Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunekonferansen 10. februar 2009 Status og samarbeid med kommunene ved Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunekonferansen 10. februar 2009 Status og samarbeid med kommunene ved Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunekonferansen 10. februar 2009 Status og samarbeid med kommunene ved Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør

2 NAV, 02.08.2015Side 2 NAV – overordnet målsetting  Flere i arbeid og aktivitet  Et velfungerende arbeidsliv  Rett tjeneste og stønad til rett tid  God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 NAV, 02.08.2015Side 3 Status desember 2008  Helt ledige; 50 076 personer – av disse var 9 265 personer fra ikke OECD land (+ 27% fra des. 2007) – 4 842 personer fra OECD land (+86% fra des. 2007)  Antall deltakere på introdukjonsordningen registrert i NAV var 684 personer – Av disse var 176 på arbebeidsrettede tiltak – 69 var registrert som yrkeshemmede  Høy overgang til jobb! – Andelen innvandrere som gikk til jobb var i 2008 i gjennomsnitt 68 prosent

4 NAV, 02.08.2015Side 4

5 NAV, 02.08.2015Side 5 NAV`s tilbud til arbeidssøkere  Selvbetjeningsløsninger på internett – Registrere seg som arbeidssøker, sende meldekort – Automatisk matching til ledige stillinger  Veiledning, oppfølging og formidlingsbistand – Kartlegging av behov (behovsvurdering/arbeidsevnevurdering) – Bistand til å søke jobb – Oppfølging ift den enkeltes behov – Utarbeidelse av plan  Arbeidsrettede tiltak – Eks. Opplæring, arbeidspraksis og lønnstilskudd  Inntektssikring

6 NAV, 02.08.2015Side 6 NAV lokalt og NAV intro  NAV lokalt skal gi oppfølging og bistand til personer som trenger hjelp for å skaffe eller beholde arbeid.  NAV Intro er kompetansesentra i NAV innen fagområdet arbeidssøkende innvandrere.  NAV Intro er lokalisert til Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, og dekker hver sin region.  NAV intro supplerer NAV kontorets tilbud: – veiledning av arbeidssøkere – vurdering av arbeidssøkerens norskkunnskaper – tilrettelagte tiltak eks. fagopplæring med praksis – Jobbsøking – Kompetansespredning i NAV

7 NAV, 02.08.2015Side 7 Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere  NAV skal samarbeid med kommunene om gjennomføring av introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.  Samarbeidet reguleres gjennom ”Rundskriv om samarbeid mellom kommune og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere”, som er hjemlet i Lov om introduksjonsordningen.  Det varierer om Introduksjonsordningen er lagt inn i NAV kontoret

8 NAV, 02.08.2015Side 8 Arbeids- og velferdsetatens ansvar i introduksjonsordningen  Arbeids- og velferdsetaten skal: – skal gi informasjon om arbeidsmarkedet og NAV`s virkemidler – delta i samarbeids- /teammøter – delta i kartlegging av deltakerens yrkes- og utdanningsbakgrunn. – veilede om hensiktsmessige arbeidsmarkedstiltak og formidle til ledige stillinger og aktuelle tiltak. – vurdere behov for ytterligere bistand fra NAV etter avsluttet introduksjonsprogram

9 NAV, 02.08.2015Side 9 Erfaringer fra NAV Hva fungerer: - samarbeidet med kommunen om introduksjonsordningen - tett oppfølging og god avklaring - tilrettelagte tiltak for målgruppen eks. tiltak som kombinerer norsk-, fagopplæringer og praksis - tidlig fokus på arbeid Utfordringer: – Misforhold mellom en del flyktningers kompetanse – arbeidsmarkeds behov – En del har lav formalkompetanse og realkompetanse, og helseproblematikk  For deltakere som ikke kommer i jobb eller utdanning gjennom introduksjonsordningen, følges disse opp i forhold til den enkeltes behov.

10 NAV, 02.08.2015Side 10. Personer med innvandrerbakgrunn er en ressurs ! Vi gir mennesker muligheter!


Laste ned ppt "Kommunekonferansen 10. februar 2009 Status og samarbeid med kommunene ved Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google