Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ”Nye” reglar om forureina grunn VAR-konferanse Geiranger 5-6.11.2002Bjarne Otnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal ”Nye” reglar om forureina grunn VAR-konferanse Geiranger 5-6.11.2002Bjarne Otnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal ”Nye” reglar om forureina grunn VAR-konferanse Geiranger 5-6.11.2002Bjarne Otnes

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Større kommunalt ansvar Forslag til forskrift om opprydding i forureina grunn. Ved terrenginngrep der der er grunn til å tru at det kan vere forureining i grunnen. SFT 3. juli 2002

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommunalt ansvar i dag Oppfanging av saker! Pbl § 68: Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Pbl § 95, 2. ledd : Når tiltak (…) krever tillatelse eller samtykke fra (…) forurensningsmyndighet (…), skal kommunen forelegge saken for vedkommende myndighet. Plansaker

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Er det så nøye… Fare for anleggsarbeidarar Spredning til miljøet (luft/vatn) Ukontrollert massetransport Fare for bebuarar/brukarar Vanskeleggjere opprydding

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal ”Nye” reglar om forureina grunn - Ansvar på tiltakshavar - Undersøkelsesplikt - Tiltaksplan - Ansvar på kommune - samordning med byggesaker - Myndigheit: - Kommunen eller fylkesmannen - Gebyrheimel

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Grunnforurensningsprosjektet 2005 A-listelokalitetar – Miljøproblema skal vere løyst innan utgangen av 2005 (98 lok.) B-listelokalitetar – Miljøtilstanden skal vere avklart innan utgangen av 2005(518 lok.) 8 B-listelokalitetar – kommunale deponi St.meld. Nr. 8 1999-2000, basert på status juni 1998

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Grunnforurensningsprosjektet 2005 Medio november 2002: Fylkesmannen vil sende ut varsel om pålegg om undersøkingar –Prøvetaking –Risikovurdering –Nødvendig med tiltak?

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal B-listelokaliteter i M & R Lok-IDLok-navnKommuneType 1504004BingsaÅlesundKommunalt deponi 1504003GangstøvikaÅlesundKommunalt deponi 1503001HagelinKristiansundKommunalt deponi 1502002ÅrødalenMoldeKommunalt deponi 1520001ÅmbøholaØrstaKommunalt deponi 1531001ÅregjerdvågenSulaKommunalt deponi 1566001Syltøran RenovasjonsplassSurnadalKommunalt deponi 1528001HaugsetSykkylvenKommunalt deponi

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny kartlegging av lokalitetar www.sft.no/grunn – 83 lokalitetar registrert i SFT sin database – Kartlegging frå 1990 (NGU 90:126) ++ Grundigare kartlegging – NOTEBY AS – Prosjektramme vel 0,5 millionar kroner – Aktsemdkart grunn og sediment – Grave-/bygge-/utfyllingssaker (kommunane) – Plansaker (kommunar og fylkesmannen)

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal ”Nye” reglar om forureina grunn VAR-konferanse Geiranger 5-6.11.2002Bjarne Otnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google