Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett våren 2010 Forbrukarspørsmål i obligasjonsretten v/Kåre Lilleholt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett våren 2010 Forbrukarspørsmål i obligasjonsretten v/Kåre Lilleholt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett våren 2010 Forbrukarspørsmål i obligasjonsretten v/Kåre Lilleholt

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forbrukaren Rolla som avtakar (sluttbrukar) av varer og tenester (Andre roller: næringsdrivande, student, veljar, skattebetalar, osv.) Forbrukarretten og obligasjonsretten

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forbrukarlovgjeving Reglar om forbrukaren som kontraktspart Andre reglar i obligasjonsretten (forseinkingsrentelova) Reglar om tryggleik m.m. –produktkontroll, produktansvar, mattilsyn, osv.)

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forbrukarorgan og tvisteløysing Forbrukarrådet –”forvaltningsorgan med særskilte fullmakter” (vedtektene § 3) Forbrukarombodet –har oppgåver særleg etter marknadsføringslova Forbrukartvistutvalet (handverkartenester og kjøp)

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Føremålet med reglar om forbrukarkontraktar Verne part med ufullstendig informasjon –opplysningsplikt, angrerett Verne svakare avtalepart –ufråvikelege reglar –urimelege vilkår Tillit til marknaden

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Framveksten av forbrukarlovgjevinga Sosial vernelovgjeving –arbeidarvern, husleige, prisregulering Forbrukarreglar i kjøpslova frå 1974 Nyare forbrukarlovgjeving –dels EU-inspirert –dels nasjonale reglar

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Regulering av marknadsføring Offentlegrettsleg lovgjeving Marknadsføringslova 2009 –direktiv 2005/29 om urimeleg handelspraksis –urimeleg handelspraksis overfor forbrukar –uønskt reklame, ikkje-bestilte varer –kontroll med avtalevilkår, ”garantiar” Ehandelslova

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Informasjonsplikt før avtale Reglar utan kontraktsrettslege verknader –ehandelslova Reglar med kontraktsrettslege verknader –angrerettlova, tidspartlova, forsikringsavtalelova, finansavtalelova, kredittkjøpslova, eigedomsmeklingslova

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Standardvilkår Kontroll med standardvilkår etter marknadsføringslova Direktiv 93/13 Avtalelova §§ 36 og 37

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kontraktslover med forbrukarreglar Tradisjonelle vernelover –husleigelov, arbeidsmiljølov, kredittkjøpslov, forsikringsavtalelov Særlege forbrukarlover –forbrukarkjøpslova, handverkartenestelova, bustadoppføringslova, pakkereiselova Blanda –avhendingslova, finansavtalelova

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Verkeområdet Forbrukar og næringsdrivande (”b2c”) Forbrukaren –fysisk person –som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Regeltypar Fråvikelege bakgrunnsreglar Bakgrunnsreglar som ikkje kan fråvikast til skade for forbrukaren Partane kan avtale kva som skal ytast Ufråvikelege reglar om mishaldsverknader


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett våren 2010 Forbrukarspørsmål i obligasjonsretten v/Kåre Lilleholt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google