Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IHR – Studier Status – videre arbeid 26.08.2011. Foreløpig organisering H11 Plangruppe IHR-studier: Leder: Jenny Nornes (SV/STA) Plangruppedokumentarist:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IHR – Studier Status – videre arbeid 26.08.2011. Foreløpig organisering H11 Plangruppe IHR-studier: Leder: Jenny Nornes (SV/STA) Plangruppedokumentarist:"— Utskrift av presentasjonen:

1 IHR – Studier Status – videre arbeid 26.08.2011

2 Foreløpig organisering H11 Plangruppe IHR-studier: Leder: Jenny Nornes (SV/STA) Plangruppedokumentarist: Gry Anita Hemsing (STA) Hovedtillitsvalgt: Christer Wiik Aram Leder arbeidsgruppe 1: Camilla Thorkildsen (SV) Leder arbeidsgruppe 2: Camilla Haugland (STA) IHR-direktør: Ingar Pettersen? Plangruppe IHR-studier: Leder: Jenny Nornes (SV/STA) Plangruppedokumentarist: Gry Anita Hemsing (STA) Hovedtillitsvalgt: Christer Wiik Aram Leder arbeidsgruppe 1: Camilla Thorkildsen (SV) Leder arbeidsgruppe 2: Camilla Haugland (STA) IHR-direktør: Ingar Pettersen? Arbeidsgruppe 1 - Internasjonalisering: Godkjenning og innpassing: Leder Dokumentarist Arbeidsgruppe 1 - Internasjonalisering: Godkjenning og innpassing: Leder Dokumentarist Arbeidsgruppe 2 - Lokalopptak: Leder Dokumentarist Arbeidsgruppe 2 - Lokalopptak: Leder Dokumentarist Referansegruppe: Nettverket for administrative studieledere IHR- direktør Universitets- direktøren Direktør- nettverket Universitets- styret

3 Involvering av enhetene Informasjon og diskusjon av relevante temaer på de oppsatte møtene i nettverket for administrative studieledere I tillegg ønsker vi: individuelle møter med hver admin. studieleder –info om fakultetets særpreg –evt. utviklingsområder –pågående prosesser –råd og tips om kloke grep å bli invitert til et studieadministrativt møte på hvert fakultet i månedsskiftet september/oktober Råd om hvordan vi best informerer og kommer i dialog med studentene.

4 Forslag på navn til arbeidsgrupper Gruppe 2: Lokalopptak 1.Camilla Haugland- STA (leder) 2.Åshild Lunde - STA -FS/rutine (dokumentarist) 3.Morten Isnes - UV - PPU/FS 4.Kristin Simensen - HF 5.Joakim Dyrnes - SV-ISS 6.Anne-Lise S Hansen -MN 7.Jeanette Da Silva- SiS/STA Gruppe 1: Internasjonalisering - Godkjenning og innpassing: 1.Camilla Thorkildsen - SV (leder) 2.Mona Bye – STA/FS (dokumentarist) 3.Anne Mette Nessøe - UV 4.Sissel Vestre – SIS - godkjenningsgruppa 5.Gunnar Malmin - SV-PSI 6.Lars Lønning – HF 7.Marianne Jacobsen -MN 8.Hanne Gerd Nielsen 9.Guri Vestad(SIS) delta i innledende kartleggingsfase

5 Om arbeidsgruppene (1) Antall medlemmer (7 medlemmer, hvorav en leder og en dokumentarist) Kompetanse (blanding av bredde og spesialistkompetanse, forvaltning, lovverk, systemer) Representativitet (STA, UV, SV, HF, MN, sentralt, fakultet, institutt) Ulike roller i arbeidsgruppen – egen rollebeskrivelse for leder og dokumentarist Forventninger til innsats (4-6 halvdagsworkshoper i arbeidsperioden + 3- dagers oppstartsseminar) Arbeidsform –Vanlige medlemmer: hovedsaklig workshop - lite forberedelse mellom workshopene –Bruke verdistrømsanalysemetodikk, aktiv møteledelse som metodikk i workshops –Leder og dokumentarist: en del forberedelse og etterarbeid ifm workshoper + arbeid med beslutningsgrunnlag i sluttfase av arbeidsperioden: notatskriving, statusmøter med plangruppeleder.

