Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metodologisk nasjonalisme Culcom 4. mai 2009 Mette Andersson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metodologisk nasjonalisme Culcom 4. mai 2009 Mette Andersson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Metodologisk nasjonalisme Culcom 4. mai 2009 Mette Andersson

2 Tema:  Debatten om metodologisk nasjonalisme  IMER-feltet: Norge og internasjonalt  Transnasjonalisme, kosmopolittisme  Social Imaginaries og transnasjonalisering - eksempler

3 Debatten internasjonalt  Eksplisitt kritikk av sosiologisk modernitetsteori fra 1970-årene, 1990-årene gjennomslag  Glick-Schiller og Wimmer 2003: 1) Ignorering av nasjonalisme; 2) Naturalisering; 3) Territoriell begrensning  Ulrick Beck & Chernillo – enighet om behovet for å overkomme MN – ulike løsninger. Beck: metodologisk kosmopolittisme; verden har endret seg – ST må endre seg. Chernillo: skille mellom logisk kritikk av ST’s begrep og utvikling, og en substansiell og historisk forståelse av nasjonalstatens utvikling.

4 MN-debatten i Sosiologisk tidsskrift vol. 16 2008  Næss: følger Beck, analyse av utvalgte pensumartikler. For transnasjonal sosiologi. Hjelde: mot eurosentrisk sosiologi  Widerbergs kritikk – mer fokus på makt, forhold sosiologi - statsmakt  Korsnes: Stråmannsargumentasjon; tilløp til kritikk lenge, historisk ”ukorrekt” framstilling av kampen om definisjonen av nasjonen. Eliter.

5 IMER-feltet  Tidlig forskning sosiologi og antropologi: etnisitet & kultur (antropologi), klasse & sosial ulikhet (sosiologi). Jf debatt om klasse/”rase” UK  ”Rase”, rasisme og rasialisering lite fokusert i Norge. I USA: sosiologenes domene.  Rammer for forskningen: ER – Norge, IM – transnasjonalt (remittances, religion, diaspora)  ”The cunning of Imperialist reason” og debatten etter (T, C & S 1999 & 2000)

6 Begrep & nivå  Etnisitet  Sosial klasse – indikatorer. Boldenhawer.  Nasjonalisme – forstått normativt i Norge  Rasisme – i liten grad teoretisert makro  Nasjon – inkludering & ekskludering..  Nivå av det sosiale: individ, meso/kontekst, makro

7 Transnasjonalisme- perspektivet  ”Nations unbound”; Basch, Glick Schiller & Szanton Blanc 1994  ”Transnationalism from below”; Smith & Guarnizo 1998  Social Movement Studies  Begrep/definisjoner: ”transnational social field” (G-S), ”transnational social space” (F), ”transnational circuits” etc. Individual vs social unit, frequency vs everyday embeddedness  + & -: TN utgangspunkt, implisitt fokus på etnisitet/nasjonalitet som solidaritets- og identifikasjonsfokus. Maktperspektiv mangler ofte (G S 2006)

8 Kosmopolitisme  Beck: Cosmopolitanization: globalisering innenfra; internalisert – bringer subjektet tilbake. Jf. Glocalization (Robertson)  Fra nasjonal ontologi til metodologisk kosmopolitisme – kultur, økonomi, politikk etc  Metodologi/forskningsrammer: lokalt fokus, nasjonalt fokus (transnasjonale former for ekteskap og familie), globalt fokus  Gilroy: ”The Black Atlantic” – rasialisering, fellesskap og ”everyday” politisk opposisjon

9 Eksempler egen forskning  Sport: ikke-hvite profesjonelle utlendinger og norske ikke-hvite utøvere. Ertzgaard/Russel  Religion: Jehovas vitner Grønland  Web-forum og ”critical events”: ”Opptøyer” Frankrike, 11. september, Obama, hijab  The social imaginary of first generation Europeans


Laste ned ppt "Metodologisk nasjonalisme Culcom 4. mai 2009 Mette Andersson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google