Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskjelder til fots Ola Mestad Professor dr. juris.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskjelder til fots Ola Mestad Professor dr. juris."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskjelder til fots Ola Mestad Professor dr. juris

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskjelder til fots Ola Mestad Professor dr. Juris Senter for europarett og Avdeling for petroleums- og energirett

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Læringsmål for rettsstudiet - grunnlag Målet for studieprogrammet er å gi de ferdige kandidatene solid grunnlag for å utøve de sentrale juridiske yrkene som finnes i domstolene, forvaltningen, næringslivet og advokatprofesjonen, særlig i Norge, men også internasjonalt. Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver og studieprogrammet bør derfor tiltrekke studenter som reflekterer det samfunnsmessige mangfold i dagens Norge.

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Læringsmål – ferdigheit og kunnskap Den viktigste ferdigheten som skal oppøves er å lære å stille, analysere og løse spørsmål etter gjeldende rett. I tillegg må kandidatene ha god forståelse av og gode kunnskaper i en del sentrale rettsområder med ulike metodiske krav.

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Læringsmål – ferdigheit og kunnskap (2) Videre skal studieprogrammet oppøve evnen til kritisk å vurdere hvordan rettsspørsmål bør løses, som grunnlag for å kunne delta i utforming av lovgivning og kontrakter, og for å kunne ta standpunkt til godheten av gjeldende rett. Dette krever også en viss kunnskap om rettens samfunnsmessige sammenhenger.

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Læringsmål - haldning Et solid grunnlag for å utøve ulike juridiske yrker fordrer bevissthet om og gode holdninger til profesjonsetiske problemstillinger.

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Læringsmål - ferdigheit Endelig skal studieprogrammet oppøve ferdighet i å framstille og formidle juridiske resonnementer, løsninger og råd i et enkelt, men likefullt godt og presist språk, både til andre juridiske yrkesutøvere og til rettsrådsøkende uten spesielle forkunnskaper.

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Utgangspunkt for Rettskjelder til fots ”Den viktigste ferdigheten som skal oppøves er å lære å stille, analysere og løse spørsmål etter gjeldende rett.” ”evnen til kritisk å vurdere hvordan rettsspørsmål bør løses”

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Utgangspunkt for Rettskjelder til fots ”Den viktigste ferdigheten som skal oppøves er å lære å stille, analysere og løse spørsmål etter gjeldende rett.” ”evnen til kritisk å vurdere hvordan rettsspørsmål bør løses”

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Arbeidsmåtar gjennom veka DAGLEG DOSE –Individuelt arbeid 2 timar –Kollokviegruppe 2 timar –Arbeid med lærar 2 timar Fredag avslutningsførelesing i plenum I tillegg kjem bibliotek/juritek og eventuelt ex.phil. Viktig å arbeide jamt og ikkje miste krafta mot slutten


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskjelder til fots Ola Mestad Professor dr. juris."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google