Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ET DYNAMISK NÆRINGSLIV I EN VERDEN I FORANDRING Næringslivets dag i Drammen 19.09.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ET DYNAMISK NÆRINGSLIV I EN VERDEN I FORANDRING Næringslivets dag i Drammen 19.09.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO."— Utskrift av presentasjonen:

1 ET DYNAMISK NÆRINGSLIV I EN VERDEN I FORANDRING Næringslivets dag i Drammen 19.09.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO

2 Et globalt marked i sterk endring

3 Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Today and BAU: The world is on an unsustainable track Vision 2050: Around nine billion people live well, and within the limits of the planet Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050

4 The pathway to a sustainable future

5 ‘Must haves’ Politikk Økonomi SamfunnTeknologi Myndigheter må vise lederskap og sette rammebetingelser som stimulerer innovasjon og investeringsvilje “Smart regulation” Nye kriterier som inkluderer virkelige kostnader i priser og investeringskalkyler Sikre forbrukere kunnskap om og tilgang til bærekraftige produkter og tjenester “Informed choices” Effektivitet, innovasjon og kunnskapsdeling Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050

6 Følger for næringslivet Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Håndtere nye risiki Endret konsument- adferd Forretnings- virksomhet Endrede ramme- betingelser Økende kapital- kostnader Redusert tilgang på råvarer og økende priser ”Those companies that wait to be forced into action or who see it solely in terms of reputation management or CSR, will do too little too late and may not even survive.”

7 Betydelig investeringsbehov Forventet investeringbehov for urban infrastruktur til 2030 (US$ 1000 milliarder) Systemplanlegging Infrastruktor Vann Teknologi Bygninger Finansiering Mange muligheter Betydelig investeringsbehov

8 Nye desentraliserte forretningsmodeller Fremtiden I dag

9 Fremtidens design  Energy efficiency  Bruk av materialer  Recycling – closed loop design  Weight/volume/transportation  Bærekraftig livsstil  Bærekraftig forbruk Gjøre bære- kraftig livstil attraktiv

10 Papirbredden 2 Kunnskapspark,Drammen

11

12 Miljø Økonomi Samfunn Bærekraftig verdiskaping Klimaspørsmål løses ikke isolert

13 Fortsatt betydelig uro internasjonalt

14 Sterk vekst i tilslutninger til FNs prinsipper for bærekraftig forvaltning 1.We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes. 2.We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and 3.We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest. 4.We will promote acceptance and implementation of the Principles within the investment industry. 5.We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles. 6.We will each report on our activities and progress towards implementing the Principles. UN PRI ble lansert i 2005De seks prinsippene

15 Høy effektivitet og sterk konkurranse!  Bruttoprodukt per timeverk, faste 2005- priser  Bankenes rentemargin. Prosentenheter.  1990-2011 Kilde: SSB

16 Finansnæringen i Norge – en viktig vekstnæring Kilde: SSB Finansielle fordringer etter type mill. NOK

17 Banknæringen i Norge er ikke stor Forvaltningskapital* i % av BNP. Konsern. 2010 *Tallene inkl. landets bankkonserns filialer/døtre utenfor hjemlandet, men ikke utenlandske banker virksomhet i landet. Tall for Sveits er for 2009. Kilder: Sveriges Riksbank/ECB, SSB, årsrapporter

18 En betydelig skatteyter  Sum utliknet skatt fordelt på næringer*. 2003-2009.  Faste 2009-priser. Millioner kroner Kilde: SSB *Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom. 2007 vil det kunne forekomme mindre avvik.

19 Næringslivets fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirksomhet forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst


Laste ned ppt "ET DYNAMISK NÆRINGSLIV I EN VERDEN I FORANDRING Næringslivets dag i Drammen 19.09.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google