Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samværstenkning om medier og kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samværstenkning om medier og kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samværstenkning om medier og kommunikasjon
Forelesning 21/9-07, Espen Ytreberg

2 Man kan ikke ikke kommunisere Å være i kommunikasjon

3 Grunntrekk i samværstenkning
Kommunikasjon er en relasjon mellom mennesker (communis) Kommunikasjon skjer som interaksjon mellom mennesker Kommunikasjon er et sosialt fenomen Definisjon: ”Kommunikasjon er sosial interaksjon gjennom budskap” (Gerbner)

4 Oppdagelsen av hverdagen
Samvær er selvfølgelig og hverdagslig Det 20. århundre = massenes århundre Legtimt nå: forskning på de vanlige og det vanlige Hverdagen som opplevelses-anker (Schutz)

5 Kommunikasjonen og selvet
Følelsen av et jeg krever at vi ser oss selv utenfra (fra en annens sted) Jeget blir til i samspill med andre, mao. kommunikativt Jeget er dynamisk, ikke statisk Symbolsk interaksjonisme: Mead, Blumer

6 Sosial interaksjon Hverdagslig sosial interaksjon integrerer: sosiabilitet Fortolkende sosiologi: Simmel Hverdagslig sosial interaksjon virker tilfeldig, men er rituell Mikrososiologi: Goffman Hverdagslig sosial interaksjon er et samarbeidsprodukt Etnometodologi: Garfinkel

7 Hvordan kan samvær i mediene være mulig?
Gjennom medieritualer Gjennom “rom/tid-interpolering” (Thompson)

8 Medieritualer Bygger på interpersonelle ritualer
Mikroritualer: væremåter som tilpasses mediering. Eks. intervjuet Makroritualer: f. eks konkurransen, seremonien. Nasjonens, politikkens og kulturens høytider. Fra registerering til regi: “pseudobegivenheter” (Boorstin)

9 Kongebryllup som mediebegivenhet
Mediene som arena for en symbolsk forening av nasjonen Medieritualers ideologi: monarkiet, harmonimodell av samfunnet

10 “Media and modernity” Kartlegger framveksten av moderne medier fra
1800-tallet Denne utviklingen bidrar til en ”omforming av handlinger og interaksjon i sosiale sammenhenger” (s. 4) Resultat: nye identiteter, nye sosiale relasjoner, nye maktrelasjoner i samfunnet

11 Mediers teknologisk gitte grunntrekk
De fikserer: symbolsk innhold kan lagres og dermed kontrolleres De reproduserer: fra originaler til et stort antall like kopier De produserer romlig og tidslig distansering (time-space distanciation)

12 Hva teknologien gjør med samværet
Samtidighet frigjort fra romlighet (despatialised simultaneity) Aksellerering av det sosiale livet (space-time compression) Former for rom/tid-interpolering: Henvendelse til ”distant others” Simulering av ansikt-til-ansikt-kommunikasjon Begivenhetspreg Hverdagslighet

13 Konsekvenser hos Thompson, I
Intimitet på avstand Økt synlighet

14 Konsekvenser hos Thompson, II
Medialisert offentlighet Medieskandaler


Laste ned ppt "Samværstenkning om medier og kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google