden ferdighus på 1800- tallet: Alt fra Union Hotel i Øye til bygg i Afrika * Startet det som ble Orkla- konsernet: Gruvedrift, smelteverk, kraftproduksjon og elektrisk jernbane

34 Bjørn Lyng (1925-2006) Nyskaping som kultur II: Seriegründer fra Leksvik * Fra smie til jernvarefabrikk * Armaturer og blandebatteri * Plastrør og forskning på bølgekraft * Elektronikk – pengeskap * Turisme * Havet som drikkevann

35 Reza Hezari – akkurat nå Nyskaping som kultur III * Fra Iran til Norge og NTNU i 1986 * Sivilingeniør uten jobb * Startet i stedet over 20 virksomheter selv med base i Leksvik * Inrigo i 2014: Leverer til olje- og gass Over 40 ansatte

36 Vi har laget 6000 barn på laben Ultralyd-by med professor Bjørn Angelsen som pioner Greide å se inn i hjertet Ultralyd fikk også betydning for prøverørsbehandling Gikk først i kampen mot ufrivillig barnløshet Ca 6 000 er født etter slik hjelp her siden Mona Susanne Tetlie ble Norges første prøverørsbarn 17. juli 1984 Hun er senere blitt mor til et prøverørsbarn selv

37 Lærte Real Madrid å trene bedre 4 x 4-metoden er ansett som verdens mest effektive trening Intervall for bedre liv Trondheim trimmer verden Jan Hoff & Jan Helgerud hjelper både * Kols-syke og * Real Madrid

38 Ocean Space Centre: Best på bunnen Trondheim kan bli for havrommet det NASA er for verdensrommet * Planen om laboratoriet Ocean Space Centre på Tyholt: - Videreutvikle miljøet ved MARINTEK, SINTEF og NTNU - Skape et verdensledende kunnskapssenter for havromsteknologi * Utdanne framtidens spesialister * Gi oss kunnskap til å høste bærekraftig av havrommet * Øke nyskapingen sammen med næringslivet

39 De jobber med det ingen ser NANO-laboratoriet ved NTNU Et helt rent rom fullt av supermikroskop Etter ti år er det: * utviklet bedre solceller * sterkere og mer formbare materialer * ørsmå datalagringsenheter * kreftmedisin Kay Gastinger, leder for NTNU NanoLab: ” Når NTNU vinner sin neste Nobelpris, er det innen nanoteknologi”

40 De vant Nobelprisen i medisin… …og viser hvordan Trondheimsregionen møter framtida * Hjernekraft * Ny kunnskap * Nyskaping * Nye løsninger * Spennende jobber


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV TRONDHEIMSREGIONEN Del 1 Hvem vi er - organisering og demografi Hva vi vil - politiske mål og midler Våre fortrinn og våre utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google