Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurderinger (kap 4 i læreboka) Olav Bjørseth Inst. IØT, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurderinger (kap 4 i læreboka) Olav Bjørseth Inst. IØT, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurderinger (kap 4 i læreboka) Olav Bjørseth Inst. IØT, NTNU

2 Tabell 4.1 i læreboka

3 Tabell 4.2 i læreboka

4 Tabell 4.3 i læreboka

5 Figur 4.1 i læreboka

6 Figur 4.2 i læreboka

7 Tabell 4.6 i læreboka

8 Figur 4.4 i læreboka

9 Figur 4.5 i læreboka

10 Figur 4.6 i læreboka

11

12 Epidemiologic rate comparison

13 Klassifisering av stoffer Epidemiologiske undersøkelser Eksperimentelle undersøkelser, to pattedyrarter En pattedyrart, to korttids-undersøkelser En pattedyrart, to uavhengige forsøk Korttids-undersøkelser medto ulike endepkt. (DNA-skade, genmutasjon, celletransformasjon etc)

14 Kreftfremkallende stoffer K1 Høypotente karsinogener (R45 Kan forårsake kreft) K2 Middelspotente karsinogener (R45 Kan forårsake kreft) K3 Lavpotente karsinogener ( R215 Mulig fare for kreft)

15 Figur 4.8 i læreboka

16 Figur 4.9 i læreboka

17 Figur 4.11 i læreboka

18 Tabell 4.11 i læreboka

19 Figur 4.12 i læreboka

20 Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø Bruk av risikoanalyser i fysisk/kjemisk arbeidsmiljø

21 Internkontroll-forskriften “Virksomheter skal… …kartlegge farer og problemer …vurdere risiko …utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

22 Arbeidsmiljøfaktorer Kjemiske stoffer Støy Stråling Lysforhold Vibrasjoner Temperatur Ergonomi Biologiske/bakteriologiske forhold Stress

23 Risiko F (Sannsynlighet, konsekvens)

24 Risiko i arbeidsmiljø F( eksponering, helse-effekt)

25 Helse-effekt -> Helsefare (Individ) --> (iboende egenskap)

26 Risiko i arbeidsmiljø F( eksponering, helsefare)

27 Helsegradering Helsekategori: 4: (Meget alvorlig) 3: (Alvorlig) 2: (Middels alvorlig) 1: ( Litt alvorlig) Definisjon: Fare for liv,irreversibel effekt Alvorlig reversibel effekt Uønsket effekt Ubehag, generende effekt

28 Eksponeringsgradering Konsentrasjon/intensitet Normverdi/myndighetskrav Varighet Eksponeringsvei (hud, innånding) Måling--> Formelverk--> Eksponeringskategori E5 --> E4 --> E3 --> E2 --> E1

29 Risikomatrise

30 Risk management Grunnlag for handlingsplan Prioriterte tiltak Identifisering av mest utsatt arbeider Basis for måleprogram Basis for løpende kartlegging

31 Risk management Systematisk gjennomgang av bedrift Identifiserer problemer Felles system for evaluering av AM-faktorer Felles system for rangering av risiko Felles system for prioritering av risiko Enkel resultatpresentasjon Tilfredsstiller nye myndighetskrav


Laste ned ppt "Risikovurderinger (kap 4 i læreboka) Olav Bjørseth Inst. IØT, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google