Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOPOT Lokasjonsbasert ProfilOppdateringsTjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOPOT Lokasjonsbasert ProfilOppdateringsTjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOPOT Lokasjonsbasert ProfilOppdateringsTjeneste

2 P RODUKTIDÉ Mobilapplikasjon (i tilknytning til et nettsted) som lar brukere oppdatere sin status og posisjon. Hensikt: Gjøre det lettere for venner å finne hverandre på Blindern.

3 S PØRSMÅL VI ØNSKET Å BESVARE I RAPPORTEN 1. Målgruppe? 2. Interesse for en slik tjeneste? 3. Lignende tjenester? 4. Negative konsekvenser? 5. Teknisk gjennomførbart?

4 M ÅLGRUPPE ? Hvem Studenter og ansatte ved Blindern Hvordan Personas Scenarioer

5 I NTERESSE FOR EN SLIK TJENESTE ? Metode Spørreundersøkelse Intervju

6 L IGNENDE TJENESTER ? Google Latitude Loopt Fire Eagle Brightkite

7 N EGATIVE KONSEKVENSER ? Verktøy for kriminelle Pinlige situasjoner Mangel på privatliv Hva kan vi gjøre for å imøtekomme dette?

8 V ALG AV LØSNING Vurderingskriterier Tilgjengelighet Kostnader Nøyaktighet Kontroll og sikkerhet Flere muligheter Geolokasjon GPS WLAN Oppdatering Manuell eller automatisk?

9 P ROTOTYPE Enkel prototype for å illustrere funksjonalitet og gi potensielle brukere en bedre idé om hva vi snakker om. Todelt Mobilapplikasjon Nettsted Tilbakemelding på konsept, design, tiltenkt funksjonalitet, og brukervennlighet.

10

11 E R DET TEKNOLOGISK GJENNOMFØRBART ? Løsningen vi ser for oss: Benytte aksesspunktene på Blindern Kombinere WLAN og GPS Mobilapplikasjonen kommuniserer med nettstedet

12 K ONKLUSJON Mulige forbedringer i en fremtidig prototype: Kartløsning også på mobilen. Mulighet for sortering.

13 Takk for oss Er det noen spørsmål?


Laste ned ppt "LOPOT Lokasjonsbasert ProfilOppdateringsTjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google