Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

POSTOPERATIVE PASIENTER UTEN URINKATETER Påfører intensivsykepleieren pasienten en postoperativ urinretensjon? Påfører intensivsykepleieren pasienten en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "POSTOPERATIVE PASIENTER UTEN URINKATETER Påfører intensivsykepleieren pasienten en postoperativ urinretensjon? Påfører intensivsykepleieren pasienten en."— Utskrift av presentasjonen:

1 POSTOPERATIVE PASIENTER UTEN URINKATETER Påfører intensivsykepleieren pasienten en postoperativ urinretensjon? Påfører intensivsykepleieren pasienten en postoperativ urinretensjon? Hva er postoperativ urinretensjon? Hva er postoperativ urinretensjon? Hva er årsaken til det? Hva er årsaken til det? Hvordan kan vi forebygge det? Hvordan kan vi forebygge det? Hvordan kan vi behandle det? Hvordan kan vi behandle det? - Pasienten skal opprettholde normal blæretømming – uten komplikasjoner postoperativt og senere - (Almås, klinisk sykepleie 2001)

2 Blærens normale urinvolum er Blærens normale urinvolum er 300 – 400 ml 300 – 400 ml (Sand, Sjaastad, Haug 2002, mennesket fysiologi) (Sand, Sjaastad, Haug 2002, mennesket fysiologi)

3 Postoperativ urinretensjon Postoperativ urinretensjon Ved 400 – 500 ml i blæra blir det en overstrekking av detrusormuskelen Ved 400 – 500 ml i blæra blir det en overstrekking av detrusormuskelen Organisk årsak: forstørret prostata, Organisk årsak: forstørret prostata, Funksjonell årsak: kirurgi og anestesi Funksjonell årsak: kirurgi og anestesi Psykologisk årsak: miljøet er ikke tilrettelagt Psykologisk årsak: miljøet er ikke tilrettelagt En overstrekking av urinblæren som kan gi pasienten ubehag, kan forårsake kardiovaskulære komplikasjoner og varige blæretømmingsforstyrrelser. En overstrekking av urinblæren som kan gi pasienten ubehag, kan forårsake kardiovaskulære komplikasjoner og varige blæretømmingsforstyrrelser. → det kan føre til problemer med å tømme blæren helt, urininkontinens, resturin og UVI → det kan føre til problemer med å tømme blæren helt, urininkontinens, resturin og UVI (Jacobsen m/flere, 2001, sykdomslære, Tidsskriftet Norsk Legeforeing nr 9/2002,Rosseland m/flere)

4 (Stubberud, 2006, kap. 22, Sygeplejersken 9/2002, Tidsskift Norsk Lægeforening nr. 9/2002 Alle pasienter uten kateter har en risiko for å få en postoperativ urinretensjon Alle pasienter uten kateter har en risiko for å få en postoperativ urinretensjon Opptil 32 % av pasientene får urinretensjon Opptil 32 % av pasientene får urinretensjon Uavhengig av type anestesi og analgesi Uavhengig av type anestesi og analgesi De som har hatt urinretensjon en gang, er mer utsatt ved neste operasjon – viktig å dokumentere i journalen De som har hatt urinretensjon en gang, er mer utsatt ved neste operasjon – viktig å dokumentere i journalen

5 Hvordan kan intensivsykepleieren forebygge urinretensjon? Hvordan kan intensivsykepleieren forebygge urinretensjon? Symptomer kan være: Symptomer kan være: Tachykardi Tachykardi Hypotensjon Hypotensjon Bradykardi Bradykardi Kvalme Kvalme Kaldsvette Kaldsvette Uro Uro Smerte Smerte (Stubberud, 2006 kap22, Tidsskriftet Norsk Legeforeing nr 9/2002,Rosseland m/flere, Almås, Klinisk sykepleie 2001) (Stubberud, 2006 kap22, Tidsskriftet Norsk Legeforeing nr 9/2002,Rosseland m/flere, Almås, Klinisk sykepleie 2001)

6 Intensivsykepleieren må passe på at pasienten får latt vannet. Intensivsykepleieren må passe på at pasienten får latt vannet. - registrere vannlatning - registrere vannlatning Redusert sensibilitet for vannlatingstrang Redusert sensibilitet for vannlatingstrang - anestesi/analgesi - anestesi/analgesi Legge til rette i miljøet. Legge til rette i miljøet. - ønskelig at pasienten har spontan vannlatning - ønskelig at pasienten har spontan vannlatning (Almås, Klinisk sykepleie 2001, Sygeplejersken 9/2002)

7 Behandlende tiltak Behandlende tiltak Blærescanner Blærescanner Et pålitelig hjelpemiddel? Et pålitelig hjelpemiddel? Kateteriserer pasienten ut fra behov, og ikke på mistanke Kateteriserer pasienten ut fra behov, og ikke på mistanke Karbakolin tabletter Karbakolin tabletter Blærekontrakterende – obs bivirkninger Blærekontrakterende – obs bivirkninger (Retningslinjer for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeskjoner, 1996, Acta Anaesthesiol Scand 2002, Rosseland et al nr 46, The Authors, Journal compilation 2006, Lee et al, Legemiddelhåndboka 2007) (Retningslinjer for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeskjoner, 1996, Acta Anaesthesiol Scand 2002, Rosseland et al nr 46, The Authors, Journal compilation 2006, Lee et al, Legemiddelhåndboka 2007)

8 (Retningslinjer for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeskjoner, 1996, Sygeplejersken 9/2002, Almås, klinisk sykepleie 2001) Retningslinjer for bruk av kateter på pasienter Hindre urinveisinfeksjon - aseptisk teknikk - aseptisk teknikk - unngå skade på uretra - unngå skade på uretra Ikke tømme blæra for raskt ved overfylt blære Ikke tømme blæra for raskt ved overfylt blære

9 Overfylt blære? Overfylt blære? → redusert lukkemuskel, urinretensjon, UVI → redusert lukkemuskel, urinretensjon, UVI Intermitterende kateterisering? Intermitterende kateterisering? → urintensjon, UVI → urintensjon, UVI Innlagt urinkateter? Innlagt urinkateter? → UVI → UVI

10 Urinretensjon kan være et forbigående problem for pasienten, men det kan også føre til at pasienten får varige problemer med å tømme blæren – plages med resturin, må engangskateterisere seg og blir utsatt for å få urinveisinfeksjoner. Urinretensjon kan være et forbigående problem for pasienten, men det kan også føre til at pasienten får varige problemer med å tømme blæren – plages med resturin, må engangskateterisere seg og blir utsatt for å få urinveisinfeksjoner. (Jacobsen m/flere, 2001, sykdomslære, Tidsskriftet Norsk Legeforeing nr 9/2002,Rosseland m/flere)


Laste ned ppt "POSTOPERATIVE PASIENTER UTEN URINKATETER Påfører intensivsykepleieren pasienten en postoperativ urinretensjon? Påfører intensivsykepleieren pasienten en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google