Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vekst og vern1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 12 Kapittel 7 Foreleser: Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vekst og vern1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 12 Kapittel 7 Foreleser: Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vekst og vern1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 12 Kapittel 7 Foreleser: Finn R. Førsund

2 Vekst og vern2 Svakheter ved nasjonalprodukt som velferdsmål Flere goder, som miljøgoder, ikke med Prisene brukt i nasjonalregnskapet reflekterer ikke alle sosiale kostnader Fordelingen av nasjonalproduktet ikke med Skilles dårlig mellom inntekt og formuesanvendelse Kapitalgevinst/tap ved ressurskapital ikke med

3 Vekst og vern3 Nasjonalinntekt som kapitalavkastning Realkapital (bygninger, maskiner) Kunnskapskapital (utdanningsnivå) Fornybare og ikke-fornybare naturressurser, miljøkapital (skog, fisk, mineraler, olje, gass, ren luft, rent vann, biologisk mangfold) Fordringer på andre land (oljefondet)

4 Vekst og vern4 Paradoks? Behandling av helseskader pga forurensninger, økt rensing øker nasjonalproduktet, mens velferden går ned –Feilslutning: må skille mellom hvor aktiviteter føres og hvilken virkning aktivitetene har på nasjonalproduktet (RUB) Prinsipp: beskyttelsesaktiviteter trekkes fra velferdsmålet –Problem: klær, mat også beskyttelse

5 Vekst og vern5 Grønt nasjonalprodukt Korrigere markedspriser for sosiale kostnader Innføre eksplisitte aktiviteter basert på miljøkapital og naturressurser Satellitt-regnskap –Separat regnskap for uttak av ressurser og endring i beholdning, endring i miljøkvaliteter; vann, luft, biomangfold

6 Vekst og vern6 Bærekraftig utvikling FN: Vår felles framtid –Imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at fremtidige generasjoner kan få dekket sine behov –Ikke avtakende utvikling i velferd/livskvalitet Substitusjon menneskelagd kapital og ressurs- og miljøkapital –Investere hele avkastningen på ressurskapital i oppbygging av realkapital og humankapital

7 Vekst og vern7 Økt produksjon kan gi økte ressurser til rensing Inntektselastisiteten i etterspørsel etter miljøgoder >1 –Kuznets-kurven: invers U-kurve for utvikling forurensning – inntekt over tid Tekniske endringer –Råvarebesparende teknisk endring –Nye produksjonsprosesser gir mindre primærutslipp –Renseprosessene gir mindre sekundærutslipp per enhet primærutslipp


Laste ned ppt "Vekst og vern1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 12 Kapittel 7 Foreleser: Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google