Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Samværstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 21/9-07, Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Samværstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 21/9-07, Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Samværstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 21/9-07, Espen Ytreberg

2 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Man kan ikke ikke kommunisere Å være i kommunikasjon

3 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Grunntrekk i samværstenkning Kommunikasjon er en relasjon mellom mennesker (communis) Kommunikasjon skjer som interaksjon mellom mennesker Kommunikasjon er et sosialt fenomen Definisjon: ”Kommunikasjon er sosial interaksjon gjennom budskap” (Gerbner)

4 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Oppdagelsen av hverdagen Samvær er selvfølgelig og hverdagslig Det 20. århundre = massenes århundre Legtimt nå: forskning på de vanlige og det vanlige Hverdagen som opplevelses-anker (Schutz)

5 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Kommunikasjonen og selvet Følelsen av et jeg krever at vi ser oss selv utenfra (fra en annens sted) Jeget blir til i samspill med andre, mao. kommunikativt Jeget er dynamisk, ikke statisk Symbolsk interaksjonisme: Mead, Blumer

6 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Sosial interaksjon Hverdagslig sosial interaksjon integrerer: sosiabilitet Fortolkende sosiologi: Simmel Hverdagslig sosial interaksjon virker tilfeldig, men er rituell Mikrososiologi: Goffman Hverdagslig sosial interaksjon er et samarbeidsprodukt Etnometodologi: Garfinkel

7 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hvordan kan samvær i mediene være mulig? Gjennom medieritualer Gjennom “rom/tid-interpolering” (Thompson)

8 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Medieritualer Bygger på interpersonelle ritualer Mikroritualer: væremåter som tilpasses mediering. Eks. intervjuet Makroritualer: f. eks konkurransen, seremonien. Nasjonens, politikkens og kulturens høytider. Fra registerering til regi: “pseudobegivenheter” (Boorstin)

9 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Kongebryllup som mediebegivenhet Mediene som arena for en symbolsk forening av nasjonen Medieritualers ideologi: monarkiet, harmonimodell av samfunnet

10 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) “Media and modernity” Kartlegger framveksten av moderne medier fra 1800-tallet Denne utviklingen bidrar til en ”omforming av handlinger og interaksjon i sosiale sammenhenger” (s. 4) Resultat: nye identiteter, nye sosiale relasjoner, nye maktrelasjoner i samfunnet

11 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Mediers teknologisk gitte grunntrekk De fikserer: symbolsk innhold kan lagres og dermed kontrolleres De reproduserer: fra originaler til et stort antall like kopier De produserer romlig og tidslig distansering (time- space distanciation)

12 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hva teknologien gjør med samværet Samtidighet frigjort fra romlighet (despatialised simultaneity) Aksellerering av det sosiale livet (space-time compression) Former for rom/tid-interpolering: Henvendelse til ”distant others” Simulering av ansikt-til-ansikt-kommunikasjon Begivenhetspreg Hverdagslighet

13 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Konsekvenser hos Thompson, I Intimitet på avstand Økt synlighet

14 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Konsekvenser hos Thompson, II Medialisert offentlighet Medieskandaler


Laste ned ppt "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Samværstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 21/9-07, Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google