Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2005 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2005 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2005 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg Ulike perspektiver på IKT Om datasystemer og informasjonssystemer

2 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 2 Hva er AFIN og Master i forvaltningsinformatikk ? Vår hjemmeside: http://www.afin.uio.no/http://www.afin.uio.no/ Emnesiden: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001 /h05/ http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001 /h05/ Pensum : http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001 /h05/pensumliste.xml http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001 /h05/pensumliste.xml Forelesningsplan: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001 /h05/undervisningsmateriale/Forelesningsplan%20FI NF4001%20H%202005%20150805.htm http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001 /h05/undervisningsmateriale/Forelesningsplan%20FI NF4001%20H%202005%20150805.htm

3 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 3 Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse “e-styring og administrasjon” Forvaltningsorganer Politikere Figur 1: e-demokrati Demokrati-modeller IKT mulighetsrom

4 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 4 Hovedmålet IKT Systemutvikling: Å bidra til økt innsikt ved ulike sider ved planlegging, utvikling og implementasjon og bruk av datamaskinbaserte informasjonssystemer, blant annet knyttet til at IKT-systemer skal fungere i organisasjoner, i samspill med mennesker i daglig arbeidssituasjoner Få overblikk over utfordringen knytttet til personvern og sikkerhet knyttet til IKT og hvordan dette kan håndteres, deriblant personvernøkende tiltak Digital forvaltning (e_government): Muligheter og utfordringer ved bruk av IKT i offentlig virksomhet IKT og demokrati (e-democracy). Hvordan kan IKT styrke borgernes inflytelse sentralt og lokalt

5 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 5 Noen ulike perspektiver på IKT IKT som personlig verktøy, f eks. kontorpakka (MS Office), egen bruk av Internett IKT som automatiserings- versus informatiseringsteknologi f eks. automatisert søknadsbehandling, forenklet ligning IKT som integrasjonsteknologi, F eks fullført elektronisk saksbehandling, som krever integrasjon mange funksjoner og IKT som infrastruktur og felles ressurs.IKT som kommunikasjons- og samhandlingsteknologi, f eks. nye arbeidsformer og samhandling innbygger – saksbehandler, eller borger - politiker Hvordan kan vi bidra til at IKT skaper mer åpenhet og demokrati eller mer kontroll og overvåkning ?? IKT er ikke ’deterministisk’, men muliggjørende !!

6 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 6 Krav til forkunnskaper Hva vi forventer at dere kan ? I utgangspunktet at dere har kunnskaper tilsvarende å ha fullført Bachelor –programmet Kunne bruke standard programvarer, inkludert databasessystemer og fritekstsystemer Kjenne til Internets oppbygging og virkemåte, inkludert WWW og søkemotorer Programutvikling. Kjenne til prinsippene i programmering, og kunne lage enkle programmer Ha overordnet kjennskap til et JAVA. Systemutvikling. Forstå hva det innebærer å utvikle et informasjonssystem, dvs. fasene i arbeidet, hvordan man fastlegger systemets egenskaper, hvilke rammer som gjelder for utviklingen. Kjenne til ulike rammeverk/utviklingsmodeller, konkrete metoder, teknikker og minst et datamaskinbaserte utviklingsverktøy, og kunne evaluere en prototyp.

7 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 7 Kunnskap, informasjon og data -1 Data: 1 Tall, faktaopplysning I informatikk: Formalisert representasjon av informasjon (f eks. på binær form : 01100100 = ) Data kan representere tall, tekst, lyd, bilder osv. Informasjon: Opplysninger, fakta, vurderinger osv om objekter som gir mening i en bestemt sammenheng. (Mange mener derfor at bare mennesker kan behandle informasjon) Kunnskap : En organisert samling av ulike typer informasjon og ulike former for ’regler’ (strukturer) for å forstå og bruke denne i ulike sammenhenger. (NB: Dette er ingen definisjon).

8 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 8 Kunnskap, informasjon og data -2 Datamaskiner Mennesker Data Fortolkning Eksisterende kunnskap Absorbere og integrere Ny kunnskap.. Informasjon 87.66 (29.07.05) Ny norsk rekord i spyd av Andreas Thorkildsen på Bislet 29.7. 2005

9 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 9 Datasystemer og informasjonssystemer Et datasystem kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av alle former for data”.  Det finnes både manuelle og datamaskinbaserte datasystemer Et informasjonssystem ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995)

10 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 10 Informasjonssystem og datasystem Datasystem inngår i et Informasjons-system som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del Organisasjon Rammer for samhandling

11 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 11 Informasjonssystem og datasystem Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del automatiserbar del Organisasjon: Rammer for samhandling Lånekassa (som organisasjon) sammen med de lover og innstrukser som gjelder den virksomhet Formelle og uformelle regler og retningslinjer for behandling av lånesøknader = IKT-systemet

12 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 12 Ulike typer informasjonssystemer ’Rene’ informasjons[formidling]systemer Rutetabeller, brosjyrer på nett, Informasjonsbehandlingssystemer Sakshandlingssystemer Beslutningssystemer Rettslige informasjonssystemer Tekstbaserte systemer Beslutningssystemer

13 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 13 Men system begrepet er mangesidig! Noen perspektiver (Websters: : A regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole, e.g. biological system, a social system> A group of devices or artificial objects or an organization forming a network especially for distributing something or serving a common purpose E.g. telephone system>, a computer system An organized set of doctrines, ideas, or principles usually intended to explain the arrangement or working of a systematic wholesystematic A specific judical system,.. A manner of classifying, symbolizing, or schematizing E.g. the periodical system, Linnee’ classification system

14 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 14 Datasystemer som ikke vi vil kalle et informasjonssystemer Et programsystem (kun programkoden) World Wide Web Et telefonsystem, et datanett eller andre former for infrastrukturer Et klassifikasjonssystem (uten innhold) Andre …

15 FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 15 Hvorfor både juridiske, samfunnsfaglige og informatiske perspektiver i FINF? Samfunnet rundt oss Teori, metoder og teknikker for å utvikle programsysteme r Informasjons- systemet.. Det rettslige grunnlaget


Laste ned ppt "FINF H -05 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2005 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google