Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen

2 Historisk riss: Rabel 1929 ULIS 1964 1970 CISG 1980 Kjøps- loven 1988 1984 NU 1984:5 (nordisk) 1987 Ot prpUNCITRAL Arbeidsgruppe 1930 Komitè Haag-konvensjoneneWien-konvensjonen Forarbeider Documentary history (Honnold) Kaiser-Wilhelm-Institut

3 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret: Kontroll- ansvaret Kontroll- ansvaret Lovhjemmel Avtale- hjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser

4 Lasse Simonsen Direkte tap (negativt definert) Indirekte tap (Uttømmende) Kjøpslovens skille mellom direkte og indirekte tap: Culpa. -Driftsavbrudd -Avsavn -Avvergelig fortjenestetap -Skadevoldende egenskaper Kontrollansvar

5 Lasse Simonsen Utviklingen av ansvarsgrunnlaget fra kjl i 1907 til kjl i 1988: Tapets art Kjøpets art Direkte tap Indirekte tap GenusSpesie Culpa (objektivt) Kontroll (culpa) Kontroll (objektivt) Culpa (culpa) Mildere Strengere Justering

6 Indirekte tap a) Driftsavbrudd b) Avsavn c) Tap av kontrakter d) Produktskader De fire kategoriene med indirekte tap: Prisavslag Direkte tap Lasse Simonsen

7 a) Driftsavbrudd: K1K1 Forsinkelse/ mangel ”Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning” K2K2 Rt 2004 side 675 Agurkdommen avsnitt 63 Tap av framtidige avtaler (eksisterende se litra c)

8 Lasse Simonsen b) Avsavn - konverteringsregelen: K 3M S K Forsinkelse/ mangel Leie (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak) Kjøp

9 Lasse Simonsen c) Fortjenestetapet: S S K K 3M Avtalen heves Tapt fortjeneste Y Bortfall av vederlag Kontraktbrudd Avtale

10 Lasse Simonsen Direkte tap (nær og direkte sammenheng) Produktansvar utenfor kontrakt (deliktsretten) Erstatning i kontrakt Indirekte tap ? Produktskadene: (Rt 2004 side 675 Agurkdommen) § 67 (2) d) trekker denne grensen

11 Lasse Simonsen b) Produktskadene: Skadet gjenstand Nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av salgsgjenstanden? Kontrakt- gjenstand M M

12 Lasse Simonsen Alt påregnelig forbrukertap Tap i næring Avgrensningen i fkjl, hvtjl og buofl: ”Allmenne skadebotreglar” Kontrollansvar

13 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret: Kontroll- ansvaret Kontroll- ansvaret Lovhjemmel Avtale- hjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser

14 Lasse Simonsen Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:

15 Lasse Simonsen Virkeområdet for kontrollansvaret: Lovfestet InnsatsforpliktelserResultatforpliktelser Ulovfestet? Culpa (F eks leie av løsøre)

16 Lasse Simonsen Forsinkelse Kontrollansvarsmodellen ved forsinkelse: ÅxÅx (1) Kontrollkriteriet ÅyÅy (2) Hindringsvilkåret (3) Uforutseelighetsvilkåret (4) Aktivitetsvilkåret Eldre lære – Force majeure

17 Lasse Simonsen Mangel ÅxÅx ÅyÅy (2) Hindringsvilkåret (1) Kontrollkriteriet (3) Uforutseelighetsvilkåret Kontrollansvarsmodellen ved mangel: M (4) Aktivitetsvilkåret

18 Lasse Simonsen V Valg av kontraktytelse ved genuskjøp: L1L1 L3L3 L2L2 Markedet Faktisk valgAlternative valg Kravet til objektiv hindring (Ingen mangelfrie alternativer) Debitors valg av leverandør/varer Subjektiv hindring ( Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Mangel Mangelfrie

19 Lasse Simonsen Kontrollansvaret ved spesieskjøp: - Skjult mangel? - Uriktige opplysninger? - Forårsaket av debitor? Nøkkelspørsmålene ved ansvarsfrihet:

20 Lasse Simonsen Avtale Ytelse Mangel - avvik Kontroll (innflytelse) Avtalens innhold Ytelsens faktiske tilstand Kontrollkriteriet - de to aspekter: - Abstrakt mangelbedømmelse - Konkret mangelbedømmelse (innflytelse)

21 Lasse Simonsen Debitors eiertid L Kontrollansvaret ved speciekjøp: Synbarhet Årsakens plassering Kreditors risiko Overvinne A Debitors eiertid Tredjemanns eiertidKreditors eiertid - Årsakens plassering - Mangelens synbarhet - Mulighetene til å overvinne mangelen

22 Lasse Simonsen Y Tilvirkningskontrakter: L1L1 L1L1 L2L2 L2L2 Materialer/komponenter Identifikasjon? Produksjonsprosessen ( kontrollområde )

23 Lasse Simonsen Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Årsaken Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Tid Kunnskap Utviklingsrisikoen: Manglende kunnskap Culpagrensen Vitenskapelig yttergrense

24 Lasse Simonsen D D K K Km Årsaken til kontraktbrudd Hovedforholdet Fritaksvilkårene Dobbel force majeure: Underforholdet

25 Lasse Simonsen Kontrollområde L1L1 L2L2 V ? Kontraktbrudd Faktisk valgAlternativt valg Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) Valg av kontraktmedhjelper:

26 Lasse Simonsen SL Ls Km S S K K Alt 1 ”gitt i oppdrag… å oppfylle kjøpet” Alt 2 ”Leverandør som selgeren har brukt” Lg Alt 3 ”Noen annen i tidligere salgsledd” Kjl § 27 andre ledd: P P Delprodukter L L T T L L T T

27 Lasse Simonsen H1H1 H1H1 H2H2 H2H2 T T S S K K ”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. L L Avhl § 4-5 andre ledd: E E S S E E Avtalen Tidligere eiere Tidligere reparasjoner Utenfor identifikasjonen


Laste ned ppt "Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google