6 Om arbeidsgruppene (2) Hvem rapporterer gruppen til? –Leder rapporterer til plangruppeleder som tar ting videre til prosjektstruktur og til linjen Oppstart – sluttdato: kick-off 7-9 sept – frist beslutningsgrunnlag: 1. des 2011 Tentative hovedmilepæler: –Kartlegging ferdig 21.sept –Diskutere status og overordnet retning med studieledere og direktørnettverk medio oktober –Redesign ferdig ca 7. nov Forventninger om planarbeid (arbeidsgruppen utarbeider milepælsplan og rapporterer ift denne) Oppgaver: planlegge, kartlegge, analysere, redesigne, utarbeide notat som grunnlag for beslutning

7 Saksbehandlingstopp (innreisende) Okt, nov (frist 1. nov) Tidsløp – høsten 11: Juli 2011 Aug 2011 Sept 2011Okt 2011 Nov 2011 Des 2011 Saksbehandlingstopp (utreisende) Aug, sept (frist 15. sept ) Ferie opptak August Internasjonalisering: Godkjenning og innpassing Lokal- opptak Oppstarts- aktivitet – beg sept Detalj- kartlegging – frist 21/9 Detaljert redesignFerdigstille forslag UDIR Strategisk redesign Oppstarts- aktivitet – beg sept Detalj- kartlegging – frist 21/9 Detaljert redesignFerdigstille forslag UDIR Strategisk redesign Beslu tning Aktivitet i arbeidsgruppe Avsjekk referanse -gruppe I tillegg informeres /diskuteres det i aktuelle fora (Studiekomite, direktørnettverk og i evt prosjektfora)

8 Overordnede målsetninger for arbeidet H11 1. Internasjonalisering - Godkjenning og innpassing Detaljkartlegging av området med delverdistrømmer Foreløpige mål: gjøre større gjennomgripende endringer for å: Korte ned svartid, skille på saksflyt i tunge og enkle saker, se på hensiktsmessig arbeidsdeling mellom ulike nivåer 2. Lokalopptak Detaljkartlegging av området med delverdistrømmer Foreløpige mål: senke frustrasjonsnivået, Korte ned svartid, skille på saksflyt i tunge og enkle saker, sikre riktig kompetanse på de tunge sakene Området involverer alt som ikke er NOM-opptak Overordnet kartlegging og definering av hele internasjonaliseringsfeltet. Vurdere hvilke andre prosesser enn godkjenning/innpassing som bør gjennomgås når ift kapasitet og gevinstpotensial. Gå opp grenseflater

9 Arbeid med andre mindre tiltak: 1.Små, enkle grep innen godkjennings- og innpassingsprosesser (Tilrettelegge for arbeidsstuer, samarbeid på tvers. Mål = korte ned ventetid for studenter, dele kompetanse på tvers av enheter) – Ses i sammenheng med oppstart av de to arbeidsgruppene og grovkartleggingen av de to prioriterte områdene. 2.Studiekvalitetsrapporten (Mål i første omgang: forenkle rapporteringsprosess, fokusere på det som gir relevant og nyttig informasjon) – I gang. Skal inngå i årssyklus (tertialrapportering). 3.SFB-opptak (mål: forenkling, bruke mindre admin. ressurser) – Avholdt kartleggings- og redesignworkshoper. NÅ: Forberedelse av oppsummerings- /beslutningsnotat. 4.Rombooking utenom FinnRom (mål: redusere feil, hensiktsmessig arbeidsdeling) – Avholdt kartleggings- og redesignworkshoper. NÅ: Forberedelse av oppsummerings-/beslutningsnotat. 5.Etter- og videreutdanning (Mål: kartlegge ressursbruk i ulike org. modeller) Kartlegging foretatt, redesign gjenstår I tillegg synliggjøre pågående utviklings- og forbedringsprosesser, spesielt innen muntlig og skriftlig studieinformasjon. Arbeidet koordineres i infoko-nettverket. NÅ: Tar tak i bekreftelser som antas være unødige, tettere samarbeid muntlig info og webinformasjon.

10 Mer informasjon Kontaktpunkter: Jenny Nornes (plangruppeleder) Gry Anita Hemsing (dokumentarist) Felles e-post: ihrstudier-kontakt@admin.uio.no ihrstudier-kontakt@admin.uio.no Ny nettside om IHR-studier: www.uio.no/ihr www.uio.no/ihr –Oppdateres jevnlig med store og små nyheter fra IHR- studier


Laste ned ppt "IHR – Studier Status – videre arbeid 26.08.2011. Foreløpig organisering H11 Plangruppe IHR-studier: Leder: Jenny Nornes (SV/STA) Plangruppedokumentarist:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google